Commit f54b81f7 authored by sitelen's avatar sitelen

korektoj

parent 420abcc1
......@@ -6,11 +6,11 @@ Tiu PKK-Esperantujo estas kiel sabloludujo, por kunlabori pri la tradukado aŭ E
* Unue, tiu Git-ujo enhavas la EO-dosierojn.
* Se iu EO-dosierujo ne ĉestas, tio signifas, ke neniu tradukis iun rakonteton.
* Se iu EO-dosierujo ne ĉeestas, tio signifas, ke neniu tradukis tiun rakonteton.
* Vidu ankaŭ la anglajn kaj la francajn dosierojn en [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics) ĉar tiuj lingvoj estas pretaj antaŭ ol la aliaj.
Se vi ne konas la francan lingvon, tio ne gravas. Uzu la anglan tekston.
Se vi ne konas la francan lingvon, tio ne gravas. Uzu la anglan aŭ alian tekston.
La antaŭajn rakontetojn vi povas legi en tiaj diversaj lingvoj, kiajn vi konas aŭ volas lerni en [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics).
......@@ -23,11 +23,11 @@ Se vi proponas vian verkon en tiu Git-ujo, vi devas konsenti la [kontrakton por
# Rimarkoj
Kvankam vi devas uzi la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite 4.0 Tutmondan (CC BY) 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ĉi tie, aliajn permisilojn vi povas uzi, ekzemple, sur via TTT-ejo.
Kvankam vi devas uzi la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite 4.0 Tutmondan (CC BY) 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ĉi tie, aliajn permesilojn vi povas uzi, ekzemple, sur via TTT-ejo.
Tiele, mi uzas la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmondan (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eo) sur [mia TTT-ejo](librefan.eu.org).
Tiele, librofan’ uzas la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmondan (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eo) sur [sia TTT-ejo](librefan.eu.org).
Se vi volas eldoni _PkK_ -on iel ajn, aŭ fari ŝanĝojn aŭ verki aliigadojn, vi devas mencii la aŭtoron, David Revoy, kaj sian permisilon.
Se vi volas eldoni _PkK_ -on iel ajn, aŭ fari ŝanĝojn aŭ verki aliigadojn, vi devas mencii la aŭtoron, David Revoy, kaj sian permesilon.
# EO-kunlaboruloj
......@@ -36,11 +36,12 @@ Bonvolu vidu la dosieron, [EO-Aŭtoroj.md](EO-AUXTOROJ.md).
La plenan aŭtor-dosieron enhavas [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics). Vi povas aldoni vian kaŝnomon tie se ĝi ne estas tie.
# Pri la tradukado
Se vi komprenas la anglan, vidu [CONTRIBUTING.md](https://framagit.org/peppercarrot/webcomics/blob/master/CONTRIBUTING.md)
Se vi ne komprenas la anglan, skribu [novan “Issue”-on sur la PKK-Esperantejo](https://framagit.org/peppercarrot/translators/eo/pkk-esperantujo/issues)
* Se vi komprenas la anglan, vidu [CONTRIBUTING.md](https://framagit.org/peppercarrot/webcomics/blob/master/CONTRIBUTING.md)
Issue estas solvota demando aŭ malfacilaĵo.
* Se vi ne komprenas la anglan, aldonu [novan “Issue”-on ĉi-tie](https://framagit.org/peppercarrot/translators/eo/pkk-esperantujo/issues)
*Issue* estas solvota demando aŭ malfacilaĵo. La Issue-ejo estas preskaŭ sama kiel forumo.
====
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment