Commit 99ea7973 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent a2561cfd
...@@ -28,6 +28,8 @@ Vist l’espendida del territòri occitan amai las mai mendres vilas pòdon acul ...@@ -28,6 +28,8 @@ Vist l’espendida del territòri occitan amai las mai mendres vilas pòdon acul
### Corses ### Corses
Per aprendre a utilizar l’interfàcia de Pontoon avètz aquí un cors pichon : http://sapiencia.eu/traduire-mozilla-firefox-en-occitan/ Per aprendre a utilizar l’interfàcia de Pontoon avètz aquí un cors pichon : http://sapiencia.eu/traduire-mozilla-firefox-en-occitan/
Autrament trapatz lo fichièr PDF aqu : https://framagit.org/provaires/fonts/edit/master/pdf/Traduire-Firefox-occitant.pdf
A partir de l’aisin de traduccion accedissètz als programas de Mozilla en cors de traduccion. A partir de l’aisin de traduccion accedissètz als programas de Mozilla en cors de traduccion.
Pòt arribar que ne manca, cal demandar lor apondon. Pòt arribar que ne manca, cal demandar lor apondon.
...@@ -51,12 +53,12 @@ Armonizar vocabulari : en cors ...@@ -51,12 +53,12 @@ Armonizar vocabulari : en cors
Armonizar parelhs « **drech** / dreit / punt / **ponch** / **plànher** / plànger » : de far, prendre lo lengadocian fòra occidental es la causida de Josiana UBAUD Armonizar parelhs « **drech** / dreit / punt / **ponch** / **plànher** / plànger » : de far, prendre lo lengadocian fòra occidental es la causida de Josiana UBAUD
profeitar?
| Parelh | Armonizacion facha lo | Nòtas | | Parelh | Armonizacion facha lo | Nòtas |
| ------------- |:------------------------:| ------:| | ------------- |:------------------------:| ------:|
| ponch/punt | 19/01/2018 | Traduire «pointer» pontaire ? | | ponch/punt | 19/01/2018 | Traduire «pointer» pontaire ? |
| drech/dreit | 19/01/2018 | Tanben «dreita» e «endreit» | | drech/dreit | 19/01/2018 | Tanben «dreita» e «endreit» |
| (a)profeitar/(a)profechar ?| |
Armonizar parelhs « subre / sobre, bufar / bofar » aquí s’agís pas de prendre pas lo lengadocian occidental. Armonizar parelhs « subre / sobre, bufar / bofar » aquí s’agís pas de prendre pas lo lengadocian occidental.
...@@ -101,4 +103,4 @@ Telecargar Firefox beta per ordenador : https://www.mozilla.org/fr/firefox/night ...@@ -101,4 +103,4 @@ Telecargar Firefox beta per ordenador : https://www.mozilla.org/fr/firefox/night
Lèu los ligams de malhums socials Lèu los ligams de malhums socials
**Crèdits : Quentin** **Crèdits : Quentin PAGÈS**
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment