Commit c1fb9ac2 authored by Thomas Citharel's avatar Thomas Citharel 🏃🏻
Browse files

Merge branch 'weblate-framadate-framadate' into 'develop'

Translations update from Weblate

See merge request !468
parents 396cccb6 b25632b3
This diff is collapsed.
...@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr "" ...@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-19 13:45+0200\n" "POT-Creation-Date: 2019-04-19 13:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-07 11:51+0000\n" "PO-Revision-Date: 2021-01-27 14:14+0000\n"
"Last-Translator: Anastasios A. <anastasios@tutamail.com>\n" "Last-Translator: Anastasios A. <anastasios@tutamail.com>\n"
"Language-Team: Greek <https://weblate.framasoft.org/projects/framadate/" "Language-Team: Greek <https://weblate.framasoft.org/projects/framadate/"
"framadate/el/>\n" "framadate/el/>\n"
...@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr "" ...@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.1\n" "X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
#: .1st+section.Create+a+poll #: .1st+section.Create+a+poll
msgid "Create a poll" msgid "Create a poll"
...@@ -385,7 +385,7 @@ msgstr "%B %Y" ...@@ -385,7 +385,7 @@ msgstr "%B %Y"
#: .Date.%25Y-%25m-%25d #: .Date.%25Y-%25m-%25d
msgid "%Y-%m-%d" msgid "%Y-%m-%d"
msgstr "%Χ-%μ-%η" msgstr "%Y-%m-%d"
#: .Date.%25a+%25e #: .Date.%25a+%25e
msgid "%a %e" msgid "%a %e"
...@@ -393,7 +393,7 @@ msgstr "%a %e" ...@@ -393,7 +393,7 @@ msgstr "%a %e"
#: .Date.%25m/%25d/%25Y+%25H:%25M #: .Date.%25m/%25d/%25Y+%25H:%25M
msgid "%m/%d/%Y %H:%M" msgid "%m/%d/%Y %H:%M"
msgstr "%μ/%η/%Χ %Ω:%Λ" msgstr "%m/%d/%Y %H:%M"
#: .Date.Add+range+dates #: .Date.Add+range+dates
msgid "Add range dates" msgid "Add range dates"
......
...@@ -6,15 +6,16 @@ msgstr "" ...@@ -6,15 +6,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-19 13:45+0200\n" "POT-Creation-Date: 2019-04-19 13:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-27 14:14+0000\n"
"Last-Translator: Robbert <framasoft@beardhatcode.be>\n"
"Language-Team: Dutch <https://weblate.framasoft.org/projects/framadate/"
"framadate/nl/>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-19 07:00+0000\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"Last-Translator: Thomas Citharel <thomas.citharel@framasoft.org>\n" "X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"X-Generator: Zanata 4.6.2\n"
"Language: nl\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: .1st+section.Create+a+poll #: .1st+section.Create+a+poll
msgid "Create a poll" msgid "Create a poll"
...@@ -66,7 +67,7 @@ msgstr "Framadate is gelicenseerd onder de" ...@@ -66,7 +67,7 @@ msgstr "Framadate is gelicenseerd onder de"
#: .2nd+section.Framadate+was+initially+based+on #: .2nd+section.Framadate+was+initially+based+on
msgid "Framadate was initially based on" msgid "Framadate was initially based on"
msgstr "" msgstr "Framadate was oorspronkelijk gebaseerd op"
#: .2nd+section.The+software #: .2nd+section.The+software
msgid "The software" msgid "The software"
...@@ -77,6 +78,8 @@ msgid "" ...@@ -77,6 +78,8 @@ msgid ""
"This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with " "This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with "
"the following web browsers:" "the following web browsers:"
msgstr "" msgstr ""
"Deze software heeft javascript en cookies nodig. Het is compatibel met de "
"volgende webbrowsers:"
#: .2nd+section.software+developed+by+the+University+of+Strasbourg.+These+days #: .2nd+section.software+developed+by+the+University+of+Strasbourg.+These+days
#: +it+is+developed+by+the+Framasoft+association. #: +it+is+developed+by+the+Framasoft+association.
...@@ -107,6 +110,8 @@ msgid "" ...@@ -107,6 +110,8 @@ msgid ""
"To participate in the software development, suggest improvements or simply " "To participate in the software development, suggest improvements or simply "
"download it, please visit" "download it, please visit"
msgstr "" msgstr ""
"Om deel te nemen aan de softwareontwikkeling, verbeteringen voor te stellen "
"of om het te downloaden, kunt u terecht bij"
#: .3rd+section.the+development+site #: .3rd+section.the+development+site
msgid "the development site" msgid "the development site"
...@@ -135,7 +140,7 @@ msgstr "Bewerk poll" ...@@ -135,7 +140,7 @@ msgstr "Bewerk poll"
#: .Admin.Email #: .Admin.Email
#: .PollInfo.Email #: .PollInfo.Email
msgid "Email" msgid "Email"
msgstr "" msgstr "E-mail"
#: .Admin.Executed #: .Admin.Executed
msgid "Executed" msgid "Executed"
...@@ -184,7 +189,7 @@ msgstr "Poll ID" ...@@ -184,7 +189,7 @@ msgstr "Poll ID"
#: .Admin.Poll+deleted #: .Admin.Poll+deleted
msgid "Poll deleted" msgid "Poll deleted"
msgstr "" msgstr "Poll verwijderd"
#: .Admin.Polls #: .Admin.Polls
msgid "Polls" msgid "Polls"
...@@ -229,12 +234,12 @@ msgstr "Samenvatting" ...@@ -229,12 +234,12 @@ msgstr "Samenvatting"
#: .Admin.Title #: .Admin.Title
#: .FindPolls.Title #: .FindPolls.Title
msgid "Title" msgid "Title"
msgstr "" msgstr "Titel"
#: .Admin.Votes #: .Admin.Votes
#: .Poll+results.Votes #: .Poll+results.Votes
msgid "Votes" msgid "Votes"
msgstr "" msgstr "Stemmen"
#: .Admin.Waiting #: .Admin.Waiting
msgid "Waiting" msgid "Waiting"
...@@ -503,8 +508,7 @@ msgstr "Voer een emailadres in" ...@@ -503,8 +508,7 @@ msgstr "Voer een emailadres in"
#: .Error.Error+on+amount+of+votes+limitation:+Value+must+be+an+integer+greater+than+0 #: .Error.Error+on+amount+of+votes+limitation:+Value+must+be+an+integer+greater+than+0
msgid "" msgid ""
"Error on amount of votes limitation: Value must be an integer greater than 0" "Error on amount of votes limitation: Value must be an integer greater than 0"
msgstr "" msgstr "Ongeldig limit op stemmen: de waarde moet een getal groter dan 0 zijn"
"Fout over de hoeveelheid stemmen: waarde moet een getal groter dan 0 zijn."
#: .Error.Error%21 #: .Error.Error%21
msgid "Error!" msgid "Error!"
...@@ -549,6 +553,8 @@ msgstr "Verboden!" ...@@ -549,6 +553,8 @@ msgstr "Verboden!"
#: .Error.GenericErrorPollCreation #: .Error.GenericErrorPollCreation
msgid "GenericErrorPollCreation" msgid "GenericErrorPollCreation"
msgstr "" msgstr ""
"Oh neen! Uw poll kon niet worden opgeslagen. Het spijt ons. Gelieve het "
"opnieuw te proberen."
#: .Error.Identifier+is+already+used #: .Error.Identifier+is+already+used
msgid "Identifier is already used" msgid "Identifier is already used"
...@@ -557,7 +563,7 @@ msgstr "Deze ID is reeds gebruikt" ...@@ -557,7 +563,7 @@ msgstr "Deze ID is reeds gebruikt"
#: .Error.If+you+quit+now #: .Error.If+you+quit+now
#: +your+changes+will+be+lost. #: +your+changes+will+be+lost.
msgid "If you quit now, your changes will be lost." msgid "If you quit now, your changes will be lost."
msgstr "" msgstr "Als u dit afsluit, zullen je wijzigingen verloren gaan."
#: .Error.JavaScript+is+disabled+on+your+browser.+It+is+required+to+create+a+poll. #: .Error.JavaScript+is+disabled+on+your+browser.+It+is+required+to+create+a+poll.
msgid "" msgid ""
...@@ -576,11 +582,11 @@ msgstr "Geen polls gevonden" ...@@ -576,11 +582,11 @@ msgstr "Geen polls gevonden"
#: .Error.Password+is+empty. #: .Error.Password+is+empty.
msgid "Password is empty." msgid "Password is empty."
msgstr "Het wachtwoord is leeg" msgstr "Het wachtwoord is leeg."
#: .Error.Passwords+do+not+match. #: .Error.Passwords+do+not+match.
msgid "Passwords do not match." msgid "Passwords do not match."
msgstr "De wachtwoorden zijn niet gelijk" msgstr "De wachtwoorden zijn niet gelijk."
#: .Error.Poll+has+been+updated+before+you+vote #: .Error.Poll+has+been+updated+before+you+vote
msgid "Poll has been updated before you vote" msgid "Poll has been updated before you vote"
...@@ -636,7 +642,7 @@ msgstr "Er is een probleem met je keuzes" ...@@ -636,7 +642,7 @@ msgstr "Er is een probleem met je keuzes"
#: .Error.This+identifier+is+not+allowed #: .Error.This+identifier+is+not+allowed
msgid "This identifier is not allowed" msgid "This identifier is not allowed"
msgstr "" msgstr "Deze identificator is niet toegestaan"
#: .Error.This+poll+doesn%27t+exist%21 #: .Error.This+poll+doesn%27t+exist%21
msgid "This poll doesn't exist!" msgid "This poll doesn't exist!"
...@@ -678,8 +684,9 @@ msgid "" ...@@ -678,8 +684,9 @@ msgid ""
"Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it " "Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it "
"conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry." "conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry."
msgstr "" msgstr ""
"Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it " "Uw stem werd niet geteld omdat iemand ander ondertussen ook gestemd heeft "
"conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry." "waardoor jou stem niet meer aan de voorwaarden van de poll voldoet. Gelieve "
"opnieuw te proberen."
#: .FindPolls.Address #: .FindPolls.Address
msgid "Address" msgid "Address"
...@@ -708,7 +715,7 @@ msgstr "" ...@@ -708,7 +715,7 @@ msgstr ""
#: .FindPolls.Its+address #: .FindPolls.Its+address
msgid "Its address" msgid "Its address"
msgstr "" msgstr "Zijn adres"
#: .FindPolls.Last+access+date #: .FindPolls.Last+access+date
msgid "Last access date" msgid "Last access date"
...@@ -809,7 +816,7 @@ msgstr "Annuleren" ...@@ -809,7 +816,7 @@ msgstr "Annuleren"
#: .Generic.Choice #: .Generic.Choice
#: .Step+1.Choice #: .Step+1.Choice
msgid "Choice" msgid "Choice"
msgstr "" msgstr "Keuze"
#: .Generic.Classic #: .Generic.Classic
msgid "Classic" msgid "Classic"
...@@ -848,6 +855,8 @@ msgid "" ...@@ -848,6 +855,8 @@ msgid ""
"Framadate is an online service for planning an appointment or making a " "Framadate is an online service for planning an appointment or making a "
"decision quickly and easily." "decision quickly and easily."
msgstr "" msgstr ""
"Framadate is een online dienst om snel en eenvoudig afspraken te plannen en "
"samen beslissingen te nemen."
#: .Generic.Home #: .Generic.Home
msgid "Home" msgid "Home"
...@@ -983,7 +992,7 @@ msgstr "Database hostname" ...@@ -983,7 +992,7 @@ msgstr "Database hostname"
#: .Installation.Database+name #: .Installation.Database+name
msgid "Database name" msgid "Database name"
msgstr "" msgstr "Database naam"
#: .Installation.Database+port #: .Installation.Database+port
msgid "Database port" msgid "Database port"
...@@ -1009,7 +1018,7 @@ msgstr "Migratietabel" ...@@ -1009,7 +1018,7 @@ msgstr "Migratietabel"
#: .Password.Password #: .Password.Password
#: .Step+1.Password #: .Step+1.Password
msgid "Password" msgid "Password"
msgstr "" msgstr "Wachtwoord"
#: .Installation.Prefix #: .Installation.Prefix
msgid "Prefix" msgid "Prefix"
...@@ -1038,9 +1047,9 @@ msgid "" ...@@ -1038,9 +1047,9 @@ msgid ""
"donations.<br/>Thank you in advance for your support https://soutenir." "donations.<br/>Thank you in advance for your support https://soutenir."
"framasoft.org" "framasoft.org"
msgstr "" msgstr ""
"\"Het is een lange weg, maar de doel is duidelijk...\"<br/>Framasoft " "\"Het is een lange weg, maar het doel is duidelijk...\"<br/>Framasoft "
"overleeft enkel door jouw donaties.<br/>Alvast bedankt voor je ondersteuning " "overleeft enkel door jouw donaties.<br/>Alvast bedankt voor je ondersteuning "
" https://soutenir.framasoft.org" "https://soutenir.framasoft.org"
#: .Mail.Message+for+the+author #: .Mail.Message+for+the+author
msgid "Message for the author" msgid "Message for the author"
...@@ -1137,7 +1146,7 @@ msgstr "Je moet een wachtwoord opgeven om toegang te krijgen tot deze poll." ...@@ -1137,7 +1146,7 @@ msgstr "Je moet een wachtwoord opgeven om toegang te krijgen tot deze poll."
#: .Poll+results.%25s+option #: .Poll+results.%25s+option
msgid "%s option" msgid "%s option"
msgstr "" msgstr "%s optie"
#: .Poll+results.Anyone+will+be+able+to+see+your+email+address+after+you+voted #: .Poll+results.Anyone+will+be+able+to+see+your+email+address+after+you+voted
msgid "Anyone will be able to see your email address after you voted" msgid "Anyone will be able to see your email address after you voted"
...@@ -1189,7 +1198,7 @@ msgstr "De beste keuze is op dit moment:" ...@@ -1189,7 +1198,7 @@ msgstr "De beste keuze is op dit moment:"
#: .Poll+results.The+current+best+choices+are: #: .Poll+results.The+current+best+choices+are:
msgid "The current best choices are:" msgid "The current best choices are:"
msgstr "De beste keuzes zijn op dit moment:" msgstr "De beste keuzes op dit moment zijn:"
#: .Poll+results.The+link+to+edit+this+particular+line+has+been+copied+to+the+clipboard%21 #: .Poll+results.The+link+to+edit+this+particular+line+has+been+copied+to+the+clipboard%21
msgid "" msgid ""
...@@ -1250,7 +1259,7 @@ msgstr "Titel bewerken annuleren" ...@@ -1250,7 +1259,7 @@ msgstr "Titel bewerken annuleren"
#: .PollInfo.Creator+of+the+poll #: .PollInfo.Creator+of+the+poll
msgid "Creator of the poll" msgid "Creator of the poll"
msgstr "Initiatiefnemer van deze poll" msgstr "Aanmaker van deze poll"
#: .PollInfo.Edit+name #: .PollInfo.Edit+name
msgid "Edit name" msgid "Edit name"
...@@ -1286,7 +1295,7 @@ msgstr "Geen wachtwoord" ...@@ -1286,7 +1295,7 @@ msgstr "Geen wachtwoord"
#: .PollInfo.Only+votes+are+protected #: .PollInfo.Only+votes+are+protected
msgid "Only votes are protected" msgid "Only votes are protected"
msgstr "Only votes are protected" msgstr "Enkel de stemmen zelf zijn beschermd"
#: .PollInfo.Password+protected #: .PollInfo.Password+protected
msgid "Password protected" msgid "Password protected"
...@@ -1298,7 +1307,7 @@ msgstr "Regels voor de poll" ...@@ -1298,7 +1307,7 @@ msgstr "Regels voor de poll"
#: .PollInfo.Print #: .PollInfo.Print
msgid "Print" msgid "Print"
msgstr "Print" msgstr "Afdrukken"
#: .PollInfo.Public+link+to+the+poll #: .PollInfo.Public+link+to+the+poll
msgid "Public link to the poll" msgid "Public link to the poll"
...@@ -1322,11 +1331,11 @@ msgstr "Verwijder de poll" ...@@ -1322,11 +1331,11 @@ msgstr "Verwijder de poll"
#: .PollInfo.Results+are+hidden #: .PollInfo.Results+are+hidden
msgid "Results are hidden" msgid "Results are hidden"
msgstr "Resultaten zijn verborgen." msgstr "Resultaten zijn verborgen"
#: .PollInfo.Results+are+visible #: .PollInfo.Results+are+visible
msgid "Results are visible" msgid "Results are visible"
msgstr "Resultaten zijn zichtbaar." msgstr "Resultaten zijn zichtbaar"
#: .PollInfo.Rich+editor #: .PollInfo.Rich+editor
msgid "Rich editor" msgid "Rich editor"
...@@ -1366,20 +1375,22 @@ msgstr "Titel van de poll" ...@@ -1366,20 +1375,22 @@ msgstr "Titel van de poll"
#: .PollInfo.Voters%27+email+addresses+are+collected #: .PollInfo.Voters%27+email+addresses+are+collected
msgid "Voters' email addresses are collected" msgid "Voters' email addresses are collected"
msgstr "" msgstr "De e-mailadressen van de stemmers worden verzameld"
#: .PollInfo.Voters%27+email+addresses+are+collected+and+required #: .PollInfo.Voters%27+email+addresses+are+collected+and+required
msgid "Voters' email addresses are collected and required" msgid "Voters' email addresses are collected and required"
msgstr "" msgstr "De e-mailadressen van de stemmers zijn vereist en worden verzameld"
#: .PollInfo.Voters%27+email+addresses+are+collected #: .PollInfo.Voters%27+email+addresses+are+collected
#: +required+and+verified #: +required+and+verified
msgid "Voters' email addresses are collected, required and verified" msgid "Voters' email addresses are collected, required and verified"
msgstr "" msgstr ""
"De e-mailadressen van de stemmers zijn vereist, worden geverifieerd en "
"worden verzameld"
#: .PollInfo.Voters%27+email+addresses+are+not+collected #: .PollInfo.Voters%27+email+addresses+are+not+collected
msgid "Voters' email addresses are not collected" msgid "Voters' email addresses are not collected"
msgstr "" msgstr "De e-mailadressen van de stemmers worden niet verzameld"
#: .PollInfo.Votes+and+comments+are+locked #: .PollInfo.Votes+and+comments+are+locked
msgid "Votes and comments are locked" msgid "Votes and comments are locked"
...@@ -1403,7 +1414,7 @@ msgstr "" ...@@ -1403,7 +1414,7 @@ msgstr ""
#: .Step+1.Collect+voters%27+email+addresses #: .Step+1.Collect+voters%27+email+addresses
msgid "Collect voters' email addresses" msgid "Collect voters' email addresses"
msgstr "" msgstr "Sla de e-mailadressen van stemmers op"
#: .Step+1.Confirmation #: .Step+1.Confirmation
msgid "Confirmation" msgid "Confirmation"
...@@ -1415,19 +1426,19 @@ msgstr "Link verpersoonlijken" ...@@ -1415,19 +1426,19 @@ msgstr "Link verpersoonlijken"
#: .Step+1.Email+addresses+are+collected+but+not+required #: .Step+1.Email+addresses+are+collected+but+not+required
msgid "Email addresses are collected but not required" msgid "Email addresses are collected but not required"
msgstr "" msgstr "E-mailadressen worden opgeslagen maar zijn niet vereist"
#: .Step+1.Email+addresses+are+not+collected #: .Step+1.Email+addresses+are+not+collected
msgid "Email addresses are not collected" msgid "Email addresses are not collected"
msgstr "" msgstr "E-mailadressen worden niet verzameld"
#: .Step+1.Email+addresses+are+required #: .Step+1.Email+addresses+are+required
msgid "Email addresses are required" msgid "Email addresses are required"
msgstr "" msgstr "E-mailadressen zijn vereist"
#: .Step+1.Email+addresses+are+required+and+verified #: .Step+1.Email+addresses+are+required+and+verified
msgid "Email addresses are required and verified" msgid "Email addresses are required and verified"
msgstr "" msgstr "E-mailadressen zijn vereist en worden geverifieerd"
#: .Step+1.Go+to+step+2 #: .Step+1.Go+to+step+2
msgid "Go to step 2" msgid "Go to step 2"
...@@ -1516,9 +1527,8 @@ msgid "" ...@@ -1516,9 +1527,8 @@ msgid ""
"Warning: Anyone can see the polled users' email addresses since all voters " "Warning: Anyone can see the polled users' email addresses since all voters "
"can modify any vote. You should restrict permission rules." "can modify any vote. You should restrict permission rules."
msgstr "" msgstr ""
"Waarschuwing: Iedereen kan de e-mailadressen van alle stemmers zien, " "Waarschuwing: Iedereen kan de e-mailadressen van alle stemmers zien, omdat "
"aangezien iedereen alle stemmen kan aanpassen. Je kan best de toegangsregels " "iedereen alle stemmen kan aanpassen. Je beperkt best de toegang."
"beperken."
#: .Step+1.You+are+in+the+poll+creation+section. #: .Step+1.You+are+in+the+poll+creation+section.
msgid "You are in the poll creation section." msgid "You are in the poll creation section."
...@@ -1716,7 +1726,7 @@ msgstr "na de laatste datum van je poll." ...@@ -1716,7 +1726,7 @@ msgstr "na de laatste datum van je poll."
#: .Version.Version+%25s #: .Version.Version+%25s
msgid "Version %s" msgid "Version %s"
msgstr "" msgstr "Versie %s"
#: .adminstuds.Add+a+column #: .adminstuds.Add+a+column
msgid "Add a column" msgid "Add a column"
...@@ -1781,7 +1791,7 @@ msgstr "Bevestig het verwijderen van de poll" ...@@ -1781,7 +1791,7 @@ msgstr "Bevestig het verwijderen van de poll"
#: .adminstuds.Delete+poll #: .adminstuds.Delete+poll
msgid "Delete poll" msgid "Delete poll"
msgstr "" msgstr "Poll verwijderen"
#: .adminstuds.Finally #: .adminstuds.Finally
#: +you+can+change+the+properties+of+this+poll+such+as+the+title #: +you+can+change+the+properties+of+this+poll+such+as+the+title
...@@ -1844,7 +1854,7 @@ msgstr "De poll is aangemaakt." ...@@ -1844,7 +1854,7 @@ msgstr "De poll is aangemaakt."
#: .adminstuds.Vote+added #: .adminstuds.Vote+added
#: .studs.Vote+added #: .studs.Vote+added
msgid "Vote added" msgid "Vote added"
msgstr "" msgstr "Stem toegevoegd"
#: .adminstuds.Vote+deleted #: .adminstuds.Vote+deleted
msgid "Vote deleted" msgid "Vote deleted"
...@@ -1853,7 +1863,7 @@ msgstr "Stem verwijderd" ...@@ -1853,7 +1863,7 @@ msgstr "Stem verwijderd"
#: .adminstuds.Vote+updated #: .adminstuds.Vote+updated
#: .studs.Vote+updated #: .studs.Vote+updated
msgid "Vote updated" msgid "Vote updated"
msgstr "" msgstr "Stem bijgewerkt"
#: .adminstuds.You+can+add+a+new+scheduling+date+to+your+poll. #: .adminstuds.You+can+add+a+new+scheduling+date+to+your+poll.
msgid "You can add a new scheduling date to your poll." msgid "You can add a new scheduling date to your poll."
...@@ -1876,14 +1886,20 @@ msgid "" ...@@ -1876,14 +1886,20 @@ msgid ""
"Users who voted \"If need be\" for this option have left those email " "Users who voted \"If need be\" for this option have left those email "
"addresses:" "addresses:"
msgstr "" msgstr ""
"Gebruikers die \"Indien nodig\" hebben gestemd voor deze optie hebben deze e-"
"mailadressen achtergelaten:"
#: .display_mails.Users+who+voted+%22No%22+for+this+option+have+left+those+email+addresses: #: .display_mails.Users+who+voted+%22No%22+for+this+option+have+left+those+email+addresses:
msgid "Users who voted \"No\" for this option have left those email addresses:" msgid "Users who voted \"No\" for this option have left those email addresses:"
msgstr "" msgstr ""
"Gebruikers die \"Nee\" hebben gestemd voor deze optie hebben deze e-"
"mailadressen achtergelaten:"
#: .display_mails.Users+who+voted+%22Yes%22+for+this+option+have+left+those+email+addresses: #: .display_mails.Users+who+voted+%22Yes%22+for+this+option+have+left+those+email+addresses:
msgid "Users who voted \"Yes\" for this option have left those email addresses:" msgid "Users who voted \"Yes\" for this option have left those email addresses:"
msgstr "" msgstr ""
"Gebruikers die \"Ja\" hebben gestemd voor deze optie hebben deze e-"
"mailadressen achtergelaten:"
#: .studs.Deletion+date: #: .studs.Deletion+date:
msgid "Deletion date:" msgid "Deletion date:"
...@@ -1898,7 +1914,7 @@ msgid "" ...@@ -1898,7 +1914,7 @@ msgid ""
"choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line." "choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line."
msgstr "" msgstr ""
"Als je wilt stemmen in deze poll, moet je je naam ingeven, een keuze maken " "Als je wilt stemmen in deze poll, moet je je naam ingeven, een keuze maken "
"en indienen door op de bewaar-knop op het einde van de lijn te klikken." "en indienen door op de opslaan-knop op het einde van de lijn te klikken."
#: .studs.The+administrator+locked+this+poll.+Votes+and+comments+are+frozen #: .studs.The+administrator+locked+this+poll.+Votes+and+comments+are+frozen
#: +it+is+no+longer+possible+to+participate #: +it+is+no+longer+possible+to+participate
...@@ -1907,7 +1923,7 @@ msgid "" ...@@ -1907,7 +1923,7 @@ msgid ""
"longer possible to participate" "longer possible to participate"
msgstr "" msgstr ""
"De beheerder heeft deze poll gesloten. Stemmen en opmerkingen zijn bevroren, " "De beheerder heeft deze poll gesloten. Stemmen en opmerkingen zijn bevroren, "
"je kunt niet meer deelnemen." "je kunt niet meer deelnemen"
#: .studs.The+poll+has+expired #: .studs.The+poll+has+expired
#: +it+will+soon+be+deleted. #: +it+will+soon+be+deleted.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment