Commits (31)
This diff is collapsed.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -43,9 +43,9 @@
"This live has not started yet.": "Ce direct n'a pas encore démarré.",
"This live has ended.": "Ce direct est terminé.",
"The video failed to play, will try to fast forward.": "La lecture de la vidéo a échoué, tentative de lecture en avance rapide.",
"{1} / {2} dropped of {3}": "{1} / {2} dropped of {3}",
" (muted)": " (muted)",
"{1} from servers · {2} from peers": "{1} from servers · {2} from peers",
"{1} / {2} dropped of {3}": "{1} / {2} supprimées sur {3}",
" (muted)": " (sourdine)",
"{1} from servers · {2} from peers": "{1} des serveurs · {2} de pairs",
"Audio Player": "Lecteur audio",
"Video Player": "Lecteur vidéo",
"Play": "Lecture",
......
......@@ -43,9 +43,9 @@
"This live has not started yet.": "Ovaj prijenos uživo još nije pokrenut.",
"This live has ended.": "Ovaj prijenos uživo je završen.",
"The video failed to play, will try to fast forward.": "Reprodukcija videa nije uspjela, pokušat će se premotati unaprijed.",
"{1} / {2} dropped of {3}": "{1} / {2} dropped of {3}",
" (muted)": " (muted)",
"{1} from servers · {2} from peers": "{1} from servers · {2} from peers",
"{1} / {2} dropped of {3}": "{1} / {2} zanemareno od {3}",
" (muted)": " (isključen zvuk)",
"{1} from servers · {2} from peers": "{1} od poslužitelja · {2} od umreženih poslužitelja",
"Audio Player": "Audio player",
"Video Player": "Video player",
"Play": "Pokreni",
......
......@@ -43,9 +43,9 @@
"This live has not started yet.": "Deze live-uitzending is nog niet begonnen.",
"This live has ended.": "Deze live-uitzending is voorbij.",
"The video failed to play, will try to fast forward.": "De video wilde niet afspelen, ik zal proberen door te spoelen.",
"{1} / {2} dropped of {3}": "{1} / {2} dropped of {3}",
" (muted)": " (muted)",
"{1} from servers · {2} from peers": "{1} from servers · {2} from peers",
"{1} / {2} dropped of {3}": "{1} / {2} verloren beelden van {3}",
" (muted)": " (gedempt)",
"{1} from servers · {2} from peers": "{1} van servers · {2} van bandbreedte bijdragers",
"Audio Player": "Audiospeler",
"Video Player": "Videospeler",
"Play": "Afspelen",
......
......@@ -3,35 +3,35 @@
"Auto": "Otomatik",
"Speed": "Hız",
"Subtitles/CC": "Altyazılar/CC",
"peers": "eş",
"peers": "eşler",
"peer": "eş",
"Go to the video page": "İzleti sayfasına git",
"Go to the video page": "Video sayfasına git",
"Settings": "Ayarlar",
"Uses P2P, others may know you are watching this video.": "P2P kullanılıyor. Bu izletiyi izlediğinizi diğerleri biliyor olabilir.",
"Copy the video URL": "İzletinin bağlantısını kopyalayın",
"Copy the video URL at the current time": "Geçerli sürenin izleti bağlantısını kopyalayın",
"Copy embed code": "Gömme kodunu kopyalayın",
"Copy magnet URI": "Mıknatıs bağlantıyı kopyalayın",
"Total downloaded: ": "Toplam indirme: ",
"Total uploaded: ": "Toplam yükleme: ",
"Uses P2P, others may know you are watching this video.": "P2P kullanılıyor. Bu videoyu izlediğinizi diğerleri biliyor olabilir.",
"Copy the video URL": "Video URL'sini kopyalayın",
"Copy the video URL at the current time": "Geçerli sürenin video URL'sini kopyalayın",
"Copy embed code": "Yerleştirme kodunu kopyala",
"Copy magnet URI": "Magnet URL'sini kopyalayın",
"Total downloaded: ": "Toplam indirilen: ",
"Total uploaded: ": "Toplam yüklendi: ",
"Audio Player": "Ses Oynatıcı",
"Video Player": "İzleti Oynatıcı",
"Video Player": "Video Oynatıcı",
"Play": "Oynat",
"Pause": "Duraklat",
"Replay": "Yeniden oynat",
"Current Time": "Mevcut süre",
"Replay": "Tekrar Oynat",
"Current Time": "Mevcut Süre",
"Duration": "Süre",
"Remaining Time": "Kalan süre",
"Stream Type": "Akış türü",
"Remaining Time": "Kalan Süre",
"Stream Type": "Akış Türü",
"LIVE": "CANLI",
"Loaded": "Yüklendi",
"Progress": "İlerleme",
"Progress Bar": "İlerleme çubuğu",
"Progress Bar": "İlerleme Çubuğu",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} / {2}",
"Fullscreen": "Tam ekran",
"Non-Fullscreen": "Tam ekrandan çık",
"Mute": "Sessize al",
"Unmute": "Sesi aç",
"Fullscreen": "Tam Ekran",
"Non-Fullscreen": "Tam Ekrandan Çık",
"Mute": "Sessiz",
"Unmute": "Sesi Aç",
"Playback Rate": "Oynatma oranı",
"Subtitles": "Altyazılar",
"subtitles off": "altyazılar kapalı",
......@@ -40,15 +40,15 @@
"Chapters": "Bölümler",
"Descriptions": "Açıklamalar",
"descriptions off": "açıklamalar kapalı",
"Audio Track": "Müzik parçası",
"Volume Level": "Ses yüksekliği",
"You aborted the media playback": "Ortam oynatmayı iptal ettiniz",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Bir ağ hatası ortam indirmesinin başarısız olmasına neden oldu.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Sunucu veya ağ başarısız olduğu ya da biçim desteklenmediği için medya yüklenemedi.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Ortam oynatımı, bir sorun nedeniyle veya kullanılan ortam dosyası tarayıcınız tarafından desteklenmediği için iptal edildi.",
"No compatible source was found for this media.": "Bu ortam için uyumlu bir kaynak bulunamadı.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Ortam şifreli ve şifresini çözmek için anahtarlarımız yok.",
"Play Video": "İzletiyi oynat",
"Audio Track": "Ses Parçası",
"Volume Level": "Ses Seviyesi",
"You aborted the media playback": "Medya oynatımını iptal ettiniz",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Bir ağ hatası medya indirmesinin başarısız olmasına neden oldu.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Sunucu veya ağ başarısız olduğu ya da format desteklenmediği için ortam yüklenemedi.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Medya oynatımı, bir sorun nedeniyle veya kullanılan medya dosyası tarayıcınız tarafından desteklenmediği için iptal edildi.",
"No compatible source was found for this media.": "Bu medya için uyumlu bir kaynak bulunamadı.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Medya şifrelenmiştir ve şifresini çözecek anahtarlara sahip değiliz.",
"Play Video": "Videoyu oynat",
"Close": "Kapat",
"Close Modal Dialog": "İletişim Kutusunu Kapat",
"Modal Window": "İletişim Penceresi",
......@@ -75,9 +75,9 @@
"Transparent": "Saydam",
"Semi-Transparent": "Yarı saydam",
"Opaque": "Opak",
"Font Size": "Yazı tipi boyutu",
"Text Edge Style": "Metin kenar biçimi",
"None": "Yok",
"Font Size": "Yazı Tipi Boyutu",
"Text Edge Style": "Metin Kenarı Stili",
"None": "Hiçbiri",
"Raised": "Yükseltilmiş",
"Depressed": "Bastırılmış",
"Uniform": "Tekdüze",
......
......@@ -32,13 +32,13 @@
"To import": "İçe aktarmak için",
"Pending": "Beklemede",
"Success": "Başarılı",
"Failed": "Başarısız oldu",
"Failed": "Başarısız",
"Regular": "Normal",
"Watch later": "Daha sonra izle",
"This video does not exist.": "Bu video mevcut değil.",
"We cannot fetch the video. Please try again later.": "İzletiyi alamıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.",
"We cannot fetch the video. Please try again later.": "Videoyu alamıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.",
"Sorry": "Üzgünüz",
"This video is not available because the remote instance is not responding.": "Bu izleti kullanılamıyor. Çünkü uzaktaki örnek yanıt vermiyor.",
"This video is not available because the remote instance is not responding.": "Bu video kullanılamıyor. Çünkü uzaktaki örnek yanıt vermiyor.",
"Misc": "Çeşitli",
"Unknown": "Bilinmeyen",
"Afar": "Afarca",
......
{
"Music": "Âm nhạc",
"Music": "Nhạc",
"Films": "Phim",
"Vehicles": "Xe cộ",
"Art": "Nghệ thuật",
......