Commit cd24167e authored by Quentin's avatar Quentin Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Occitan)

Currently translated at 100.0% (13 of 13 strings)

Translation: Framaforms/Commons (HoS)
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framaforms/commons-hos/oc/
parent c1b3ac02
Pipeline #460817 passed with stage
in 33 seconds
{}
how:
title: Una aisina emancipadora
attention: "### L’economia de vòstra atencion\n\nLo {service} es **a gratuit, sens\
\ cap de reclama o tracanard**.\nNòstra objectiu es d’albergar una aisina que\
\ vos servís e que se servís pas de vos.\n\nContràriament a l’adagi, aicí, **sètz\
\ pas lo produit**."
btn-more: Volètz anar mai luènh dins lo còdi e l’autonomia ?
data: "### Lo contraròtle de vòstras donadas\n\n@:txt.soft reculhís lo mens de donadas\
\ possible.\n\n**Avètz lo contraròtle total sus aquelas**.\n\nAvèm pas cap d’interès\
\ a pistar vòstre compòrtament nimai l’esplechar."
freedom: "### Lo respècte de vòstras libertats\n\n{service} es basat sus un logicial\
\ liure¹.\n**Son còdi es transparent, publicament consultable**\ne conten pas\
\ cap de foncionalitat amagadas.\n\nEs construch de manièra comunautària e cadun\
\ es\nliure de lo reprendre per menar lo projècte endacòm mai.\n\n<small>¹ [{software}]({src})\
\ Licéncia {license}</small>"
more: "{service} es una installacion del logicial liure {software} suls\nservidors\
\ de @:(txt.soft).<br />\nSa licéncia liura vos permet d’estudiar son còdi e d’i\
\ contribuir\ne tanben de l’installar sul vòstre pròpri servidor.\n\n- [Veire\
\ e contribuir al còdi de {software}]({src})\n- [Legir nòstre tutorial d’ajuda\
\ a l’installacion]({framacloud})\n- [Utilizar l’installacion simplificada sul\
\ servidor YunoHost]({yunohost})"
why:
title: Perqué prepausar {service} ?
educ-pop: "### Favorizar l’educacion populara\n\nUtilizar {service}, es far **un\
\ primièr pas sul camin de\nvòstra autonomia numerica**.\n\nFisar sas donadas\
\ a un albergador implica d’aver rasons de se fisar a el.\n@:txt.soft s’engaja\
\ sus de condicions claras¹ per albergar de servicis\ndins lo respècte de vòstra\
\ integritat.\n\n<small>¹ veire [nòstras Condicions Generalas d’Utilizacion](@:link.cgu)\
\ e\n[nòstra carta](@:link.charte)</small>"
ecosys: "### Crear un ecosistèma resilient\n\n**@:txt.soft es un actor demest d’autres**\
\ que prepausa de\nservicis en linha albergat amb una etica fòrta amb l’objectiu\n\
de decentralizacion.\n\nPer far un pas de mai dins la vòstra emancipacion numerica,\
\ retrobatz lo\nmeteis servici albergat prèp de çò vòstre per un sòci del collectiu\
\  :\n[les CHATONS]({chatons}) !"
commons: "### Contribuir als bens comuns numerics\n\nDarrièra un servici coma {service}\
\ i a una [proposicion politica]({politic}) :\n**explorar una alternativa al capitalisme\
\ de susvelhança en experimentant\nla societat de contribucion**.\n\nEn ofrissent\
\ d’usatges, de retorns e de contribucions a {software},\nparticipam a entreténer\
\ la vivacitat d’una ressorsa mesa en comun."
who:
title: Qual es darrièra {service} ?
desc: "{service} es albergat [per una associacion francesa amb tòca pas de lucre](@:(link.soft)/association) :\
\ @:txt.soft\n\nCreada en 2004, l’associacion se consacra ara a **l’educacion\
\ populara\nals enjòcs del numeric e dels bens comuns culturals**.\nNòstra petita\
\ estructura (@:metrics.members membres dont @:metrics.employees\nsalariats) es\
\ coneguda pel projècte Dégooglisons Internet\n(@:metrics.services aisinas en\
\ linha eticas e alternativas) e per lo\ndesvelopament dels logicials PeerTube,\
\ Mobilizon, etc.\nReconeguda d’interès general, **@:txt.soft es finançada a @:metrics.ig-pdonation %\n\
per vòstres dons**, deductibles dels impòstes pels les contribuables franceses."
credits: 'Illustracion : {author} ({license})'
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment