Commit 98901b35 authored by sitelen's avatar sitelen

korektoj kaj aldonetoj

parent f54b81f7
......@@ -10,24 +10,28 @@ Tiu PKK-Esperantujo estas kiel sabloludujo, por kunlabori pri la tradukado aŭ E
* Vidu ankaŭ la anglajn kaj la francajn dosierojn en [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics) ĉar tiuj lingvoj estas pretaj antaŭ ol la aliaj.
Se vi ne konas la francan lingvon, tio ne gravas. Uzu la anglan aŭ alian tekston.
Se vi ne konas la francan lingvon, tio ne gravas. Uzu la anglan tekston.
La antaŭajn rakontetojn vi povas legi en tiaj diversaj lingvoj, kiajn vi konas aŭ volas lerni en [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics).
La antaŭajn rakontetojn vi povas legi en tiaj diversaj lingvoj, kiajn vi konas aŭ volas lerni en [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics).
# PKK-ujo ĉe Framagito
Se vi ne konas Giton kaj ne povas ĉiam uzi Framagiton (Git), vi povas partopreni [tiun forumon](https//librefan.eu.org/forum "Ĉe Libre-Fan"), kiu estas tiel libera kiel Framagito sed eble pli facila por vi.
# Permesilo
La enhavo de tiu Git-ujo estas disponebla laŭ la permesilo [Krea Komunaĵo Atribuite 4.0 Tutmonda (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eo), escepte la dosieroj en la [`fonts/`-ujo](https://framagit.org/peppercarrot/webcomics/tree/master/fonts) (la tiparujo), havantaj siajn proprajn permisilojn.
Se vi proponas vian verkon en tiu Git-ujo, vi devas konsenti la [kontrakton por la kunlaboruloj](CONTRIBUTING.md).
Se vi proponas vian verkon en tiu Git-ujo, bonvolu konsenti la [kontrakton por la kunlaboruloj](CONTRIBUTING.md).
# Rimarkoj
Kvankam vi devas uzi la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite 4.0 Tutmondan (CC BY) 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ĉi tie, aliajn permesilojn vi povas uzi, ekzemple, sur via TTT-ejo.
Kvankam vi devas uzi la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite 4.0 Tutmondan (CC BY) 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ĉi tie, aliajn permesilojn vi povas uzi, ekzemple, ĉe via TTT-ejo.
Tiele, librofan’ uzas la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmondan (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eo) sur [sia TTT-ejo](librefan.eu.org).
Tiele, iu uzas la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmondan (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eo) ĉe [sia TTT-ejo](librefan.eu.org).
Se vi volas eldoni _PkK_ -on iel ajn, aŭ fari ŝanĝojn aŭ verki aliigadojn, vi devas mencii la aŭtoron, David Revoy, kaj sian permesilon.
Se vi volas eldoni _PkK_ -on iel ajn, aŭ fari ŝanĝojn aŭ verki aliigadojn, vi nur devas mencii la aŭtoron, David Revoy, kaj sian permesilon.
# EO-kunlaboruloj
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment