Verified Commit 7b06474b authored by Chocobozzz's avatar Chocobozzz
Browse files

Update translations

parent 68a214f1
Pipeline #458895 passed with stage
in 1 minute and 27 seconds
......@@ -854,7 +854,7 @@ msgid ""
"tools. »"
msgstr ""
#: src/main.js:86
#: src/main.js:87
msgid "value"
msgstr ""
......@@ -2854,26 +2854,3 @@ msgid ""
"Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social "
"networks and to talk about PeerTube around you!"
msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "<strong>It's software you install on your server</strong> to create a "
#~ "website where videos are hosted and broadcast... Basically: you create "
#~ "your own \"homemade YouTube\"!"
#~ msgstr ""
#~ "<strong>هو برنامج تنصبونه على خادمكم</strong> قصد إنشاء موقع ويب أين "
#~ "تستضيفون فيه وتنشرون عبره فيديوهاتكم… بالأساس: تُنشؤون \"يوتيوب خاص بكم\"!"
#~ msgid "Advanced search"
#~ msgstr "بحث متقدّم"
#~ msgid "August 20, 2018"
#~ msgstr "20 أوت 2018"
#~ msgid "February 26, 2019"
#~ msgstr "26 فيفري 2019"
#~ msgid "July 23, 2018"
#~ msgstr "23 جويلية 2018"
#~ msgid "June 5, 2019"
#~ msgstr "5 جوان 2019"
......@@ -847,7 +847,7 @@ msgid ""
"tools. »"
msgstr ""
#: src/main.js:86
#: src/main.js:87
msgid "value"
msgstr ""
......
......@@ -874,7 +874,7 @@ msgid ""
"tools. »"
msgstr ""
#: src/main.js:86
#: src/main.js:87
msgid "value"
msgstr ""
......
......@@ -854,7 +854,7 @@ msgstr ""
"разуменне выкарыстання і распрацоўкі зручных, этычных і інклюзіўных "
"інструментаў. »"
#: src/main.js:86
#: src/main.js:87
msgid "value"
msgstr ""
......@@ -2845,144 +2845,3 @@ msgid ""
"Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social "
"networks and to talk about PeerTube around you!"
msgstr ""
#~ msgid "[V3 Roadmap] Global Search ✅, let's go to moderation tools!"
#~ msgstr "[V3 Roadmap] Глабальны пошук✅, ідзем у інструменты мадэрацыі!"
#~ msgid "[V3 Roadmap] Moderation ✅, let's improve plugins and playlists!"
#~ msgstr ""
#~ "[V3 Roadmap] Мадэрацыя ✅, давайце ўдасканальваць плагіны і плэйлісты!"
#~ msgid ""
#~ "<a target=\"_blank\" href=\"https://framagit.org/framasoft/peertube/"
#~ "official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-block-videos"
#~ "\">peertube-plugin-auto-block-videos</a>, which allows to automatically "
#~ "block videos from a public list."
#~ msgstr ""
#~ "<a target=\"_blank\" href=\"https://framagit.org/framasoft/peertube/"
#~ "official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-block-videos"
#~ "\">peertube-plugin-auto-block-videos</a>, які дазваляе аўтаматычна "
#~ "блакаваць відэа з публічнай спісу."
#~ msgid "<em>HTML</em>: content of your annotation (in html)"
#~ msgstr "<em>HTML</em>: змест вашага каментара (у html)"
#~ msgid "<em>start</em>: when to show the annotation"
#~ msgstr "<em>start</em>: калі паказваць каментар"
#~ msgid "<em>stop</em>: when to hide the annotation"
#~ msgstr "<em>стоп</em>: калі схаваць каментар"
#~ msgid ""
#~ "<strong>It's software you install on your server</strong> to create a "
#~ "website where videos are hosted and broadcast... Basically: you create "
#~ "your own \"homemade YouTube\"!"
#~ msgstr ""
#~ "<strong>Гэта софт, які усталёўваецца на ваш сервер</strong> і дазваляе "
#~ "вам зрабіць сайт, куды можна запампаваць відеа і глядзець іх ды дзяліцца "
#~ "імі ... Прасцей кажучы: ён зробіць вам \"уластны YouTube\"!"
#~ msgid ""
#~ "<strong>PeerTube is not only open-source: it's free (as in free speech).</"
#~ "strong> Its free license guarantees our fundamental freedoms as users. It "
#~ "is this respect for our freedoms that allows Framasoft to invite you to "
#~ "contribute to this software, and many evolutions (innovative comment "
#~ "system, etc.) have already been suggested by some of you."
#~ msgstr ""
#~ "<strong>PeerTube гэта не проста опенсорс: ён свабодны (як свабода слова)."
#~ "</strong>Яго бясплатная ліцензія гарантуе нашыя асноўныя свабоды як "
#~ "карыстальнкаў. Менавіта гэта павага да нашых свабод дазваляе Framasoft "
#~ "запрасіць вас унесці свой уклад у гэта праграмная забяспечанне, і яго "
#~ "паляпшэнні (інавацыйная сістема каментароў і інш.) ужо былі прапанованы "
#~ "некаторымі з вас."
#~ msgid ""
#~ "A federation of interconnected hosting providers (so more video choices "
#~ "wherever you go to see them);"
#~ msgstr ""
#~ "Федератыўнае аб'яднанне сервераў відэахостынгу (больш відеа за разных "
#~ "сервераў);"
#~ msgid ""
#~ "A more relevant search, with the ability to set advanced filters "
#~ "(duration, category, tags...)"
#~ msgstr ""
#~ "Больш рэлевантны пошук з магчымасцю ўстаноўкі пашыраных фільтраў "
#~ "(працягласць, катэгорыя, тэгі ...)"
#~ msgid ""
#~ "Ability to import videos through an URL (YouTube, Vimeo, Dailymotion and "
#~ "many others!)"
#~ msgstr ""
#~ "Магчымасць імпартаваць відэа праз URL (YouTube, Vimeo, Dailymotion і шмат "
#~ "іншых!)"
#~ msgid "Adding subtitles"
#~ msgstr "Даданне субтытраў"
#~ msgid "Advanced search"
#~ msgstr "Пашыраны пошук"
#~ msgid "After"
#~ msgstr "Пасля"
#~ msgid "An even more pleasant interface"
#~ msgstr "Больш зручны і прыемны інтерфэйс"
#~ msgid ""
#~ "An open code (transparency) under a free/libre license (ethic, respect "
#~ "and community-driven development);"
#~ msgstr ""
#~ "Адкрыты код (празрысты) пад ліцэнзіяй free/libre (этычны, паважаемы і "
#~ "падтрымліваемы супольнасцю);"
#~ msgid "And also:"
#~ msgstr "А таксама:"
#~ msgid ""
#~ "Another news: you can now write comments in Markdown language in a "
#~ "restricted syntax."
#~ msgstr ""
#~ "Іншыя навіны: вы можаце выкарыстоўваць разметку Markdown ў каментарах."
#~ msgid ""
#~ "Another unclear element was the <b>video sharing pop-up</b>. We have "
#~ "improved it, and it is now possible to share or embed a video by making "
#~ "it start and/or finish at a precise moment (time-code feature), to decide "
#~ "which subtitles will appear by default, and to loop the video. These new "
#~ "options will surely be greatly enjoyed."
#~ msgstr ""
#~ "Іншым нязручным элементам было ўсплывальнае акно <b>абмену відэа </b> . "
#~ "Мы палепшылі яго, і зараз можна абменьвацца альбо ўбудоўваць відэа, "
#~ "прымушаючы яго пачынацца і / альбо заканчвацца у пэўны момант (функцыя "
#~ "часовага кода), каб вырашыць, якія субтытры будуць адлюстроўвацца па "
#~ "змоўчанні, і зацыкліліся відэа. Гэтыя новыя опцыі, безумоўна, \"будуць "
#~ "вельмі вам да спадобы\"."
#~ msgid ""
#~ "As a result, on your PeerTube website, the audience will be able to watch "
#~ "not only your videos, but also videos hosted by Zaïd, Catherin or "
#~ "Solar... without having to host their videos on your PeerTube-powered "
#~ "website. Such diversity in a video-catalog makes it very attractive. Such "
#~ "a large choice and diversity of videos is what made centralized platforms "
#~ "such as YouTube succesful."
#~ msgstr ""
#~ "У выніку, на вашым вэб-сайце PeerTube, аўдыторыя зможа глядзець не толькі "
#~ "вашыя відэа, але і відэа, размешчаныя Заідам, Кацярынай альбо Соларам ... "
#~ "без неабходнасці размяшчаць свае відэа на вашым вэб-сайце PeerTube. Такая "
#~ "разнастайнасць у відэа-каталогу робіць яго вельмі прывабным. Такі вялікі "
#~ "выбар і разнастайнасць відэа - гэта тое, што зрабіла цэнтралізаваныя "
#~ "платформы, такія як YouTube, паспяховымі."
#~ msgid ""
#~ "Stay informed by subscribing to <a href=\"https://framalistes.org/sympa/"
#~ "subscribe/peertube-newsletter\" target=\"_blank\">the newsletter</a>"
#~ msgstr ""
#~ "Заставайцеся на сувязі, падпісаўшыся на <a href=\"https://framalistes.org/"
#~ "sympa/subscribe/peertube-newsletter\" target=\"_blank\">расылку</a>"
#~ msgid "We need your help: please share!"
#~ msgstr "Нам трэба твая дапамога: падзяліся гэтым, калі ласка!"
#~ msgid "What's the interest to federate the video hosting providers?"
#~ msgstr "Чаму менавіта федерацыя відеа хостераў?"
......@@ -841,7 +841,7 @@ msgid ""
"tools. »"
msgstr ""
#: src/main.js:86
#: src/main.js:87
msgid "value"
msgstr ""
......
......@@ -846,7 +846,7 @@ msgid ""
"tools. »"
msgstr ""
#: src/main.js:86
#: src/main.js:87
msgid "value"
msgstr ""
......@@ -2913,233 +2913,3 @@ msgid ""
"Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social "
"networks and to talk about PeerTube around you!"
msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "<strong>But PeerTube doesn't centralize: it federates.</strong> Thanks to "
#~ "the <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https://"
#~ "activitypub.rocks\">ActivityPub</a> protocol (also used by <a target="
#~ "\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https://joinmastodon.org"
#~ "\">the Mastodon federation</a>, a free/libre Twitter alternative), "
#~ "PeerTube can federate several small hosters so they don't have to buy "
#~ "thousands of hard disks to host videos for the whole world."
#~ msgstr ""
#~ "<strong>Però PeerTube no centralitza, federa.</strong> Gràcies al "
#~ "protocol <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https://"
#~ "activitypub.rocks\">ActivityPub</a> (utilitzat també per <a target="
#~ "\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https://joinmastodon.org"
#~ "\">la federació Mastodon</a>, una alternativa lliure a Twitter), PeerTube "
#~ "pot federar diversos allotjaments petits, per tant, no cal comprar milers "
#~ "de discs durs per allotjar vídeos de tot el món."
#~ msgid ""
#~ "<strong>It's software you install on your server</strong> to create a "
#~ "website where videos are hosted and broadcast... Basically: you create "
#~ "your own \"homemade YouTube\"!"
#~ msgstr ""
#~ "<strong>Instal·leu el programari al vostre servidor</strong> per crear un "
#~ "web on s'allotgin i reprodueixin vídeos… Bàsicament: creeu el vostre "
#~ "propi \"Youtube fet a casa\"!"
#~ msgid ""
#~ "<strong>PeerTube is not only open-source: it's free (as in free speech).</"
#~ "strong> Its free license guarantees our fundamental freedoms as users. It "
#~ "is this respect for our freedoms that allows Framasoft to invite you to "
#~ "contribute to this software, and many evolutions (innovative comment "
#~ "system, etc.) have already been suggested by some of you."
#~ msgstr ""
#~ "<strong>PeerTube no és només codi obert: és lliure (com la llibertat "
#~ "d'expressió).</strong> La seva llicència lliure garanteix els nostres "
#~ "drets fonamentals com a persones usuàries. És aquest respecte pels "
#~ "nostres drets, el que permet a Framasoft convidar-vos a col·laborar amb "
#~ "aquest programari i amb diverses innovacions (un sistema innovador de "
#~ "comentaris, etc.) suggerides per persones com vós."
#~ msgid "2 channels on Framasoft's account on FramaTube instance"
#~ msgstr "2 canals al compte de Framasoft, dins la instància Framatube"
#~ msgid ""
#~ "A federation of interconnected hosting providers (so more video choices "
#~ "wherever you go to see them);"
#~ msgstr ""
#~ "Una federació de proveïdors d'allotjament interconnectats (per tant, més "
#~ "opcions de veure vídeos allà on vulgueu);"
#~ msgid ""
#~ "A month before the version 1 of PeerTube, we would like to share some "
#~ "(good!) news with you."
#~ msgstr ""
#~ "Un mes abans de la primera versió de PeerTube, voldríem compartir amb "
#~ "vosaltres algunes (bones!) notícies."
#~ msgid ""
#~ "A more relevant search, with the ability to set advanced filters "
#~ "(duration, category, tags...)"
#~ msgstr ""
#~ "Una cerca més rellevant, amb la capacitat d'establir filtres avançats "
#~ "(durada, categoria, etiquetes,...)"
#~ msgid ""
#~ "Ability to import videos through an URL (YouTube, Vimeo, Dailymotion and "
#~ "many others!)"
#~ msgstr ""
#~ "Capacitat d'importar vídeos mitjançant una adreça URL (YouTube, Vimeo, "
#~ "Dailymotion i moltes altres!)"
#~ msgid "Adding subtitles"
#~ msgstr "Afegir subtítols"
#~ msgid "Advanced search"
#~ msgstr "Cerca avançada"
#~ msgid ""
#~ "After a year of work and improvements, we have just released version 2 of "
#~ "PeerTube! Everything is explained in detail in the <a target=\"_blank\" "
#~ "rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https://framablog.org/2019/11/12/"
#~ "peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/"
#~ "\">Framablog article</a> that we invite you to read."
#~ msgstr ""
#~ "Després d'un any de feina i proves, acabem d'alliberar la versió 2 de "
#~ "PeerTube! Està tot explicat en detall a l'<a target=\"_blank\" rel="
#~ "\"noopener noreferrer\" href=\"https://framablog.org/2019/11/12/peertube-"
#~ "has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/\">article de "
#~ "Framablog</a> que us convidem a llegir."
#~ msgid ""
#~ "An open code (transparency) under a free/libre license (ethic, respect "
#~ "and community-driven development);"
#~ msgstr ""
#~ "Un codi obert (transparència) sota una llicència lliure (ètica, "
#~ "respectuosa i desenvolupada per la comunitat);"
#~ msgid ""
#~ "Another feature of this 1.3 version has been entirely developed by an "
#~ "external contributor: <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" "
#~ "href=\"https://github.com/joshmorel\">Josh Morel</a> who add <strong>a "
#~ "quarantine system</strong> for videos on PeerTube. If the administrator "
#~ "of an instance enables this feature, any new video uploaded on his "
#~ "instance will automatically be hidden until a moderator approves it."
#~ msgstr ""
#~ "Una altra funcionalitat de la versió 1.3 ha estat desenvolupada "
#~ "completament per un col·laborador extern:\n"
#~ "En <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https://github."
#~ "com/joshmorel\">Josh Morel</a> ha afegit <strong>un sistema de "
#~ "quarantena</strong> pels vídeos de PeerTube. Si qui administra una "
#~ "instància habilita aquesta funció, qualsevol nou vídeo carregat en "
#~ "aquesta instància restarà amagat fins que una persona moderadora l'aprovi."
#~ msgid ""
#~ "Another unclear element was the <b>video sharing pop-up</b>. We have "
#~ "improved it, and it is now possible to share or embed a video by making "
#~ "it start and/or finish at a precise moment (time-code feature), to decide "
#~ "which subtitles will appear by default, and to loop the video. These new "
#~ "options will surely be greatly enjoyed."
#~ msgstr ""
#~ "Un altre element confús era la <b>finestra emergent des d'on compartir "
#~ "vídeos</b>. L'hem millorat i ara és possible compartir o incrustar un "
#~ "vídeo establint el seu inici i/o final en un moment precís (funció codi-"
#~ "temps), per decidir quins subtítols apareixeran per defecte i per "
#~ "reiniciar el vídeo. De ben segur que aquestes noves opcions agradaran."
#~ msgid ""
#~ "As a reminder, in the first newsletter (July 23rd, 2018), we announced "
#~ "that the localization system and RSS feeds were implemented, and that we "
#~ "were making progress on the subtitles support and the advanced search."
#~ msgstr ""
#~ "Com a recordatori, en el primer butlletí (el 23 de juliol de 2018) vam "
#~ "anunciar que el sistema de localització i els canals RSS estaven "
#~ "implementats i que estàvem progressant en el suport de subtítols i la "
#~ "cerca avançada."
#~ msgid ""
#~ "As a result, on your PeerTube website, the audience will be able to watch "
#~ "not only your videos, but also videos hosted by Zaïd, Catherin or "
#~ "Solar... without having to host their videos on your PeerTube-powered "
#~ "website. Such diversity in a video-catalog makes it very attractive. Such "
#~ "a large choice and diversity of videos is what made centralized platforms "
#~ "such as YouTube succesful."
#~ msgstr ""
#~ "Com a resultat, a la vostra pàgina de PeerTube, l'audiència no només "
#~ "podrà veure els vostres vídeos, també podrà veure els vídeos allotjats "
#~ "per en Zaïd, la Catherin o en Solar... sense haver d'allotjar els seus "
#~ "vídeos a la vostra instància de PeerTube. Aquesta diversitat de catàleg "
#~ "el fa molt atractiu. Tanta opció de triar i diversitat de vídeos és el "
#~ "que va fer tan exitoses altres plataformes centralitzades com Youtube."
#~ msgid ""
#~ "As you can see, we have gone far beyond what the crowdfunding has funded. "
#~ "And we will continue!"
#~ msgstr ""
#~ "Com podeu veure, hem anat més lluny del que el micromecenatge va "
#~ "finançar. I seguirem!"
#~ msgid "August 20, 2018"
#~ msgstr "20 d'agost de 2018"
#~ msgid ""
#~ "Before this peer-to-peer broadcast, successful videographers (or videos "
#~ "that make the buzz) were doomed to be hosted by a web giant whose "
#~ "infrastructure can handle millions of simultaneous views... Or to pay for "
#~ "a very expensive independent video host so that it can hold the load."
#~ msgstr ""
#~ "Abans d'aquesta difusió d'igual a igual, les persones que realitzaven "
#~ "vídeos d'èxit (o que feien que se'n parlés) estaven condemnades a estar "
#~ "allotjades en un espai gegantí, l'estructura del qual permetés milions de "
#~ "visualitzacions simultànies... o pagar un allotjament independent de "
#~ "vídeo caríssim que permetés suportar aquesta càrrega."
#~ msgid "Blur the title and thumbnail"
#~ msgstr "Emmascara el títol i la miniatura"
#~ msgid ""
#~ "But above all, <strong>PeerTube treats you like a person, not as a "
#~ "product</strong> that it has to track, profile, and lock in video loops "
#~ "to better sell your available brain time. Thus, the <a target=\"_blank\" "
#~ "rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https://github.com/Chocobozzz/PeerTube"
#~ "\">source code</a> (the recipe) of the PeerTube software is open, making "
#~ "its operation transparent."
#~ msgstr ""
#~ "Però per sobre de tot, <strong>PeerTube us tracta com una persona, no com "
#~ "un producte</strong> que s'ha de rastrejar, perfilar i retenir en bucles "
#~ "de vídeo per vendre-us el que calgui durant les vostres estones lliures. "
#~ "D'aquesta manera, el <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" "
#~ "href=\"https://github.com/Chocobozzz/PeerTube\">codi font</a> (la "
#~ "recepta) de PeerTube és obert, fent el seu funcionament transparent."
#~ msgid ""
#~ "But this is just the beginning, PeerTube is not (yet) perfect, and many "
#~ "features are missing. But we intend to keep improving it day after day."
#~ msgstr ""
#~ "Però això només és el començament, PeerTube (encara) no és perfecte i "
#~ "manquen moltes funcionalitats. Però estem intentant millorar-lo dia a dia."
#~ msgid ""
#~ "By acting both on the <i>core</i>, but also by allowing the development "
#~ "of plugins, we believe that PeerTube will, in the long term, be able to "
#~ "respond much better to these issues and allow different communities to "
#~ "adapt PeerTube to their needs."
#~ msgstr ""
#~ "Actuant sobre el <i>nucli</i>, però també permetent el desenvolupament de "
#~ "connectors, creiem que PeerTube serà, a llarg termini, capaç de respondre "
#~ "molt millor a aquests problemes i permetrà a diferents comunitats "
#~ "l'adaptació de PeerTube a les seves necessitats."
#~ msgid ""
#~ "By default, this configuration is set to \"Hide them\". If some "
#~ "administrators decide to display them with a blur filter for example, "
#~ "it's <strong>their</strong> choice."
#~ msgstr ""
#~ "Per defecte, aquesta configuració està posada com \"Amaga'ls\". Si algun "
#~ "administrador els decideix ensenyar amb un filtre borrós, per exemple, "
#~ "és la <strong>seva</strong> decisió"
#~ msgid "Cheers,"
#~ msgstr "Salutacions,"
#~ msgid "Concretely here, it means that:"
#~ msgstr "Concretament, aquí això significa que:"
#~ msgid "Creation and content"
#~ msgstr "Creació i contingut"
#~ msgid "customization options when video sharing"
#~ msgstr "opcions de customització al compartir el vídeo"
......@@ -851,7 +851,7 @@ msgid ""
"tools. »"
msgstr ""
#: src/main.js:86
#: src/main.js:87
msgid "value"
msgstr "hodnota"
......
This diff is collapsed.
......@@ -844,7 +844,7 @@ msgid ""
"tools. »"
msgstr ""
#: src/main.js:86
#: src/main.js:87
msgid "value"
msgstr "αξία"
......@@ -2866,231 +2866,3 @@ msgid ""
"Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social "
"networks and to talk about PeerTube around you!"
msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "<a target=\"_blank\" href=\"https://framagit.org/framasoft/peertube/"
#~ "official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-block-videos"
#~ "\">peertube-plugin-auto-block-videos</a>, which allows to automatically "
#~ "block videos from a public list."
#~ msgstr ""
#~ "<a target=\"_blank\" href=\"https://framagit.org/framasoft/peertube/"
#~ "official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-block-videos"
#~ "\">peertube-plugin-auto-block-videos</a>, το οποίο επιτρέπει το αυτόματο "
#~ "μπλοκάρισμα των βίντεο από μία δημόσια λίστα."
#~ msgid ""
#~ "<a target=\"_blank\" href=\"https://framagit.org/framasoft/peertube/"
#~ "official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-mute\">peertube-"
#~ "plugin-auto-mute</a>, which allows to automatically hide accounts and "
#~ "instances according to a public list;"
#~ msgstr ""
#~ "<a target=\"_blank\" href=\"https://framagit.org/framasoft/peertube/"
#~ "official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-mute\">peertube-"
#~ "plugin-auto-mute</a>, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη απόκρυψη "
#~ "λογαριασμών και στιγμιοτύπων σύμφωνα με μια δημόσια λίστα·"
#~ msgid "<i>error</i>: red text on light red background"
#~ msgstr "<i>σφάλμα</i>: κόκκινο κείμενο σε ανοιχτό κόκκινο υπόβαθρο"
#~ msgid "<i>info</i>: blue text on light blue background"
#~ msgstr "<i>πληροφορία</i>: μπλε κείμενο σε ανοιχτό μπλε υπόβαθρο"
#~ msgid "<i>warning</i>: brown text on light yellow background"
#~ msgstr "<i>προειδοποίηση</i>: καφέ κείμενο σε ανοιχτό κίτρινο υπόβαθρο"
#~ msgid "activating automatic video playback or not,"
#~ msgstr "ενεργοποίηση αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο ή όχι,"
#~ msgid "Adding subtitles"
#~ msgstr "Προσθήκη υποτίτλων"
#~ msgid "Advanced search"
#~ msgstr "Προχωρημένη αναζήτηση"
#~ msgid "After"
#~ msgstr "Μετά"
#~ msgid "An even more pleasant interface"
#~ msgstr "Μια ακόμα πιο ευχάριστη διεπαφή"
#~ msgid "And also:"
#~ msgstr "Και επίσης:"
#~ msgid "August 17, 2020"
#~ msgstr "17 Αυγούστου 2020"
#~ msgid "August 20, 2018"
#~ msgstr "20 Αυγούστου 2018"
#~ msgid "Before"
#~ msgstr "Πριν"
#~ msgid "Blur the title and thumbnail"
#~ msgstr "Θόλωση τίτλου και μικρογραφίας"
#~ msgid "But that's not all!"
#~ msgstr "Αλλά δεν είναι μόνο αυτό!"
#~ msgid "choosing an interface theme,"
#~ msgstr "επιλογή ενός θέματος διεπαφής,"
#~ msgid "Comments & Complaints"
#~ msgstr "Σχόλια και παράπονα"
#~ msgid "comments moderation;"
#~ msgstr "εποπτεία σχολίων·"
#~ msgid "Creation and content"
#~ msgstr "Δημιουργία και περιεχόμενο"
#~ msgid "deleting a video,"
#~ msgstr "διαγραφή ενός βίντεο,"
#~ msgid "Developments on comments"
#~ msgstr "Εξελίξεις στα σχόλια"
#~ msgid "Display them"
#~ msgstr "Εμφάνισή τους"
#~ msgid "displaying sensitive video thumbnails or not,"
#~ msgstr "εμφάνιση μικρογραφιών ευαίσθητων βίντεο ή όχι,"
#~ msgid "February 12, 2020"
#~ msgstr "12 Φεβρουαρίου 2020"
#~ msgid "February 26, 2019"
#~ msgstr "26 Φεβρουαρίου 2019"
#~ msgid "global search"
#~ msgstr "γενική αναζήτηση"
#~ msgid "Hide them"
#~ msgstr "Απόκρυψη τους"
#~ msgid "Introducing SepiaSearch!"
#~ msgstr "Εισαγωγή στο SepiaSearch!"
#~ msgid "July 2, 2020"
#~ msgstr "2 Ιουλίου 2020"
#~ msgid "July 23, 2018"
#~ msgstr "23 Ιουλίου 2018"
#~ msgid "July 24, 2020"
#~ msgstr "24 Ιουλίου 2020"
#~ msgid "June 03, 2020"
#~ msgstr "03 Ιουλίου 2020"
#~ msgid "June 5, 2019"
#~ msgstr "5 Ιουνίου 2019"
#~ msgid ""
#~ "Learn more <a target=\"_blank\" href=\"https://framablog.org/2020/09/22/"
#~ "sepia-search-our-search-engine-to-promote-peertube/\">on the Framablog</a>"
#~ msgstr ""
#~ "Μάθετε περισσότερα <a target=\"_blank\" href=\"https://framablog."
#~ "org/2020/09/22/sepia-search-our-search-engine-to-promote-peertube/\">στο "
#~ "Framablog</a>"
#~ msgid "May 27, 2020"
#~ msgstr "27 Μαΐου 2020"
#~ msgid "moderation history;"
#~ msgstr "ιστορικό εποπτείας·"
#~ msgid "moderation tools"
#~ msgstr "εργαλεία εποπτείας"
#~ msgid "More features"
#~ msgstr "Περισσότερες λειτουργίες"
#~ msgid "More information"