Commit 228dc4c1 authored by GunChleoc's avatar GunChleoc
Browse files

Update transcripts for recently proofread episodes

parent bb776bb9
Pipeline #295566 passed with stages
in 1 minute and 21 seconds
......@@ -15,7 +15,7 @@ for more information and documentation.
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Titolo|1|False|Ĉapitro 2a: La ĉielarkaj Sorĉotrinkaĵoj
Titolo|1|False|Ĉapitro 2a : La ĉielarkaj Sorĉotrinkaĵoj
<hidden>|2|False|Pipro
<hidden>|3|False|kaj
<hidden>|4|False|Karoĉjo
......@@ -37,22 +37,22 @@ Writing|4|False|33
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Sono|7|False|Lok|nowhitespace
Writing|1|False|FIRE D
Writing|2|False|DEEP OCEAN
Writing|3|False|VIOLE(N)T
Writing|4|False|ULTRA BLUE
Writing|5|False|PIN
Writing|6|False|MSON
Writing|8|False|NATURE
Writing|9|False|YELLOW
Writing|10|False|ORANGE TOP
Writing|11|False|FIRE DANCE
Writing|12|False|DEEP OCEAN
Writing|13|False|VIOLE(N)T
Writing|14|False|ULTRA BLUE
Writing|15|False|META PINK
Writing|16|False|MAGENTA X
Writing|17|False|CRIMSON
Writing|1|False|FAJRA
Writing|2|False|OCEANO
Writing|3|False|VI(TRI)OLO
Writing|4|False|BLUEGO
Writing|5|False|ROZ
Writing|6|False|USKO
Writing|8|False|NATURO
Writing|9|False|FLAVO
Writing|10|False|ORANĜA SURO
Writing|11|False|FAJRA DANC
Writing|12|False|OCEANO
Writing|13|False|VI(TRI)OLO
Writing|14|False|BLUEGO
Writing|15|False|OMBRA ROZ’
Writing|16|False|FUĤSIO X
Writing|17|False|KREPUSKO
### P03
......@@ -79,7 +79,7 @@ Sono|18|True|N|nowhitespace
Sono|8|True|Ŝ|nowhitespace
Sono|9|True|p|nowhitespace
Sono|10|True|r|nowhitespace
Sono|11|False|uc!|nowhitespace
Sono|11|False|uc !|nowhitespace
Sono|12|True|G|nowhitespace
Sono|13|True|L|nowhitespace
Sono|14|True|U|nowhitespace
......@@ -95,13 +95,13 @@ Sono|1|True|F
Sono|2|True|lu|nowhitespace
Sono|3|True|F
Sono|4|False|lu|nowhitespace
Sono|7|True|aŭĉ|nowhitespace
Sono|7|True|aŭd|nowhitespace
Sono|6|True|l|nowhitespace
Sono|5|True|p
Sono|10|True|ĉ|nowhitespace
Sono|10|True|d|nowhitespace
Sono|9|True|laŭ|nowhitespace
Sono|8|True|p
Sono|13|False|ĉ|nowhitespace
Sono|13|False|d|nowhitespace
Sono|12|True|laŭ|nowhitespace
Sono|11|True|p
......@@ -109,8 +109,8 @@ Sono|11|True|p
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Atribuintaro|1|True|Tiu bildstrio estas libera verko. Ĉi tiu rakontaĵo estis subtenita de 21 mecenatoj:
Atribuintaro|1|True|Tiu bildstrio estas libera verko. Ĉi tiu ĉapitro estis subtenita de 21 mecenatoj :
Atribuintaro|2|False|www.patreon.com/davidrevoy
Atribuintaro|3|False|Dankon al:
Atribuintaro|3|False|Dankon al :
Atribuintaro|4|False|Desegnita per Krita sur GNU/Linux
Atribuintaro|5|False|Traduko : libre fan, Tirifto.
......@@ -106,7 +106,7 @@ Sound|11|True|s
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Credits|1|True|Fenten ygor yw an roskomik ma hag arghesys veu an dyllans ma gans ow 21 tasogyon
Credits|1|True|Fenten ygor yw an roskomik ma hag arghesys veu an dyllans ma gans ow 21 tasek
Credits|2|False|www.patreon.com/davidrevoy
Credits|3|False|Meur ras bras dhe:
Credits|4|False|gwrys gans Krita war GNU/Linux
......@@ -15,7 +15,7 @@ for more information and documentation.
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Titolo|1|False|Ĉapitro 6a: La sorĉotrinkaĵa Konkurso
Titolo|1|False|Ĉapitro 6a : La sorĉotrinkaĵa Konkurso
<hidden>|2|False|Pipro
<hidden>|3|False|kaj
<hidden>|4|False|Karoĉjo
......@@ -24,60 +24,60 @@ Titolo|1|False|Ĉapitro 6a: La sorĉotrinkaĵa Konkurso
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pipro|1|True|Ho fuŝ, mi enlitiĝis, refoje ne ferminte la fenestron ...
Pipro|2|True|...nu, kia vento ja!
Pipro|3|False|... kaj kial mi vidas Komonon tra la fenestro?
Pipro|4|False|KOMONO!
Pipro|5|False|La Trinkaĵ-konkurso!
Pipro|6|True|Mi ... Mi verŝajne ekdormiĝis nevole!
Pipro|1|True|Ho fuŝ, mi enlitiĝis, refoje ne ferminte la fenestron...
Pipro|2|True|... nu, kia vento ja !
Pipro|3|False|... kaj kial mi vidas Komonon tra la fenestro ?
Pipro|4|False|KOMONO !
Pipro|5|False|La Trinkaĵ-konkurso !
Pipro|6|True|Mi... Mi verŝajne endormiĝis nevole !
Pipro|9|True|Neŝerce,
Pipro|10|False|… Kie ajn mi estas??!?
Birdo|12|False|K?|nowhitespace
Pipro|10|False|kie mi estas ??!?
Birdo|12|False|K ?|nowhitespace
Birdo|11|True|kva|nowhitespace
Pipro|7|False|*
Note|8|False|* Vidu la Rakontaĵon 4an: La genia Ekfulmo
Note|8|False|* Vidu ĉapitron 4an : La genia Ekfulmo
### P02
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pipro|1|False|!!!
Pipro|2|False|Karoĉjo! Kian bonkoran iniciativon vi havis, kondukante min al la konkurso!
Pipro|3|False|Grandioz…ega!
Pipro|4|True|Vi eĉ pensis pri elpreni iun sorĉotrinkaĵon, miajn vestojn kaj mian ĉapelon
Pipro|5|False|Nu, kian trinkaĵon vi ja kunprenis?
Pipro|2|False|Karoĉjo ! Kiel bonkore, ke vi pensis transporti min al la konkurso !
Pipro|3|False|Grandioz… ega !
Pipro|4|True|Vi eĉ pensis elpreni iun sorĉotrinkaĵon, mian veston kaj mian ĉapelon ...
Pipro|5|False|... Nu, kiun trinkaĵon vi ja kunprenis ? ...
### P03
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pipro|1|False|KIAN?!!
Mayor of Komona|3|False|Kiel la urbestro de Komono, mi deklaras la trinkaĵkonkurson malfermita!
Mayor of Komona|4|False|Nia urbo estas tre feliĉa bonvenigi ne malpli multe ol kvar sorĉistinojn je tiu unua konkurso.
Pipro|1|False|KIUN ?!!
Mayor of Komona|3|False|Kiel la urbestro de Komono, mi deklaras la trinkaĵkonkurson malfermita !
Mayor of Komona|4|False|Nia urbo estas tre feliĉa bonvenigi ne malpli multe ol kvar sorĉistinojn al ĝia unua okazo.
Mayor of Komona|5|True|Bonvolu aplaŭdi ilin
Mayor of Komona|6|False|laŭtege ...
Writing|2|False|Komona TrinkaĵKonkurso
Mayor of Komona|6|False|laŭteg e ...
Writing|2|False|Komona Trinkaĵ-konkurso
### P04
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Audience|30|False|Klak
Mayor of Komona|1|True|La venintinon de la granda lando de Unio de Teĥnologiistoj estas honoro bonvenigi; jen la ĉarma kaj eltrovema
Mayor of Komona|3|True|Ni ne forgesu nian hejmlokan knabinon, la Komona sorĉistino mem,
Mayor of Komona|5|True|... Nia tria parto-prenantino alvenis al ni de la lando de la Subirantaj Lunoj,
Mayor of Komona|7|True|... Fine, nia lasta partoprenantino elvenis de la fundo de la Sciurarbaro,
Mayor of Komona|2|False|Koriandro!
Mayor of Komona|4|False|Safrano!
Mayor of Komona|6|False|Ŝiŝimio!
Mayor of Komona|8|False|Pipro!
Mayor of Komona|9|True|La Konkurso komenciĝu!
Mayor of Komona|10|False|La voĉdonado fariĝos per la aplaŭdado!
Mayor of Komona|11|False|Unue, atentu la konkursaĵon de Koriandro
Koriandro|13|False|Sinjorinoj kaj Sinjoroj ...
Koriandro|14|True|... Ne plu nepre timu la morton dank' al ...
Mayor of Komona|1|True|La venintinon de la granda lando de Unio de Teĥnikistoj estas honoro bonvenigi ; jen la ĉarma kaj eltrovema
Mayor of Komona|3|True|Ni ne forgesu nian hejman knabinon ; jen la Komona sorĉistino mem,
Mayor of Komona|5|True|... Nia tria parto-prenantino, alvenis al ni de la lando de la subirantaj lunoj :
Mayor of Komona|7|True|... Fine, nia lasta partoprenantino elvenis el la fundo de la Sciurarbaro ; jen
Mayor of Komona|2|False|Koriandro !
Mayor of Komona|4|False|Safrano !
Mayor of Komona|6|False|Ŝiĉimio !
Mayor of Komona|8|False|Pipro !
Mayor of Komona|9|True|La Konkurso komenciĝu !
Mayor of Komona|10|False|La voĉdonado fariĝos per la aplaŭdado !
Mayor of Komona|11|False|Unue, atentu la konkursaĵon de Koriandro.
Koriandro|13|False|Sinjorinoj kaj Sinjoroj...
Koriandro|14|True|... ne plu nepre timu la morton danke al...
Koriandro|15|True|... mia trinkaĵo
Koriandro|16|False|SORĈITKADAVRIGA!
Koriandro|16|False|SORĈITKADAVRIGA !
Audience|17|True|Klak
Audience|18|True|Klak
Audience|19|True|Klak
......@@ -96,8 +96,8 @@ Audience|29|True|Klak
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Mayor of Komona|1|False|MIRINDEGA!
Mayor of Komona|2|False|La morton mem defias Koriandro per tiu trinkaĵo MIRAKLEGA!
Mayor of Komona|1|False|MIRINDEGA !
Mayor of Komona|2|False|La morton mem defias Koriandro per tiu trinkaĵo MIRAKLEGA !
Audience|4|True|Klak
Audience|5|True|Klak
Audience|6|True|Klak
......@@ -113,13 +113,13 @@ Audience|15|True|Klak
Audience|16|True|Klak
Audience|17|False|Klak
Safrano|19|True|Ĉar jen
Safrano|18|False|Nu, konservu viajn aplaŭdojn, Komona popolo!
Safrano|22|True|La vera trinkaĵo, kiun vi ĉiuj atendas: tia, kia povas imponi viajn ĉiujn najbarojn kaj ...
Safrano|23|False|... ilin ĵaluzigi!
Safrano|18|False|Nu, konservu viajn aplaŭdojn, Komona popolo !
Safrano|22|True|La vera trinkaĵo, kiun vi ĉiuj atendas : tia, kia povas imponi viajn ĉiujn najbarojn kaj...
Safrano|23|False|... ilin enviigi !
Safrano|20|True|MIA
Safrano|26|False|LUKSIGA!
Safrano|26|False|LUKSIGA !
Safrano|25|True|... trinkaĵo
Safrano|24|True|... ĉio ĉi de nun povebliĝas per nurnura suronta guto de mia ...
Safrano|24|True|... ĉio ĉi de nun ebliĝas per nurnura suronta guto de mia...
Audience|28|True|Klak
Audience|29|True|Klak
Audience|30|True|Klak
......@@ -135,8 +135,8 @@ Audience|39|True|Klak
Audience|40|True|Klak
Audience|42|False|Klak
Audience|41|True|Klak
Mayor of Komona|44|False|Tia trinkaĵo povus la Komonajn urbanojn riĉigi!
Mayor of Komona|43|True|Mirindega! Nekredeble!
Mayor of Komona|44|False|Tia trinkaĵo povus la Komonajn urbanojn riĉigi !
Mayor of Komona|43|True|Mirindege ! Nekredeble !
Audience|46|True|Klak
Audience|47|True|Klak
Audience|48|True|Klak
......@@ -154,80 +154,80 @@ Audience|59|True|Klak
Audience|60|False|Klak
Audience|3|True|Klak
Audience|27|True|Klak
Mayor of Komona|45|False|Via aplaŭdado ne trompiĝis: Koriandro estas jam eliminita.
Safrano|21|False|Trinkaĵo
Mayor of Komona|45|False|Via aplaŭdado ne trompiĝis : Koriandro estas jam eliminita.
Safrano|21|False|trinkaĵo !
### P06
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Mayor of Komona|1|False|Nun la konkurado estos malfacila por Ŝiŝimio
Mayor of Komona|1|False|Nun la konkurado estos malfacila por Ŝiĉimio.
Ŝiŝimio|4|True|NE !
Ŝiŝimio|5|True|Mi ne povas, tro danĝere
Ŝiŝimio|6|False|PARDONU!
Mayor of Komona|3|False|Rapidu, Ŝiŝimio, vin ĉiuj atendas
Mayor of Komona|7|False|Ŝajnas, Sinjorinoj kaj Sinjoroj, kvazaŭ Ŝiŝimio kapitulacos ...
Safrano|8|False|Tion tuj donu al mi!
Safrano|9|False|... kaj ĉesu tian timan afektaĵon kaj ne faraĉu la spektaklon
Safrano|10|False|Ĉiuj jam scias, ke mi gajnis la konkurson, tiel, kia ajn estu la efiko de via trinkaĵo ...
Ŝiŝimio|5|True|Mi ne povas, ĝi tro danĝeras.
Ŝiŝimio|6|False|PARDONU !
Mayor of Komona|3|False|Rapidu, Ŝiĉimio, vin ĉiuj atendas !
Mayor of Komona|7|False|Ŝajnas, Sinjorinoj kaj Sinjoroj, kvazaŭ Ŝiĉimio kapitulacos...
Safrano|8|False|Donu tion !
Safrano|9|False|... kaj ĉesu tian timan afektaĵon, kaj ne fu la spektaklon.
Safrano|10|False|Ĉiuj jam scias, ke mi gajnis la konkurson, kaj sekve, kiel ajn efikos via trinkaĵo...
Ŝiŝimio|11|False|!!!
Sono|12|False|B Z Z Z U HIO O|nowhitespace
Ŝiŝimio|15|False|GIGANTMONSTRIGA!
Ŝiŝimio|2|False|Mi… Mi ne sciis, ke ni devos demonstri niajn konkursaĵojn
Ŝiŝimio|13|True|ATENTU!!!
Ŝiŝimio|14|True|Tiu estas trinkaĵo
Sono|12|False|G R A A AA A N D|nowhitespace
Ŝiŝimio|15|False|GIGANTMONSTRIGA !
Ŝiŝimio|2|False|Mi… Mi ne sciis, ke ni devos demonstri niajn konkursaĵojn.
Ŝiŝimio|13|True|ATENTU !!!
Ŝiŝimio|14|True|Tio estas trinkaĵo
### P07
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Birdo|1|False|KRi KRi KRiiii ii ii ii ii ii ii iii i ii|nowhitespace
Sono|2|False|BUM!
Pipro|3|True|... be, ridiga!
Pipro|5|False|... mia trinkaĵo malpleje meritus vian ridadon ĉar ...
Pipro|4|False|Ĉu ja tiu estas mia vico nun?
Mayor of Komona|6|True|Forkuru!
Mayor of Komona|7|False|La konkurso estas finita! ... saviĝu, stultulino!
Sono|2|False|BUM !
Pipro|3|True|... be, amuze !
Pipro|5|False|... mia trinkaĵo almenaŭ meritus vian ridadon, ĉar...
Pipro|4|False|Ĉu do estas mia vico nun ?
Mayor of Komona|6|True|Forkuru !
Mayor of Komona|7|False|La konkurso estas finita ! ... saviĝu, stultulino !
### P08
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pipro|2|False|... ĉiam estas: ĉiuj foriras ĝuste kiam tiu estas nia vico
Pipro|1|True|Aĥ, tiele ...
Pipro|4|True|Almenaŭ, mi havas ideeton pri tio, kion ni povos fari per via "trinkaĵo", Karoĉjo ...
Pipro|5|False|... ni bonordigu la urbon kaj rehejmiĝu!
Pipro|2|False|...ĉiam estas : ĉiuj foriras ĝuste kiam venas nia vico.
Pipro|1|True|Aĥ, tiele...
Pipro|4|True|Almenaŭ mi havas ideeton pri tio, kion ni povos fari per via « trinkaĵo », Karoĉjo...
Pipro|5|False|... ni bonordigu la urbon kaj rehejmiĝu !
Pipro|7|True|Vi, la
Pipro|8|False|KvivitGigantSorĉit-KadavrLuksulino!
Pipro|10|False|Ĉu vin plaĉus la elprovado de la lasta trinkaĵo? ...
Pipro|11|False|... Ne vere, ĉu ne?
Pipro|6|False|HOJ!
Pipro|8|False|Gigant-sorĉit-kadavro-luks-birdino !
Pipro|10|False|Ĉu plaĉus al vi elprovado de la lasta trinkaĵo ? ...
Pipro|11|False|... Ne vere, ĉu ne ?
Pipro|6|False|HE !
Sono|9|False|K R AK K !|nowhitespace
### P09
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pipro|1|True|Jes, atente legu la etikedon ...
Pipro|2|False|... Mi senhezite verŝos tiom da fluaĵo sur vin, se vi ne tuj forflugos de Komono.
Pipro|1|True|Jes, atente legu la etikedon...
Pipro|2|False|... Mi senhezite verŝos tiom de la fluaĵo sur vin, se vi ne tuj forflugos de Komono.
Mayor of Komona|3|True|Ĉar ŝi savis nian urbon de la detruado,
Mayor of Komona|4|False|ni donis la premion al Pipro pro ŝia Trinkaĵo por ...?!!
Pipro|7|False|... be ... fakte, trinkaĵo ne vera estas tiu; tiu estas iom da urino de mia kato okaze de lia lastempa medicina ekzameno!
Pipro|6|True|... Ha! Ha! jes ...
Pipro|8|False|Neniun demonstron, ĉu ne? ...
Rakontanto|9|False|Rakontaĵo 6a: La sorĉotrinkaĵa Konkurso
Mayor of Komona|4|False|ni donis la premion al Pipro pro ŝia Trinkaĵo de.. . ? ! !
Pipro|7|False|... be... fakte, trinkaĵo ne vera estas tio ; tio estas iom da urino de mia kato okaze de lia lastempa kontrolo ĉe kuracisto !
Pipro|6|True|... Ha ! Ha ! jes...
Pipro|8|False|Neniun demonstron, ĉu ne ?...
Rakontanto|9|False|Ĉapitro 6a : La sorĉotrinkaĵa Konkurso
Rakontanto|10|False|~ FINO ~
Writing|5|False|50 000 Koj
Atribuintaro|11|False|Marto 2015 - Desegno kaj Scenaro: David Revoy. Traduko: libre fan; korektoj: kaoseto
Atribuintaro|11|False|Marto 2015 Desegno kaj Scenaro : David Revoy. Traduko : libre fan. Korekto : kaoseto, Tirifto
### P10
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Atribuintaro|1|False|Pepper&Carrot estas tute libera, senpaga kaj subtenita de mecenataj legantoj. Por ĉi tiu rakontaĵo dankon al la 245 Mecenatoj:
Atribuintaro|1|False|Pepper&Carrot estas tute libera, senpaga kaj subtenita de mecenataj legantoj. Por ĉi tiu rakontaĵo dankon al la 245 mecenatoj :
Atribuintaro|4|False|https://www.patreon.com/davidrevoy
Atribuintaro|3|False|Vi ankaŭ fariĝu mecenato, subtenante la sekvontan rakontaĵon de Pepper&Carrot:
Atribuintaro|7|False|Iloj: Tiu rakontaĵo estis verkita cent elcente per liberaj programaroj Krita sur Linux Mint
Atribuintaro|6|False|La permisilo disponebligas al vi ĉiujn verkajn fontojn: la tiparoj kaj la dosieroj enhavantaj la tavolojn estas elŝuteblaj de la oficiala TTT-ejo.
Atribuintaro|5|False|Libera Permisilo: Krea Komunaĵo Atribute (CC-By) al David Revoy Tiun verkon vi rajtas ŝanĝi, redisdoni, vendi, ktp.
Atribuintaro|7|False|Iloj : Tiu rakontaĵo estis verkita cent elcente per liberaj programaroj Krita sur Linux Mint
Atribuintaro|6|False|La permesilo disponebligas al vi ĉiujn verkajn fontojn: la tiparoj kaj la dosieroj enhavantaj la tavolojn estas elŝuteblaj de la oficiala TTT-ejo.
Atribuintaro|5|False|Libera Permesilo : Krea Komunaĵo Atribute (CC-By) al David Revoy Tiun verkon vi rajtas ŝanĝi, redisdoni, vendi, ktp.
Atribuintaro|2|False|Алексей ★ Глеб Бузало ★ 獨孤欣 & 獨弧悦 ★ Addison Lewis ★ A Distinguished Robot ★ Adrian Lord ★ Ahmad Ali ★ Aina Reich ★ Alandran ★ Alan Hardman ★ Albert Westra ★ Alcide ★ Alejandro Flores Prieto ★ Alex ★ Alexander Bülow Tomassen ★ Alexander Sopicki ★ Alexandra Jordan ★ Alex Lusco ★ Alex Silver ★ Alex Vandiver ★ Alfredo ★ Ali Poulton (Aunty Pol) ★ Allan Zieser ★ Andreas Rieger ★ Andrej Kwadrin ★ Andrew ★ Andrew Godfrey ★ Andrey Alekseenko ★ Angela K ★ Anna Orlova ★ Antan Karmola ★ Anthony Edlin ★ Antonio Mendoza ★ Ardash Crowfoot ★ Arjun Chennu ★ Arne Brix ★ Aslak Kjølås-Sæverud ★ Axel Bordelon ★ Axel Philipsenburg ★ Barbix ★ Ben Evans ★ Bernd ★ Betsy Luntao ★ Boonsak Watanavisit ★ Boris Fauret ★ Boudewijn Rempt ★ BoxBoy ★ Brett Smith ★ Brian Behnke ★ Brian Smith ★ Bryan Butler ★ Bui Dang Hai Trieu ★ Carlos Levischi ★ Charlotte Lacombe-bar ★ Chris Radcliff ★ Chris Sakkas ★ Christian Gruenwaldner ★ Christophe Carré ★ Christopher Bates ★ Clara Dexter ★ codl ★ Colby Driedger ★ Conway Scott Smith ★ Cuthbert Williams ★ Cyrille Largillier ★ Cyril Paciullo ★ Damien ★ Daniel ★ Daniel Björkman ★ Danny Grimm ★ David Tang ★ DiCola Jamn ★ Dmitry ★ Donald Hayward ★ Duke ★ Eitan Goldshtrom ★ Enrico Billich ★ Epsilon ★ Eric Schulz ★ Faolan Grady ★ Francois Schnell ★ Garret Patterson ★ Ginny Hendricks ★ GreenAngel5 ★ Grigory Petrov ★ Guillaume ★ Guillaume Ballue ★ Gustav Strömbom ★ Guy Davis ★ Happy Mimic ★ Helmar Suschka ★ Henning Döscher ★ Ilyas ★ Irina Rempt ★ Ivan Korotkov ★ James Frazier ★ Janusz ★ Jared Tritsch ★ JDB ★ Jean-Baptiste Hebbrecht ★ Jean-Gabriel LOQUET ★ Jeffrey Schneider ★ Jessey Wright ★ Jim ★ Jim Street ★ Jiska ★ Joachim Schiele ★ João Luiz Machado Junior ★ Joern Konopka ★ joe rutledge ★ Johanne Thomson ★ John ★ John Urquhart Ferguson ★ Jónatan Nilsson ★ Jonathan Leroy ★ Jonathan Ringstad ★ Jon Brake ★ Jorge Bernal ★ Joseph Bowman ★ Julien Duroure ★ Justus Kat ★ Kai-Ting (Danil) Ko ★ Kasper Hansen ★ Kate ★ Kathryn Wuerstl ★ Ken Mingyuan Xia ★ Kingsquee ★ Kroet ★ Levi Kornelsen ★ Liselle ★ Lorentz Grip ★ L S ★ Luc Stepniewski ★ Luke Hochrein ★ MacCoy ★ Magnus Kronnäs ★ Manuel ★ Marc & Rick ★ Marcus ★ Martin Owens ★ Mary Brownlee ★ Masked Admirer ★ Mathias Stærk ★ Mefflin Ross Bullis-bates ★ Michael ★ Michael Gill ★ Michael Pureka ★ Michelle Pereira Garcia ★ Mike Mosher ★ Miroslav ★ Muzyka Dmytro ★ Nataya Castillo ★ Nazhif ★ Nicholas DeLateur ★ Nicholas Terranova ★ Nicki Aya ★ Nicola Angel ★ Nicolae Berbece ★ Nicole Heersema ★ Nielas Sinclair ★ NinjaKnight Comics ★ Noble Hays ★ Noelia Calles Marcos ★ Nora Czaykowski ★ Nyx ★ Olivier Amrein ★ Olivier Brun ★ Omar Willey ★ Oscar Moreno ★ Öykü Su Gürler ★ Ozone S. ★ Pablo Lopez Soriano ★ Pat David ★ Patrick Gamblin ★ Paul ★ Pavel Semenov ★ Pet0r ★ Peter ★ Peter Moonen ★ Petr Vlašic ★ Philippe Jean Edward Bateman ★ Pierre Geier ★ Pierre Vuillemin ★ Pranab Shenoy ★ Pyves & Ran ★ Raghavendra Kamath ★ Rajul Gupta ★ Reorx Meng ★ Ret Samys ★ Rictic ★ RJ van der Weide ★ Roberto Zaghis ★ Roman ★ Rumiko Hoshino ★ Rustin Simons ★ Sally Bridgewater ★ Sami T ★ Samuel Mitson ★ Scott Petrovic ★ Sean Adams ★ Shadefalcon ★ ShadowMist ★ Shafak ★ Shawn Meyer ★ Simon Forster ★ Simon Isenberg ★ Sonny W. ★ Soriac ★ Stanislav Vodetskyi ★ Stephanie Cheshire ★ Stephen Bates ★ Stephen Smoogen ★ Steven Bennett ★ Stuart Dickson ★ Surt ★ TamaskanLEM ★ Tar8156 ★ Terry Hancock ★ TheFaico ★ Thomas Citharel ★ Thomas Courbon ★ Thomas Schwery ★ Tim Burbank ★ Tim J. ★ Tomas Hajek ★ Tom Demian ★ Tom Savage ★ Tracey Reuben ★ Travis Humble ★ Tree ★ Tyson Tan ★ Urm ★ Victoria ★ Victoria White ★ Vladislav Kurdyukov ★ Vlad Tomash ★ Westen Curry ★ Witt N. Vest ★ Xavier Claude ★ Yalyn Vinkindo ★ Yaroslav ★ Zeni Pong ★ Źmicier Kušnaroŭ
......@@ -26,7 +26,7 @@ Pepper|2|True|...ass yw gwynsek...
Pepper|3|False|...ha fatel allav vy gweles Komona dres an fenester?
Pepper|4|False|KOMONA!
Pepper|5|False|An Kesstrif Ismek!
Pepper|6|False|Dell hevel... my dhe godha yn kosk dre happ!
Pepper|6|False|Dell hevel... my a godhas yn kosk dre happ!
Pepper|9|True|...mes?
Pepper|10|False|Ple'th esov vy?!?
Bird|12|True|kwa
......@@ -41,7 +41,7 @@ Pepper|1|False|!!!
Pepper|2|False|Carrot! Ass os ta hweg a dybi ahanav ha'm dri dhe'n Kesstrif!
Pepper|3|False|Mar-thys da!
Pepper|4|True|Ty a dybis a dhri ismegen, ow dillas, ha'm hatt...
Pepper|5|False|...gwelyn py ismegen a dhros...
Pepper|5|False|...gwelyn py ismegen a dhresys...
### P03
......@@ -49,9 +49,9 @@ Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pepper|1|False|PYTH?!!
Mayor of Komona|3|False|Avel Mer Komona, y tiskleryav an kesstrif ismek... Ygor!
Mayor of Komona|4|False|Pur lowen yw agan tre dhe dhynnerghi peder gwragh dhe'n kynsa tro ma.
Mayor of Komona|4|False|Pur lowen yw agan tre dhe dhynerghi peder gwragh dhe'n kynsa tro ma.
Mayor of Komona|5|True|Rewgh mar pleg
Mayor of Komona|6|True|garm gormola
Mayor of Komona|6|True|garm wormola
Mayor of Komona|7|False|kowrek:
Writing|2|False|Kesstrif Ismek Komona
......@@ -68,7 +68,7 @@ Mayor of Komona|4|False|Saffron!
Mayor of Komona|6|False|Shichimi!
Mayor of Komona|8|False|Pepper!
Mayor of Komona|9|False|Re dhallattho an gwariow!
Mayor of Komona|10|True|Votyewgh dre tackya diwla!
Mayor of Komona|10|True|Votyewgh dre dackya diwla!
Mayor of Komona|11|False|Yn kynsa, displetyans Coriander
Coriander|13|True|...na berthewgh own a ankow namoy, awos ow...
Coriander|14|True|...Ismegen a
......@@ -114,10 +114,10 @@ Audience|32|True|Tack
Audience|33|True|Tack
Saffron|22|True|Ottomma
Saffron|21|False|...mes, mar pleg, gwithewgh agas gormola, tus a Komona!
Saffron|26|False|...ha'ga gul dhe berthi avi!
Saffron|26|False|...ha gul dhedha perthi avi!
Saffron|23|True|OW
Mayor of Komona|2|False|Coriander a dhefi ankow y honan gans an ismegen varthys ma!
Saffron|25|True|An ismegen wir a gortowgh rygdhi: an huni a wra sowdhanas agas kentrevogyon...
Saffron|25|True|An ismegen wir a wortowgh rygdhi: an huni a wra sowdhanas agas kentrevogyon...
Saffron|29|False|AFINANS!
Saffron|28|True|...Ismegen a
Saffron|27|True|...oll a henna yw possybyl dre asa kodha unn banna hepken a'm...
......@@ -136,7 +136,7 @@ Audience|45|True|Tack
Audience|46|True|Tack
Audience|47|True|Tack
Audience|48|False|Tack
Mayor of Komona|50|False|An ismegen ma a alsa gul oll a Komona dhe vos rych!
Mayor of Komona|50|False|An ismegen ma a alsa gul dhe oll a Komona bos rych!
Mayor of Komona|49|True|Splann! Marthys!
Audience|52|True|Tack
Audience|53|True|Tack
......@@ -160,9 +160,9 @@ Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Sound|12|False|B Z Z Z I IO O|nowhitespace
Mayor of Komona|1|False|Dell hevel y fia kales rag an diwettha displetyans na dhe vos fethys gans Shichimi !
Shichimi|4|True|NY WRAV !
Shichimi|4|True|NA WRAV !
Shichimi|5|True|Ny allav, re beryllus yw.
Mayor of Komona|3|False|...deus a-hys Shichimi, yma pubonan ow kortos ragos.
Mayor of Komona|3|False|...deus a-hys Shichimi, yma pubonan orth dha gortos.
Mayor of Komona|7|False|Dell hevel, benenes ha gwer, Shichimi dhe gelli...
Saffron|8|False|Ro honna dhymm!
Saffron|9|False|...ha hedhi omwul dhe vos gohelus, ty a wra namma an gwari.
......@@ -194,11 +194,11 @@ Sound|8|False|K R AC K !|nowhitespace
Pepper|2|False|...pubonan dhe asa yn kettermyn ha'gan tro nyni
Pepper|1|True|herwydh usadow...
Pepper|3|True|Dhe'n lyha yma tybyans dhymm a'n pyth dhe wul gans dha "ismegen", Carrot
Pepper|4|False|...kempenna puptra omma ha dos tre!
Pepper|4|False|...kempenna puptra omma ha mos tre!
Pepper|6|True|Ty
Pepper|7|False|vudji-kowrek-afinys-zombi!
Pepper|9|True|A garses assaya unn ismegen diwettha? ...
Pepper|10|False|... A na vynnydh teji ?
Pepper|9|True|A garses assaya unn diwettha ismegen? ...
Pepper|10|False|... A na vynnydh tejy?
Pepper|5|False|YOW!
### P09
......@@ -208,10 +208,10 @@ Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
Narrator|9|False|Rann 6: An Kesstrif Ismek
Narrator|10|False|FIN
Writing|5|False|50,000 Ko
Credits|11|False|mis Meurth 2015 - Artweyth ha hwedhel gans David Revoy - Treylyans gans Steve Harris
Pepper|1|True|Ya, red an arwodhilk yn ta...
Credits|11|False|mis Meurth 2015 - Artweyth ha hwedhel gans David Revoy - Treylyans gans Steve Harris, provredyans gans Steve Penhaligon
Pepper|1|True|Ya, red an arwodhik yn ta...
Pepper|2|False|... Ny wrussen tybi diwweyth kyns y dhiveri dresos mar na yssi Komona distowgh !
Mayor of Komona|3|True|Drefen hi dhe sawya agan tre pan o yn peryll
Mayor of Komona|3|True|Drefen hi dhe sawya agan tre pan o yn peryl
Mayor of Komona|4|False|ni a re an pewas kynsa dhe Pepper rag hy Ismegen a...??!!
Pepper|7|False|... well... y'n gwiryonedh, nyns yw ismegen yn tevri; yth yw sampel pis ow hath dhyworth y dhiwettha viaj dhe'n medhek enyvales!
Pepper|6|True|... Haha! ya...
......
......@@ -21,17 +21,17 @@ Titolo|1|False|Ĉapitro 32a: La Batalejo
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
King|1|True|Oficiro!
King|2|False|Ĉu vi rekrutis sorĉistinon kiel mi petis?
Officer|3|True|Jes, mia estro!
Officer|4|False|Ŝi staras apud vi.
King|5|False|...?
Reĝo|1|True|Oficiro!
Reĝo|2|False|Ĉu vi rekrutis sorĉistinon kiel mi petis?
Oficiro|3|True|Jes, mia estro!
Oficiro|4|False|Ŝi staras apud vi.
Reĝo|5|False|...?
Pipro|6|True|Sal!
Pipro|7|False|Mia nomo estas Pip...
King|8|False|?!!
King|9|True|STULTULO!!!
King|10|True|Kial vi varbis ĉi tiun infanon?!
King|11|False|Mi bezonas veran batalejan sorĉistinon!
Reĝo|8|False|?!!
Reĝo|9|True|STULTULO!!!
Reĝo|10|True|Kial vi varbis ĉi tiun infanon?!
Reĝo|11|False|Mi bezonas veran batalejan sorĉistinon!
### P03
......@@ -47,9 +47,9 @@ Writing|8|True|Kajeno
Writing|9|False|Kumino
Writing|7|True|Timiano|nowhitespace
Writing|10|False|~ al Pipro ~
King|11|False|SILENTU!
King|12|True|Mi ne havas bezonon de infanoj en ĉi tiu armeo.
King|13|False|Iru hejmen kaj ludu kun viaj pupoj.
Reĝo|11|False|SILENTU!
Reĝo|12|True|Mi ne havas bezonon de infanoj en ĉi tiu armeo.
Reĝo|13|False|Iru hejmen kaj ludu kun viaj pupoj.
Sono|14|False|Klak!
Army|15|True|HAHA HA HA!
Army|16|True|HAHA HA HA!
......@@ -90,8 +90,8 @@ Pipro|2|False|Mi aŭdis, ke vi serĉas VERAN SORĈISTINON?!?
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
King|1|True|Tamen pripensinte, revoku tiun infanon.
King|2|False|Ĉi tiu verŝajne kostas tro.
Reĝo|1|True|Tamen pripensinte, revoku tiun infanon.
Reĝo|2|False|Ĉi tiu verŝajne kostas tro.
Writing|3|False|DAŬRIGOTA…
### P08
......
......@@ -22,7 +22,7 @@ Tytuł|1|False|Odcinek 32: Pole bitwy
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Król|1|True|Oficerze!
Król|2|False|Czy wcieliłeś do wojsk wiedźmę, jak nakazałem?
Król|2|False|Czy wcieliłeś do wojsk wiedź-mę, jak nakaza-łem?
Oficer|3|True|Tak, mój panie!
Oficer|4|False|Stoi tuż obok ciebie.
Król|5|False|Hmm?
......@@ -30,15 +30,15 @@ Pepper|6|True|Cześć!
Pepper|7|False|Mam na imię Pepp…
Król|8|False|?!
Król|9|True|GŁUPCZE!
Król|10|True|Od kiedy rekrutujemy dzieci?!
Król|11|False|Potrzebujemy prawdziwej wiedźmy!
Król|10|True|Od kiedy rekru-tujemy dzieci?!
Król|11|False|Potrzebujemy praw-dziwej wiedźmy!
### P03
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pepper|1|True|Hola, hola!
Pepper|2|True|Jestem najprawdziwszą wiedźmą Chaosu.
Pepper|2|True|Jestem najpraw-dziwszą wiedźmą Chaosu.
Pepper|3|False|Posiadam nawet dyplom świadczą…
Napis|4|False|Dyplom
Napis|5|False|Chaosu
......@@ -59,9 +59,9 @@ Armia|17|False|HA HA HAHA!
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pepper|1|True|To niewiarygodne!
Pepper|1|True|To niewiary-godne!
Pepper|2|False|Wkuwałam przez lata, ale nikt nie bierze mnie na poważnie,
Pepper|3|False|bo nie wyglądam na doświadczoną!
Pepper|3|False|bo nie wyglą-dam na do-świadczoną!
Dźwięk|4|False|PUF ! ! !|nowhitespace
Pepper|5|False|CARROT!
Dźwięk|6|False|PAF ! ! !|nowhitespace
......@@ -83,13 +83,13 @@ Dźwięk|7|False|Trach!
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Pepper|1|True|Ej, wy!
Pepper|2|False|Słyszałam, że szukacie DOŚWIADCZONEJ WIEDŹMY!
Pepper|2|False|Słyszałam, że szu-kacie DOŚWIAD-CZONEJ WIEDŹMY!
### P07
Name|Position|Concatenate|Text|Whitespace (Optional)
----|--------|-----------|----|---------------------
Król|1|True|Wiesz, jednak przyzwij tamto dziecko.
Król|1|True|Wiesz, jednak przyz-wij tamto dziecko.
Król|2|False|Na tę na pewno nas nie stać.
Napis|3|False|CIĄG DALSZY NASTĄPI…
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment