Commit ccfa9c86 authored by Thomas Citharel's avatar Thomas Citharel 🏃🏻
Browse files

Merge branch 'weblate-framasoft-main' into 'master'

Translations update from Weblate

See merge request framasoft/accueil!107
parents a40efa58 23af87e1
link:
garden: '@:link.cloud/hu/cultiver-son-jardin'
partenaires: '@:link.soutenir/hu/partenaires'
wOSM: https://hu.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
wCommons: https://hu.wikipedia.org/wiki/Közjószág
wFreeCulture: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_kultúra
wFreeLicense: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_licenc
wSourceCode: https://hu.wikipedia.org/wiki/Forráskód_(programozás)
wFreeSoftware: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_szoftver
graphics:
title: Grafikai útmutató
search:
web: a weben
frama: a @:txt.soft weboldalain
btn: Keresés
nav:
parts:
vrac:
title: az egyéb részleghez
key: Egyéb részleg
cloud:
title: a felhő részleghez
key: Felhő részleg
culture:
title: a kultúra részleghez
key: Kultúra részleg
logiciel:
title: a szoftver részleghez
key: Szoftver részleg
meta:
license: '@:license.ccbysa4 kivéve, ahol másként jelölt'
lead: Hosszú az út, de szabad…
prez: "## A @:txt.soft bemutatása\n\nAz oktatási világból jőve, most a népi oktatás\
\ felé fordulva, a @:html.soft\nelsősorban egy projekthálózat, amely közül az első,\
\ a [@:color.libre jegyzék](@:link.libre)\n2001-re nyúlik vissza.\n\nEzeket a projekteket\
\ egy közös célért dolgozó emberek végzik, azért hogy\ntámogassák a digitális szabadságjogokat.\n\
\nA felhasználók alapvető jogainak tisztelete, melyet jogi szerződések\n(a [szabad\
\ licencek](@:link.wFreeLicense)) garantálnak, a szabad szofver\nmozgalom szíve,\
\ és ez biztosítja, hogy az emberek megtarthassák a digitális \neszközök feletti\
\ irányításukat.\n\nA @:html.soft célja az, hogy olyan (elsődlegesen online) eszközöket\n\
biztosítson, amelyek elősegítik a következők terjedését:\n\n- szabad szoftverek\
\ (jegyzék, USB-meghajtók, telepítő…);\n- szabad kulturális alkotások (blog, fordítás,\
\ kiadóház…);\n- szabad szolgáltatások (több mint 30 szabad szolgáltatás az @:html.dio\
\ projekt keretében).\n\nMint a „nyílt világ kapuja”, a @:html.soft hálózat úgy\
\ szeretné magát\npozicionálni, mint egy híd a szabad szoftveres közösség és a nagyközönség\n\
között."
infos: "## A @:txt.soft egyesület\n\nA @:html.soft hálózat a nagy önkéntes közösségére\
\ támaszkodik, de nem\nlétezhetne, ha nem támogatná a 2004-ben alapított egyesület.\n\
\nA @:html.soft egyesület egy az 1901-es törvény szerinti nonprofit egyesület,\n\
amely közhasznú jellege miatt adójóváírást tesz lehetővé. Cél, hogy az\negyesület\
\ emberi léptékű legyen (kevesebb mint negyven tag, kevesebb mint tíz\nfős állandó\
\ stáb).\n\nLent információt találhat az alapokmányról, a működési szabályokról\
\ és\nmegtalálhatja az éves erkölcsi beszámolókat."
data:
dd:
benevalo: Értékelt önkéntesség
juridical: Egyesület az 1901-es törvény alapján, közhasznúként elismert
banners: Transzparensek
graphics: Grafikai útmutató és logók
press: Éves táblázat
newsletter: Regisztráció és archívum
reportsMAndF: Erkölcsi és pénzügyi beszámoló
reportsActivities: Tevékenységbeszámoló
reportsResults: Bevételi nyilatkozat
reportsWriting: tevékenységbeszámoló folyamatban
reportsFinancial: Pénzügyi beszámoló
moderation: Moderációs okirat
charte: Az egyesület és szolgáltatásainak alapító okirata
id: Lásd a fájlt
org: Szabad szoftveres projekteket támogató, és azokban közreműködő egyesület
staff: '@:people.employees alkalmazott'
dt:
registration: Az egyesület bejegyzése
founders: Alapítók
community: Közösség
graphics: Képi elemek
press: Sajtó- és médiaszemle
newsletter: Hírlevél
reports: Beszámolók
charte: Alapszabályok
projects: Fő projektek
id: Teljes azonosítás
org: Szervezet
headquarters: Főhadiszállás
staff: Alkalmazottak
dg: Igazgató és ügyvezető igazgató
coprez: Társelnök
juridical: Jogi forma
title: Adminisztratív és gyakorlati adatok
statuts: Az egyesület alapokmánya
title: Egyesület
ri: Belső szabályzat
infography: 'A *@:txt.soft világa* infógrafikát készítette:'
saveas: 'Az újrafelhasználáshoz: jobb kattintás a képre, és „Kép mentése más néven”'
cloud:
sites:
wiki:
title: Wikiüzemeltetés
what: Közzététel
site:
title: Weblap-üzemeltetés
what: Közzététel
git:
what: Kódolás
drive:
title: Online tárhely
what: Tárolás
link:
title: Rövid hivatkozások
what: Megosztás
carte:
title: Nagyszerű egyéni térképek
what: Térképezés
bag:
what: Kövesse a híreket
notes:
title: Jegyzetelés
what: Jegyzet
vox:
title: Döntsön közösen
what: Döntés
talk:
title: Videókonferencia
what: Beszélgetés
listes:
title: Levelezőlisták
what: Beszélgetés
team:
desc: A @:txt.team egy szabad csevegőszolgáltatás, amely csoportmunkát, értesítéseket,
előzményeket és kutatómunkát tesz lehetővé.
title: Közös kommunikáció
what: Beszélgetés
piaf:
desc: A @:txt.piaf egy **mikroblogolása** szolgáló szabad szolgáltatás, amely
a decentralizált Mastodon szoftverre épül. Találja meg a barátait a @:txt.piafon
- vagy más Mastodon, GNU Social, Friendica példányokon -, és váltson üzenetet
velük, anélkül hogy követnék.
title: Közösségi hálózat 500 karakterben
what: Hálózatépítés
sphere:
desc: A @:txt.sphere a decentralizált Diaspora szoftverre épülő szabad közösségi
hálózat. Találja meg barátait a @:txt.sphere-en – vagy más Diaspora podokon
–, és beszélgessen velük, anélkül hogy követnék.
title: A szabad közösségi hálózat
what: Hálózatépítés
slides:
desc: A @:txt.slides segítségével diasort vagy bemutatót hozhat létre online,
hogy egyszerűen internetkapcsolattal megtekinthesse és megoszthassa.
title: Hozzon létre és osszon meg diasorokat
what: Előadás
mindmap:
desc: Egy gördülékeny és intuitív felület, amellyel könnyedén elmetérképeket
hozhat létre a böngészőjében. Különösen ötleteléskor vagy jegyzeteléskor hasznos.
title: Készítsen elmetérképeket
what: Strukturálás
board:
desc: A @:txt.board egy csoportos projekt- és feladatkezelő, amely a Kanban
rendszert használja. A vizuális rendszere könnyűvé teszi, hogy otthon érezze
magát, akár hozzászokott-e egy ilyen eszközhöz, vagy sem.
title: Projektek kezelése
what: Szervezés
date:
desc: A @:txt.date olyan mint a Doodle, de szabad. Mi sem egyszerűbb, mint létrehozni
egy találkozót vagy egy kérdőívet és meghívni az ismerőseit.
title: Találkozók és kérdőívek szervezése
what: Szervezés
agenda:
desc: A @:txt.agenda segítségével személyes vagy üzleti naptárakat hozhat létre,
megadhatja a napirendet vagy a szervezete tevékenységeit, és szabadon megoszthatja
azokat. Öné marad az adatok feletti irányítás, kiválaszthatja, hogy kinek,
mikor és hol jelennek meg.
title: Közös napirend
what: Szervezés
forms:
desc: A @:txt.forms segítségével kérdőíveket hozhat létre, legyen az oktatási,
családi vagy közösségi természetű. Hozzon létre kérdéseket az igényeinek megfelelően,
feleletválasztós vagy szabad szöveges űrlapmezőkkel.
title: Kérdőívek készítése
what: Tegyen fel kérdéseket
calc:
desc: A @:txt.calc az a táblázatokhoz, mint a @:txt.pad a szövegszerkesztéshez,
közös munka ugyanazon a dokumentumon, egyszerűen és csoportos módon.
title: Egy csoportmunkára alkalmas táblázat
what: Számítás
pad:
desc: Írjuk közösen ugyanazt a dokumentumot egy csoportmunkára alkalmas online
szerkesztőfelületen. Regisztráció nem szükséges, válasszon egy felhasználónevet,
egy színt, és meg is van!
title: Közös szerkesztés
what: Szerkesztés
desc: Szabad felhőszolgáltatások? Igen, lehetséges!
title: Szabad szolgáltatások
culture:
sites:
lang:
desc: Fordítson közösen, főleg angolról franciára, felhasználva az Internet
erejét és annak résztvevőinek jóindulatát. Ezek lehetnek cikkek, feliratok
vagy akár teljes könyvek!
title: Közös fordítás
what: Fordítások
minetest:
desc: A @:txt.minetest egy Minetest játékkiszolgáló, ami egy ún. „homokozó játék”,
amelyben blokkokat építhet és bonthat szét, és amellyel elkészítheti a saját
oktatási célú alkalmazásait.
title: Oktató célú bányászós játék
what: Játék
book:
desc: A kiadóházunk körülbelül húsz publikációt tartalmaz, mely szabad szoftverekről,
kezdőknek való programozásról, szerzői jogi gondolatokról szól, de képregényeket
és regényeket is tartalmaz. Egy szabad könyv ugyanazokat a szabadságokat nyújtja,
mint egy szabad szoftver.
title: Fogadás a szabad könyvekre
what: Néhány könyv
blog:
desc: Heti hírek a szabadságról, különösen a szabad szoftverekről. Gazdag eszmecsere
a hozzászólásokban, számos eredeti fordítás és az újdonságok bejelentése a
@:txt.soft hálózat tevékenységei közül.
title: „Szabad” hírek
what: Információk
games:
desc: A @:txt.games online játszható szabad játékok gyűjteménye, de le is töltheti
őket PC-re vagy táblagépre… és nem igényelnek telepítést.
title: Online és offline játék
what: Játék
tube:
desc: Videók franciául (vagy francia felirattal) szabad szoftverekről és a nyílt
forráskódról általában. Interjúk, konferenciák, dokumentumfilmek, TV-adások…
hogy tájékozodjon, és másokat tájékoztasson.
title: A szabad „YouTube”-unk
what: Videók
desc: A nyílt forráskód kiterjesztése
title: Szabad kultúra
logiciel:
sites:
pack:
desc: A @:txt.packban összegyűjtjük a legjobb windowsos szabad szoftverek legfrissebb
verzióit.<br />Csak ki kell választania őket, és az összes program egy kényelmes
lépésben települ!
title: Tömeges telepítés
what: A terjesztő
key:
what: Az USB-kulcs
desc: Egy USB-s memóriakártyával (vagy bármilyen más mobileszközzel) használjon
több száz hordozható, szabad programot Windowson, próbáljon ki és teszteljen
egy GNU/Linux disztribúciót, vagy érje el offline a francia Wikipédiát.
title: Szabadsággal tele, egyetlen eszközön
dvd:
what: A DVD
desc: Egy DVD a legjobb szabad szoftverekkel megtöltve Windowsra, Macre és GNU/Linuxra
(disztribúcióval együtt), de szabad kulturális alkotásokat is tartalmaz (szöveg,
képek, hangok és videók). Különleges iskolai kiadásban is elérhető.
title: Szabadsággal tele, egy DVD-n
libre:
desc: Több mint 1600 tesztelt, értékelt és megjegyzésekkel ellátott szoftver,
a @:txt.soft leghosszabb ideje futó projektjétől. Oktatóanyagokat és részletes
dokumentációt is tartalmaz.
title: A nagy jegyzék
what: A jegyzék
desc: Szabadság, egyenlőség, testvériség
title: Szabad szoftver
campagnes:
sites:
cuo:
what: 2017-2020-as kampány
dio:
what: 2014-2017-es kampány
communaute:
desc: Ráér ma este?
title: Szabad közösség
md: "A @:color.soft egy népi oktatási hálózat, amely az oktatási világból ered, és\n\
elsődlegesen a szabad szoftverek iránt elkötelezett. Közösségileg, három \nterület\
\ köré szerveződik: a szabad szoftverek népszerűsítése, terjesztése és\nfejlesztése;\
\ a nyílt forráskódú kultúra támogatása; és nyílt szolgáltatásokat\nbiztosító online\
\ platform biztosítása.\n\n## A nyílt Internetért\n\nA szabad szoftverek és internetes\
\ nyílt szabványok használata az @:(html.dio)\nprojektünk célja.\n\nA forráskód\
\ elérhetősége a nyílt forráskódú elvek sarokköve. A @:color.soft\nvállalja, hogy\
\ minden egyes saját projektjében szereplő alkalmazást [szabad\nlicenc](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html)\
\ alatt ad közre.\n\nA kód fejlesztése esetén, a @:color.soft vállalja, hogy a közreműködést\n\
(az eredetivel kompatibilis) szabad licenc alatt teszi közzé, és arra buzdítja\n\
az önkéntes közreműködőket, hogy lépjenek kapcsolatba a szerzővel.\n\nA @:color.soft\
\ vállalja, hogy elérhetővé teszi a forráskódot, vagy egy\naz alkalmazás hivatalos\
\ weboldalára mutatót hivatkozással, vagy ha az már nem\nérhető el, akkor a kérdéses\
\ forráskód közzétételével egy tárolóban.\n\nEzáltal mutatva a @:color.soft feddhetetlenségét,\
\ hiszen minden felhasználó\nmegnézheti a forráskódot, akár javíthat is rajta, és\
\ mindenek felett,\nmeggyőződhet róla, hogy nem élnek vissza az adataival, személyazonosságával\n\
és jogaival.\n\nA felhasználók ezután tudatosan használhatják az elérhető alkalmazásokat,\
\ és\nismerhetik meg a funkciókat, előnyeket, korlátokat és a lehetséges\nfelhasználásokat.\n\
\nAz ezekkel alkalmazásokkal készült adatok közül semmi nem lesz a @:color.softé,\n\
nem élünk szerzői jogokkal és nem cenzúrázzuk a tartalmukat. Viszont, bármilyen\n\
olyan tartalom, amely jogsértő vagy törvénytelen a francia jog szerint,\nmegfelelő\
\ jelzés esetén azonnali eltávolításra kerül.\n\n## A decentralizált Internetért\n\
\nAzáltal, hogy nyílt alkalmazásokat kínál online, a @:color.soft célja az, hogy\n\
alternatívát nyújtson az olyan cégek zárt alkalmazásaival szemben, melyek\nmonopóliumot\
\ érnek el, és visszaélnek a személyes adatokkal.\n\nEzek az alternatívák példák\
\ az elérhető nyílt forráskódú megoldások\nsokféleségére, melyek személyes és csoportos\
\ célokra is használhatók. Ebből a\nszempontból a @:color.soft elkötelezett abban,\
\ hogy úgy támogassa a\nterjesztésüket, hogy oktatóanyagot biztosít ezek saját kiszolgálóra\
\ történő\ntelepítéséhez.\n\nAz ezen alkalmazások egyenlő hozzáférése erős vállalás:\
\ azzal, hogy ingyenesen\nbiztosítja őket, a @:color.soft a lehető legnagyobb mértékben\
\ szeretné terjeszteni\na használatukat, és példát szeretne mutatni arra, hogy a\
\ decentralizált és\negalitárius Internet lehetséges.\n\n## Az etikus Internetért\n\
\nA nyílt forráskódú szoftverek etikája a megosztásról és függetlenségről szól.\n\
A @:color.soft vállalja, hogy sosem gyakorol cenzúrát a tartalom felett,\nnem figyeli\
\ a felhasználók tevékenységét, és nem válaszol hivatalos jogi\nkérélem nélküli\
\ adminisztratív vagy hivatali kérésekre. Cserébe, a felhasználók\nvállalják, hogy\
\ tiszteletben tartják a jogi kereteket.\n\nNem gyakorlunk semmilyen diszkriminációt\
\ a felhasználók között, hogy a lehető\nlegnagyobb akadálymentességet érjük el.\n\
\nA személyes adatok nem lesznek üzleti célokkal felhasználva, sem harmadik\nfélnek\
\ továbbítva, sem a jelen alapító okirattól eltérő céllal felhasználva.\nViszont\
\ a felhasználóknak tudniuk kell, hogy az adataik elérhetővé válhatnak,\nkülönösen\
\ ha közzéteszik egy közös munkára szolgáló alkalmazásban. Ebben az\nesetben a felhasználók\
\ felelősek a saját tartalmukért.\n\n## A szolidáris Internetért\n\nA @:color.soft\
\ nonprofit szervezet. Az önkéntesei és alkalmazottai arra\náldozzák az idejüket,\
\ hogy megőrizzék a szolgáltatások folytonosságát a\nfelhasználók számára. A szolgáltatások\
\ ingyenesek, de ez nem azt jeletni, hogy\nnem kerülnek semmibe. Ha sok támogató\
\ ösztönzi anyagilag a @color.softot, hogy\ntartsa karban a szolgáltatásait, akkor\
\ még több ember használhatja őket, és még\ntovább fejleszthetők.\n\nA @:color.soft\
\ a nép oktatás módszerét követi, így a lehető legtöbb tudást\nosztja meg a szabad\
\ szoftverek használatának ösztönzése, és a felhasználók\nszabad szolgáltatások,\
\ saját kiszolgálókra telepítésére tanítása során. A\nműszaki és kognitív erőforrások\
\ megosztása teszi az internetet közjószággá,\namely mindenki számára elérhető,\
\ de senkinek nem tulajdona."
footer: "A szabad, etikus, decentralizált és szolidáris szolgáltatások alapító okirata,<br\
\ />\na @:color.soft elfogadásával, 2014. október 6.-án.\n\nA fordítást készítette:\
\ Meskó Balázs"
title: Alapító okirat
main: "Az oldal olyan szabad elemeket használ, melyek szerepelnek a teljes @:txt.soft\
\ \nhálózaton:\n\nEgyes elemek egy parancsfájl telepít, mely hozzáadja a navigációs\
\ sávot és a \nláblécet az oldalhoz.<br /> A forráskód megtalálható a [Gitlab-\n\
tárolónkban](https://framagit.org/framasoft/framanav).\n\n[Grafikus elemek](../graphics):\n\
\n- a [jQuery](https://jquery.com/) programkönyvtár és a szabad\n [Bootstrap](https://getbootstrap.com)\
\ keretrendszer\n- vagy a szabad [VueJS](https://vuejs.org) keretrendszer és számos\
\ függősége\n- a [Roboto](https://fonts.google.com/specimen/Roboto) és\n [Deja\
\ Vu Sans](http://dejavu-fonts.org/wiki/Main_Page) betűkészletek,\n illetve a [Fork-Awesome](https://forkawesome.github.io/Fork-Awesome/)\
\ (ikonok)\n- a [Matomo](https://www.matomo.org/) statisztikai mérőeszköz\n\n##\
\ Licenc\n\nAhol másképp nem rendelkezünk, az oldalak tartalma a szabad\n@:(license.ccbysa4fr)\
\ licenc alatt érhető el.\n\nAz [alapszabályzatunk](../charte), a [Szolgáltatási\
\ feltételeink](../cgu),\na [jogi megjegyzéseink](../legals) és az összes [administratív\
\ dokumentumunk\n](../association) is e licenc alá kerül.\n\nAz oldalon mászkáló\
\ pingvinek a\n[@:people.lldemars](https://www.le-terrier.net/pingouin/pingouin.html)\
\ oldalról\nszármaznak, és @:(license.lal licenc) alatt vannak.<br />A\nképregény-karaktereket\
\ [@:people.gee](http://ptilouk.net) készítette, és \n@:(license.ccbysa2fr) alatt\
\ érhetők el.\n\nA logó @:people.jo munkájának eredménye, és @:license.ccbysa4fr\
\ alatt érhető\nel.<br />@:(people.lldemars) eredeti kabalája inspirálta.<br />\n\
(A @:txt.soft a szertő idézése nélkül is használhatja a logót)."
title: Köszönet
soutenir:
timeline: Tevékenységek idővonala
numbers: '@:txt.soft néhány számmal összegezve'
money: Mire fordítják a pénzt?
why: Miért támogassa a @:txt.soft működését?
text: A Framasoft egy nonprofit, amely **csak** az adományoknak köszönhetően tud
továbbra is működni. Szereti, amit csinálunk? Mit gondol, a jó irányba haladunk?
Ha igen, és lehetősége van arra, hogy adományozzon, akkor nagyra értékelnénk.
title: Támogassa a Framasoftot
cuo:
footer: 'Ez csak egy szelete annak, amin épp dolgozunk… Fedezze fel a teljes ütemtervet:
[@:txt.cuo](@:link.cuo).'
btn: Támogasson még egy évnyi Contibutopiát
cloud:
text: Egyéni fiók a jegyzetei, naptára, névjegyei vagy fájljai szinkronizálásához,
csoportmunkához és egyebekhez. Ez egy javaslat, amit meg akarunk építeni, a
Nextcloud szoftvernek köszönhetően.
title: Frama<br />cloud
mobilizon:
text: A Mobilizon v1 2020-ra van ütemezve. Ezzel a föderált platformmal csoportot
gyűjthet, az eszközökkel szervezhet és mobilizálhatja őket az eseményekre.
title: Mobilizon
peertube:
text: 'A PeerTube felszabadítja a videók közvetítését azáltal, hogy kombinálja
a kiszolgálócégek föderációját az egyenrangú hálózaton történő terjesztéssel.
2020-ban még mindig sok teendő van: grafikai újratervezés, közösségi eszközök,
elő közvetítés…'
title: PeerTube
mooc:
text: Egy teljes tanterv, tele hasznos forrásokkal, hogy felhívja a figyelmet
a digitális technológia kihívásaira, és ellenállást szervezzen.
title: <abbr title="Massive Open Online Course" lang="en">MOOC</abbr><br /><abbr
lang="fr" title="Collectif des Hébergeurs Alternatifs,Transparents, Ouverts,
Neutres et Solidaires">CHATONS</abbr>
petitions:
text: Szervezzen egy felhívást egy Ön számára fontos ügyért. Értesítse az embereket.
Szervezze csoportba az érdeklődő embereket a közös cselekvéshez.
title: Frama<br />petitions
meet:
text: 'Az eredetileg a Meetup vagy Facebook események alternatívájaként készült
Mobilizion célja, hogy egy mobilizációs eszköz legyen: az unokatestvére születésnapjához,
egy 300 fős szimpóziumhoz vagy akár egy 15 000 fős megmozduláshoz.'
title: Mobilizon
subtitle: a @:txt.soft ütemterve,<br />kezdődjön a 2. év
title: Contributopia
mobilizon:
footer: 'Hogy felfedezze a Mobilizon szoftver 2020-as fejlesztési terveit: @:(html.joinmobilizon).
Hogy tesztelje a fejlesztés alatt lévő funkciókat: [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org).'
link: https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
btn: A fő funkciók tallózása
text: Nézze meg a Mobilizon béta verziójú előzetesét, amellyel létrehozhatja a saját
alternatíváját a MeetUp és Facebook eseményekhez. A szoftver fejlesztés alatt
áll, és az adományozóinknak köszönhetően folyamatosan fejlesztve lesz a V1-es
kiadásáig, 2020 első negyedévéig. Találjuk ki a platformot, amely megfelel a számunkra.
Gyűjtsön ⋅ Szervezzen ⋅ Mobilizáljon… teljes szabadságban!
title: 'Mobilizon: Egy szabad és föderált eszköz, hogy visszaszerezzük az eseményeket
a Facebooktól.'
peertube:
modal:
features:
- Importálás a YouTube-ról
- .torrent fájlok importálása
- Feliratok
text: A PeerTube egy teljes tudású szoftver. Íme néhány funkciója.
title: A PeerTube fő funkciói
footer: 'Hogy többet tudjon meg a PeerTube szoftverről, fedezze fel, hogyan szerveződik
<abbr title="Más néven a födiverzumba, a föderált példányok teljes csoportjába.">föderációba</abbr>,
és hogyan hozhatja létre a saját <abbr title="Decentralizált telepítés egy kiszolgálóra,
amely egy webcímen érhető el.">példányát</abbr>: @:html.joinpeertube'
btn: A fő funkciók tallózása
text: Nézze meg a PeerTube 1.0-s verzióját, mellyel létrehozhatja a **saját** YouTube
alternatíváját. Ez a szoftver a támogatóinknak köszönhetően került kifejlesztésre.<br
/>Építsünk együtt egy hozzánk hasonló videóplatformot.
title: 'PeerTube: a YouTube egy alternatívája, Önnel és Önért'
dio:
footer: A szolgáltatásaink teljes listája, és az elsajátításukhoz szükséges teljes
dokumentáció, megtalálható az [@:txt.dio](@:link.dio) weboldalon
btn: Segítsen nekünk a meglévő szolgáltatások karbantartásában, és újak kifejlesztésében
subtitle: Az **etikus alternatívák** lehetségesek.<br />Demonstráció **{count} példával**.
title: Google-mentesítse az Internetet,<br />találjon felhasználóbarát eszközöket
more:
link: A teljes bemutató megtekintése.
footer: A @:txt.soft több mint 50 projekttel rendelkezik. Nézze meg mindet..
confs:
text: Évente több mint száz konferencia, műhely és közbenjárás
title: Konferenciák és műhelyek
blog:
text: 'Hírek a @:txt.soft felől, szabad kultúra és közjavak: krónikák, sajtószemlék,
fordítások, interjúk'
title: '@:txt.blog, hírek a szabad kultúráról'
book:
text: Szabad könyvek, ugyanazzal a szabadsággal megosztva, mint a szabad szoftverek;
kézikönyveket, műszaki leírásokat, de regényeket és képregényeket is közzéteszünk
title: '@:txt.book, a kiadóház'
libre:
text: 'A @:txt.soft egy történelmi projekt: szabad szoftverek és kulturális tartalmak
százai, rendszerezve és tesztelve, rövid leírásokkal megjelenítve'
title: '@:txt.libre, a szabad kultúra jegyzéke'
title: A Framasoft…
intro:
btn: Támogassa tetteinket
text: A @:txt.soft egy nonprofit **oktatási szervezet**, egy baráti kör, akiknek
meggyőződésük, hogy egy az **egyenjogúságot biztosító** digitális világ lehetséges,
és úgy gondolják, hogy ez **tényleges tettekkel** valósítható meg, a valós és
az online életben, közösen!
subtitle: Változtasson a világon,<br />bájtonként
......@@ -3,6 +3,12 @@ logiciel:
key:
title: Повний возик Свободи у простому пристрої
what: USB-накопичувач
dvd:
title: Заправлений свободою DVD
what: DVD
libre:
title: Великий каталог
what: Каталог
desc: Свобода, Рівність, Братерство
title: Вільне програмне забезпечення
campagnes:
......@@ -14,3 +20,25 @@ campagnes:
communaute:
desc: Чи вільні ви сьогодні ввечері?
title: Вільне об'єднання
vrac:
sites:
docs:
desc: Щоб знати все про використання Інтернет-служб, які ми пропонуємо та навчитися
за допомогою наших різних посібників, як отримати автономію.
title: Наш центр документації
what: Документація
culture:
sites:
tube:
title: Наш вільний « YouTube »
what: Відео
lang:
desc: Перекладайте разом, в основному, з англійської на французьку, разом зі
спільнотою та використовуючи силу Інтернету та добру волю його мешканців.
Це можуть бути статі, субтитри або навіть цілі книги!
title: Спільний переклад
what: Переклади
book:
what: Книги
blog:
what: Відомості
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment