Commit 154e8547 authored by sitelen's avatar sitelen

add BONVOLU-LEGI.md

parent e2b845d3
# Pipro kaj Karoĉjo / pkk-esperantujo
Tiu PKK-Esperantujo estas kiel sabloludujo, por kunlabori pri la tradukado aŭ Esperantigado de la bildstrio [_Pepper&Carrot_ ](https://peppercarrot.com), kiun David Revoy desegnas, kaj aperigas sur sian TTT-ejon de 2014.
# Enhavo
* Unue, tiu Git-ujo enhavas la EO-dosierojn.
* Due, ĝi ankaŭ enhavas la anglajn kaj la francajn ĉar tiuj dosieroj estas pretaj antaŭ ol la aliaj.
Se vi ne konas la francan lingvon, tio ne gravas. Uzu la anglan tekston.
La antaŭajn rakontetojn vi povas legi en tiaj diversaj lingvoj, kiajn vi konas aŭ volas lerni en [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics).
# Permisilo
La enhavo de tiu Git-ujo estas disponebla laŭ la permesilo [Krea Komunaĵo Atribuite 4.0 Tutmonda (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eo), escepte la dosieroj en la `fonts/`-ujo (la tiparujo), havantaj siajn proprajn permisilojn.
Se vi proponas vian verkon en tiu Git-ujo, vi devas konsenti la [kontrakton por la kunlaboruloj](CONTRIBUTING.md)
# Rimarkoj
Kvankam vi devas uzi la permisilon [Krean Komunaĵon Atribuite 4.0 Tutmondan (CC BY) 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ĉi tie, aliajn permisilojn vi povas uzi, ekzemple, sur via TTT-ejo.
Tiele, mi uzas la permesilon [Krean Komunaĵon Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmondan (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eo) sur [mia TTT-ejo](librefan.eu.org).
Se vi volas eldoni _PkK_ -on iel ajn, aŭ fari ŝanĝojn aŭ verki aliigadojn, vi devas mencii la aŭtoron, David Revoy, kaj sian permisilon.
# EO-kunlaboruloj
Bonvolu vidu la dosieron, [EO-Aŭtoroj.md](EO-AŬTOROJ.md).
La plenan aŭtor-dosieron enhavas la [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics). Vi povas aldoni vian kaŝnomon tie se ĝi ne estas tie.
====
# Angle
Content in this repository is licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International - CC-By](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) License, except for the files in the `fonts/` directory, which are released under their own separate license agreements.
By submitting content to this repository, you agree to the [contributor's terms](CONTRIBUTING.md).
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment