Commit 9da5c5ee authored by JJZ's avatar JJZ Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 25.1% (107 of 425 strings)

Translation: Framadate/Framadate
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framadate/framadate/cs/
parent 668e127d
......@@ -4,56 +4,60 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-19 13:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-01 09:41+0000\n"
"Last-Translator: JJZ <jero@zvano.net>\n"
"Language-Team: Czech <https://weblate.framasoft.org/projects/framadate/"
"framadate/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 2.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.6\n"
#: .1st+section.Create+a+poll
msgid "Create a poll"
msgstr ""
msgstr "Vytvořit hlasování"
#: .1st+section.Define+dates+or+subjects+to+choose+from
msgid "Define dates or subjects to choose from"
msgstr ""
msgstr "Určit datumy či jiné položky k výběru"
#: .1st+section.Discuss+and+make+a+decision
msgid "Discuss and make a decision"
msgstr ""
msgstr "Diskutovat a rozhodnout"
#: .1st+section.Do+you+want+to
msgid "Do you want to"
msgstr ""
msgstr "Chcete"
#: .1st+section.Framadate+is+an+online+service+for+planning+an+appointment+or+making+a+decision+quickly+and+easily.+No+registration+is+required.
msgid ""
"Framadate is an online service for planning an appointment or making a "
"decision quickly and easily. No registration is required."
msgstr ""
"Framadate je online služba pro rychlé a snadné plánování schůzek a "
"rozhodování. Nevyžaduje registraci."
#: .1st+section.Here+is+how+it+works:
msgid "Here is how it works:"
msgstr ""
msgstr "Jak to funguje:"
#: .1st+section.Send+the+poll+link+to+your+friends+or+colleagues
msgid "Send the poll link to your friends or colleagues"
msgstr ""
msgstr "Pošlete svým přátelům nebo kolegům odkaz na hlasování"
#: .1st+section.What+is+Framadate%3F
msgid "What is Framadate?"
msgstr ""
msgstr "Co je Framadate?"
#: .1st+section.view+an+example%3F
msgid "view an example?"
msgstr ""
msgstr "prohlédnout si příklad?"
#: .2nd+section.CeCILL-B+license
msgid "CeCILL-B license"
msgstr ""
msgstr "licence CeCILL-B"
#: .2nd+section.Framadate+is+licensed+under+the
msgid "Framadate is licensed under the"
......@@ -72,6 +76,8 @@ msgid ""
"This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with "
"the following web browsers:"
msgstr ""
"Tento software vyžaduje aktivní javascript a cookies. Je kompatibilní s "
"následujícími prohlížeči:"
#: .2nd+section.software+developed+by+the+University+of+Strasbourg.+These+days,+it+is+developed+by+the+Framasoft+association.
msgid ""
......@@ -94,6 +100,8 @@ msgid ""
"To participate in the software development, suggest improvements or simply "
"download it, please visit"
msgstr ""
"Pro účast na softwarovém vývoji, návrhy vylepšení nebo jen pro stažení "
"navštivte"
#: .3rd+section.the+development+site
msgid "the development site"
......@@ -105,24 +113,24 @@ msgstr ""
#: .Admin.Administration
msgid "Administration"
msgstr ""
msgstr "Správa"
#: .Admin.Author
msgid "Author"
msgstr ""
msgstr "Autor"
#: .Admin.Back+to+administration
msgid "Back to administration"
msgstr ""
msgstr "Zpět ke správě"
#: .Admin.Change+the+poll
msgid "Change the poll"
msgstr ""
msgstr "Změna hlasování"
#: .Admin.Email
#: .PollInfo.Email
msgid "Email"
msgstr ""
msgstr "Email"
#: .Admin.Executed
msgid "Executed"
......@@ -131,15 +139,15 @@ msgstr ""
#: .Admin.Expiry+date
#: .Generic.Expiry+date
msgid "Expiry date"
msgstr ""
msgstr "Datum vypršení"
#: .Admin.Fail
msgid "Fail"
msgstr ""
msgstr "Chyba"
#: .Admin.Failed:
msgid "Failed:"
msgstr ""
msgstr "Selhalo:"
#: .Admin.Format
msgid "Format"
......@@ -147,7 +155,7 @@ msgstr ""
#: .Admin.Installation
msgid "Installation"
msgstr ""
msgstr "Instalace"
#: .Admin.Logs
msgid "Logs"
......@@ -155,27 +163,27 @@ msgstr ""
#: .Admin.Migration
msgid "Migration"
msgstr ""
msgstr "Migrace"
#: .Admin.Nothing
msgid "Nothing"
msgstr ""
msgstr "Nic"
#: .Admin.Pages:
msgid "Pages:"
msgstr ""
msgstr "Stránky:"
#: .Admin.Poll+ID
msgid "Poll ID"
msgstr ""
msgstr "ID hlasování"
#: .Admin.Poll+deleted
msgid "Poll deleted"
msgstr ""
msgstr "Smazané hlasování"
#: .Admin.Polls
msgid "Polls"
msgstr ""
msgstr "Hlasování"
#: .Admin.Purge
msgid "Purge"
......@@ -183,65 +191,65 @@ msgstr ""
#: .Admin.Purge+the+polls
msgid "Purge the polls"
msgstr ""
msgstr "Smazat hlasování"
#: .Admin.Purged:
msgid "Purged:"
msgstr ""
msgstr "Smazáno:"
#: .Admin.See+the+poll
msgid "See the poll"
msgstr ""
msgstr "Prohlédnout hlasování"
#: .Admin.Skipped:
msgid "Skipped:"
msgstr ""
msgstr "Přeskočeno:"
#: .Admin.Status
msgid "Status"
msgstr ""
msgstr "Stav"
#: .Admin.Succeeded:
msgid "Succeeded:"
msgstr ""
msgstr "Uspělo:"
#: .Admin.Success
msgid "Success"
msgstr ""
msgstr "Úspěch"
#: .Admin.Summary
msgid "Summary"
msgstr ""
msgstr "Shrnutí"
#: .Admin.Title
#: .FindPolls.Title
msgid "Title"
msgstr ""
msgstr "Název"
#: .Admin.Votes
#: .Poll+results.Votes
msgid "Votes"
msgstr ""
msgstr "Hlasy"
#: .Admin.Waiting
msgid "Waiting"
msgstr ""
msgstr "Čekání"
#: .Admin.polls+in+the+database+at+this+time
msgid "polls in the database at this time"
msgstr ""
msgstr "hlasování toho času v databázi"
#: .Check.Check+again
msgid "Check again"
msgstr ""
msgstr "Znovu ověřit"
#: .Check.Consider+enabling+the+PHP+extension+OpenSSL+for+increased+security.
msgid "Consider enabling the PHP extension OpenSSL for increased security."
msgstr ""
msgstr "Pro zvýšení bezpečnosti zvažte zapnutí rozšíření PHP zvané OpenSSL."
#: .Check.Consider+setting+the+date.timezone+in+php.ini.
msgid "Consider setting the date.timezone in php.ini."
msgstr ""
msgstr "Zvažte nastavení data.timezone v php.ini."
#: .Check.Consider+setting+%C2%AB+session.cookie_httponly+%3D+1+%C2%BB+inside+your+php.ini+or+add+%C2%AB+php_value+session.cookie_httponly+1+%C2%BB+to+your+.htaccess+so+that+cookies+can%27t+be+accessed+through+Javascript.
msgid ""
......@@ -252,7 +260,7 @@ msgstr ""
#: .Check.Continue+the+installation
msgid "Continue the installation"
msgstr ""
msgstr "Pokračovat s instalací"
#: .Check.Cookies+are+served+from+HTTP+only.
msgid "Cookies are served from HTTP only."
......@@ -260,33 +268,35 @@ msgstr ""
#: .Check.Installation+checking
msgid "Installation checking"
msgstr ""
msgstr "Zkouška instalace"
#: .Check.OpenSSL+extension+loaded.
msgid "OpenSSL extension loaded."
msgstr ""
msgstr "Nahráno rozšíření OpenSSL."
#: .Check.PHP+Intl+extension+is+enabled.
msgid "PHP Intl extension is enabled."
msgstr ""
msgstr "Aktivováno rozšíření PHP Intl."
#: .Check.PHP+version+%25s+is+enough+(needed+at+least+PHP+%25s).
msgid "PHP version %s is enough (needed at least PHP %s)."
msgstr ""
msgstr "Verze PHP %s je dostatečná (zapotřebí PHP nejméně %s)."
#: .Check.The+config+file+directory+(%25s)+is+not+writable+and+the+config+file+(%25s)+does+not+exists.
msgid ""
"The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does "
"not exists."
msgstr ""
"Konfigurační adresář (%s) není zapisovatelný and konfigurační soubor (%s) "
"neexistuje."
#: .Check.The+config+file+directory+(%25s)+is+writable.
msgid "The config file directory (%s) is writable."
msgstr ""
msgstr "Konfigurační adresář (%s) je zapisovatelný."
#: .Check.The+config+file+exists.
msgid "The config file exists."
msgstr ""
msgstr "Konfigurační soubor existuje."
#: .Check.The+template+compile+directory+(%25s)+doesn%27t+exist+in+%22%25s%22.+Retry+the+installation+process.
msgid ""
......@@ -317,31 +327,31 @@ msgstr ""
#: .Comments.Add+a+comment+to+the+poll
msgid "Add a comment to the poll"
msgstr ""
msgstr "Okomentovat hlasování"
#: .Comments.Comment
msgid "Comment"
msgstr ""
msgstr "Komentář"
#: .Comments.Comment+saved
msgid "Comment saved"
msgstr ""
msgstr "Komentář uložen"
#: .Comments.Comments
msgid "Comments"
msgstr ""
msgstr "Komentáře"
#: .Comments.Enter+your+name+and+comment+prior+to+submitting+the+form
msgid "Enter your name and comment prior to submitting the form"
msgstr ""
msgstr "Před odesláním formuláře zadejte své jméno a komentář"
#: .Comments.Remove+comment
msgid "Remove comment"
msgstr ""
msgstr "Odstranit komentář"
#: .Comments.Submit+comment
msgid "Submit comment"
msgstr ""
msgstr "Odeslat komentář"
#: .Date.%25A+%25e+%25B+%25Y
msgid "%A %e %B %Y"
......@@ -369,74 +379,78 @@ msgstr ""
#: .Date.Add+range+dates
msgid "Add range dates"
msgstr ""
msgstr "Přidat posloupnost datumů"
#: .Date.End+date
msgid "End date"
msgstr ""
msgstr "Koncové datum"
#: .Date.Start+date
msgid "Start date"
msgstr ""
msgstr "Počáteční datum"
#: .Date.Y-m-d
msgid "Y-m-d"
msgstr ""
msgstr "d-m-Y"
#: .Date.You+can+select+at+most+4+months
msgid "You can select at most 4 months"
msgstr ""
msgstr "Můžete zvolit nejvýše čtyři měsíce"
#: .Date.yyyy-mm-dd
msgid "yyyy-mm-dd"
msgstr ""
msgstr "dd-mm-yyyy"
#: .Date.yyyy-mm-dd-for-humans
msgid "yyyy-mm-dd-for-humans"
msgstr ""
msgstr "den-měsíc-rok"
#: .EditLink.Edit+link+for+poll+%22%25s%22
msgid "Edit link for poll \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Editovat odkaz pro hlasování \"%s\""
#: .EditLink.Here+is+the+link+for+editing+your+vote:
msgid "Here is the link for editing your vote:"
msgstr ""
msgstr "Odkaz pro změnu vašeho hlasu:"
#: .EditLink.If+you+don%27t+want+to+lose+your+personalized+link,+we+can+send+it+to+you+by+email.
msgid ""
"If you don't want to lose your personalized link, we can send it to you by "
"email."
msgstr ""
"Pokud nechcete riskovat ztrátu svého osobního odkazu, můžeme vám ho poslat "
"emailem."
#: .EditLink.Please+wait+%25d+seconds+before+we+can+send+an+email+to+you+then+try+again.
msgid ""
"Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again."
msgstr ""
"Prosím, vyčkejte %d sekund, než vám budeme moci znovu poslat email, a pak to "
"zkuste znovu."
#: .EditLink.REMINDER
msgid "REMINDER"
msgstr ""
msgstr "PŘIPOMÍNKA"
#: .EditLink.Send
msgid "Send"
msgstr ""
msgstr "Odeslat"
#: .EditLink.The+email+address+is+not+correct.
msgid "The email address is not correct."
msgstr ""
msgstr "E-mailová adresa je chybná."
#: .EditLink.Your+reminder+has+been+successfully+sent%21
msgid "Your reminder has been successfully sent!"
msgstr ""
msgstr "Vaše připomínka byla v pořádku odeslána!"
#: .Error.Adding+vote+failed
msgid "Adding vote failed"
msgstr ""
msgstr "Přidání hlasu selhalo"
#: .Error.Can%27t+create+an+empty+column.
msgid "Can't create an empty column."
msgstr ""
msgstr "Nelze vytvořit prázdný sloupec."
#: .Error.Can%27t+create+the+config.php+file+in+%27%25s%27.
msgid "Can't create the config.php file in '%s'."
......@@ -444,38 +458,39 @@ msgstr ""
#: .Error.Comment+failed
msgid "Comment failed"
msgstr ""
msgstr "Komentování selhalo"
#: .Error.Cookies+are+disabled+on+your+browser.+They+are+required+to+be+able+to+create+a+poll.
msgid ""
"Cookies are disabled on your browser. They are required to be able to create "
"a poll."
msgstr ""
"Váš prohlížeč má zakázané cookies. Pro vytváření hlasování jsou vyžadovány."
#: .Error.Enter+a+name
msgid "Enter a name"
msgstr ""
msgstr "Zadejte jméno"
#: .Error.Enter+a+name+and+a+comment%21
msgid "Enter a name and a comment!"
msgstr ""
msgstr "Zadejte jméno a komentář!"
#: .Error.Enter+a+title
msgid "Enter a title"
msgstr ""
msgstr "Zadejte název"
#: .Error.Enter+an+email+address
msgid "Enter an email address"
msgstr ""
msgstr "Zadejte emailovou adresu"
#: .Error.Error+on+amount+of+votes+limitation:+Value+must+be+an+integer+greater+than+0
msgid ""
"Error on amount of votes limitation: Value must be an integer greater than 0"
msgstr ""
msgstr "Chyba v omezení počtu hlasů: Hodnota musí být kladné přirozené číslo"
#: .Error.Error%21
msgid "Error!"
msgstr ""
msgstr "Chyba!"
#: .Error.Failed+to+delete+all+comments
msgid "Failed to delete all comments"
......@@ -523,7 +538,7 @@ msgstr ""
#: .Error.If+you+quit+now,+your+changes+will+be+lost.
msgid "If you quit now, your changes will be lost."
msgstr ""
msgstr "Pokud teď odejdete, změny budou ztraceny."
#: .Error.JavaScript+is+disabled+on+your+browser.+It+is+required+to+create+a+poll.
msgid ""
......@@ -540,53 +555,57 @@ msgstr ""
#: .Error.Password+is+empty.
msgid "Password is empty."
msgstr ""
msgstr "Prázdné heslo."
#: .Error.Passwords+do+not+match.
msgid "Passwords do not match."
msgstr ""
msgstr "Hesla si neodpovídají."
#: .Error.Poll+has+been+updated+before+you+vote
msgid "Poll has been updated before you vote"
msgstr ""
msgstr "Před vaším hlasem bylo hlasování změněno"
#: .Error.Something+has+gone+wrong...
msgid "Something has gone wrong..."
msgstr ""
msgstr "Něco se pokazilo..."
#: .Error.Something+is+wrong+with+the+format
msgid "Something is wrong with the format"
msgstr ""
msgstr "Formátování není v pořádku"
#: .Error.Something+is+wrong+with+the+format:+Customized+URLs+should+only+consist+of+alphanumeric+characters+and+hyphens.
msgid ""
"Something is wrong with the format: Customized URLs should only consist of "
"alphanumeric characters and hyphens."
msgstr ""
"Formátování není v pořádku: Upravená URL smí obsahovat jen alfanumerické "
"znaky a pomlčky."
#: .Error.Something+is+wrong+with+the+format:+name+shouldn%27t+have+any+spaces+before+or+after
msgid ""
"Something is wrong with the format: name shouldn't have any spaces before or "
"after"
msgstr ""
msgstr "Formátování není v pořádku: jméno nesmí začínat ani končit mezerou"
#: .Error.The+address+is+not+correct%21+You+should+enter+a+valid+email+address+(like+r.stallman@outlock.com)+in+order+to+receive+the+link+to+your+poll.
msgid ""
"The address is not correct! You should enter a valid email address (like "
"r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll."
msgstr ""
"Adresa není v pořádku! Abyste mohli získat odkaz k hlasování, zvolte platnou "
"emailovou adresu (například r.stallman@outlock.com)."
#: .Error.The+column+already+exists
msgid "The column already exists"
msgstr ""
msgstr "Sloupec již existuje"
#: .Error.The+name+is+invalid.
msgid "The name is invalid."
msgstr ""
msgstr "Neplatné jméno."
#: .Error.The+name+you%27ve+chosen+already+exists+in+this+poll%21
msgid "The name you've chosen already exists in this poll!"
msgstr ""
msgstr "Zvolené jméno již v tomto hlasování existuje!"
#: .Error.There+is+a+problem+with+your+choices
msgid "There is a problem with your choices"
......@@ -598,19 +617,19 @@ msgstr ""
#: .Error.This+poll+doesn%27t+exist%21
msgid "This poll doesn't exist!"
msgstr ""
msgstr "Toto hlasování neexistuje!"
#: .Error.Unable+to+connect+to+database
msgid "Unable to connect to database"
msgstr ""
msgstr "Nefunguje připojení k databázi"
#: .Error.Update+vote+failed
msgid "Update vote failed"
msgstr ""
msgstr "Změna hlasu selhala"
#: .Error.You+already+voted
msgid "You already voted"
msgstr ""
msgstr "Již jste hlasoval"
#: .Error.You+can%27t+create+a+poll+with+hidden+results+with+the+following+option:+
msgid "You can't create a poll with hidden results with the following option: "
......@@ -1710,7 +1729,7 @@ msgstr ""
#: .adminstuds.Poll+fully+deleted
msgid "Poll fully deleted"
msgstr ""
msgstr "Hlasování zcela smazáno"
#: .adminstuds.Poll+saved
msgid "Poll saved"
......@@ -1718,33 +1737,33 @@ msgstr ""
#: .adminstuds.Remove+column
msgid "Remove column"
msgstr ""
msgstr "Odstranit sloupec"
#: .adminstuds.Remove+the+comments
msgid "Remove the comments"
msgstr ""
msgstr "Odstranit komentáře"
#: .adminstuds.Remove+the+votes
msgid "Remove the votes"
msgstr ""
msgstr "Odstranit hlasy"
#: .adminstuds.The+poll+was+created.
msgid "The poll was created."
msgstr ""
msgstr "Hlasování bylo vytvořeno."
#: .adminstuds.Vote+added
#: .studs.Vote+added
msgid "Vote added"
msgstr ""
msgstr "Hlas přidán"
#: .adminstuds.Vote+deleted
msgid "Vote deleted"
msgstr ""
msgstr "Hlas smazán"
#: .adminstuds.Vote+updated
#: .studs.Vote+updated
msgid "Vote updated"
msgstr ""
msgstr "Hlas aktualizován"
#: .adminstuds.You+can+add+a+new+scheduling+date+to+your+poll.
msgid "You can add a new scheduling date to your poll."
......@@ -1779,7 +1798,7 @@ msgstr ""
#: .studs.Deletion+date:
msgid "Deletion date:"
msgstr ""
msgstr "Datum smazání:"
#: .studs.If+you+want+to+vote+in+this+poll,+you+have+to+give+your+name,+make+your+choice,+and+submit+it+by+selecting+the+save+button+at+the+end+of+the+line.
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment