1. 15 Dec, 2017 1 commit
  • Willem Sonke's avatar
   [ep24/nl] Changed three phrases after proofreading · 636e6d29
   Willem Sonke authored
   * P01: "Jij wil een eenheidsboom zetten? Hier?" -> "Wat wil je hier
    neerzetten? Een eenheidsboom?" (original sounds awkward to me)
   
   * P02: "Een grote, groene boom, met sterren en sterrenstelseltjes in!"
    -> "... erin!"
   
   * P03: "Wat was dat weer" -> "Hoe zat dat ook alweer" (may be an
    nl_NL-ism, feel free to discuss / revert)
   636e6d29
 2. 14 Dec, 2017 35 commits
 3. 13 Dec, 2017 4 commits