Commit 99ea7973 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent a2561cfd
......@@ -28,6 +28,8 @@ Vist l’espendida del territòri occitan amai las mai mendres vilas pòdon acul
### Corses
Per aprendre a utilizar l’interfàcia de Pontoon avètz aquí un cors pichon : http://sapiencia.eu/traduire-mozilla-firefox-en-occitan/
Autrament trapatz lo fichièr PDF aqu : https://framagit.org/provaires/fonts/edit/master/pdf/Traduire-Firefox-occitant.pdf
A partir de l’aisin de traduccion accedissètz als programas de Mozilla en cors de traduccion.
Pòt arribar que ne manca, cal demandar lor apondon.
......@@ -51,12 +53,12 @@ Armonizar vocabulari : en cors
Armonizar parelhs « **drech** / dreit / punt / **ponch** / **plànher** / plànger » : de far, prendre lo lengadocian fòra occidental es la causida de Josiana UBAUD
profeitar?
| Parelh | Armonizacion facha lo | Nòtas |
| ------------- |:------------------------:| ------:|
| ponch/punt | 19/01/2018 | Traduire «pointer» pontaire ? |
| drech/dreit | 19/01/2018 | Tanben «dreita» e «endreit» |
| (a)profeitar/(a)profechar ?| |
Armonizar parelhs « subre / sobre, bufar / bofar » aquí s’agís pas de prendre pas lo lengadocian occidental.
......@@ -101,4 +103,4 @@ Telecargar Firefox beta per ordenador : https://www.mozilla.org/fr/firefox/night
Lèu los ligams de malhums socials
**Crèdits : Quentin**
**Crèdits : Quentin PAGÈS**
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment