osm-success.md 1.21 KB
Newer Older
HKalbasi's avatar
HKalbasi committed
1
2
---
title: داستان موفقیت اوپن استریت مپ
HKalbasi's avatar
HKalbasi committed
3
4
5
category:
  - software
  - success
HKalbasi's avatar
HKalbasi committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
incomplete: true
related:
  - attribution-pros-and-cons
  - reprap-success
---

[اوپن استریت مپ](//index.pdcommunity.ir/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%BE)
یک نقشه جهانی است که داده های آن به صورت عمومی منتشر شده است و همه می توانند
به هر نحوی از آن استفاده کرده و یا آن را تغییر دهد. این نقشه در سال ۲۰۰۴ برای
رسم نقشه ی انگلستان و با تاثیر از موفقیت های ویکی پدیا ساخته شد. این نقشه
مانند ویکی پدیا به کاربران اجازه می دهد تا ویرایش های خود را بر روی شاخه اصلی اعمال
کنند. این نقشه شش میلیون عضو دارد که بیش از دو میلیارد تقاطع را رسم کرده اند. در
ادامه به بررسی نحوه موفقیت و فراگیر شدن این نقشه می پردازیم که می تواند برای
علاقه مندان به داده های عمومی جالب و آموزنده باشد.