Commit 99892ab8 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent d6a36775
......@@ -39,17 +39,28 @@ Mas tanben a la traduccion del site de Mozilla. Lèu poirem tanben passar en occ
En seguida trapatz dins la jos-seccion **Exemple** las causas de saber per melhorar la qualitat de las traduccions
### Exemples
Aquí avèm de cambiar doas causas per respectar l’estil general : un espaci mancant e una majusucla.
Clicatz aquí per veire los exemples : /EXEMPLES.md
Atencion : s’agís d’un espaci insecable non pas un espaci ordinari.
### De far
![Captura 1](/img/exemples/espaci-majuscula-1.png "Captura dels marcapaginas per defaut de Firefox per Android")
Completar la traduccion : 100% lo 19 de genièr de 2018
![Captura 2](/img/exemples/espaci-majuscula-2.png "Indicacion de las causas de cambiar")
Manténer la traduccion : totjorn
E lo resultat final un còp la correction facha amb l’interfàcia de traduccion de Mozilla.
Armonizar vocabulari : en cors
![Captura 3](/img/exemples/espaci-majuscula-3.png "Correccion finala")
Armonizar parelhs « **drech** / dreit / punt / **ponch** / **plànher** / plànger » : de far, prendre lo lengadocian fòra occidental es la causida de Josiana UBAUD
| Parelh | Armonizacion facha lo | Nòtas |
| ------------- |:------------------------:| ------:|
| ponch/punt | 19/01/2018 | |
| drech/dreit | | |
Armonizar parelhs « subre / sobre, bufar / bofar » aquí s’agís pas de prendre pas lo lengadocian occidental.
Armonizar plurals : sensible o non ? Drechs o Dreches ?
Causir entre : - autocomplecion e emplenatge autormati
### Lexic
Una tièrra de paralaus frequentas amb la causida finala pels projèctes de Mozilla.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment