Commit 9da5c5ee authored by JJZ's avatar JJZ Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 25.1% (107 of 425 strings)

Translation: Framadate/Framadate
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framadate/framadate/cs/
parent 668e127d
...@@ -4,56 +4,60 @@ msgstr "" ...@@ -4,56 +4,60 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-19 13:45+0200\n" "POT-Creation-Date: 2019-04-19 13:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "PO-Revision-Date: 2021-05-01 09:41+0000\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: JJZ <jero@zvano.net>\n"
"Language-Team: none\n" "Language-Team: Czech <https://weblate.framasoft.org/projects/framadate/"
"framadate/cs/>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 2.3.1\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.6\n"
#: .1st+section.Create+a+poll #: .1st+section.Create+a+poll
msgid "Create a poll" msgid "Create a poll"
msgstr "" msgstr "Vytvořit hlasování"
#: .1st+section.Define+dates+or+subjects+to+choose+from #: .1st+section.Define+dates+or+subjects+to+choose+from
msgid "Define dates or subjects to choose from" msgid "Define dates or subjects to choose from"
msgstr "" msgstr "Určit datumy či jiné položky k výběru"
#: .1st+section.Discuss+and+make+a+decision #: .1st+section.Discuss+and+make+a+decision
msgid "Discuss and make a decision" msgid "Discuss and make a decision"
msgstr "" msgstr "Diskutovat a rozhodnout"
#: .1st+section.Do+you+want+to #: .1st+section.Do+you+want+to
msgid "Do you want to" msgid "Do you want to"
msgstr "" msgstr "Chcete"
#: .1st+section.Framadate+is+an+online+service+for+planning+an+appointment+or+making+a+decision+quickly+and+easily.+No+registration+is+required. #: .1st+section.Framadate+is+an+online+service+for+planning+an+appointment+or+making+a+decision+quickly+and+easily.+No+registration+is+required.
msgid "" msgid ""
"Framadate is an online service for planning an appointment or making a " "Framadate is an online service for planning an appointment or making a "
"decision quickly and easily. No registration is required." "decision quickly and easily. No registration is required."
msgstr "" msgstr ""
"Framadate je online služba pro rychlé a snadné plánování schůzek a "
"rozhodování. Nevyžaduje registraci."
#: .1st+section.Here+is+how+it+works: #: .1st+section.Here+is+how+it+works:
msgid "Here is how it works:" msgid "Here is how it works:"
msgstr "" msgstr "Jak to funguje:"
#: .1st+section.Send+the+poll+link+to+your+friends+or+colleagues #: .1st+section.Send+the+poll+link+to+your+friends+or+colleagues
msgid "Send the poll link to your friends or colleagues" msgid "Send the poll link to your friends or colleagues"
msgstr "" msgstr "Pošlete svým přátelům nebo kolegům odkaz na hlasování"
#: .1st+section.What+is+Framadate%3F #: .1st+section.What+is+Framadate%3F
msgid "What is Framadate?" msgid "What is Framadate?"
msgstr "" msgstr "Co je Framadate?"
#: .1st+section.view+an+example%3F #: .1st+section.view+an+example%3F
msgid "view an example?" msgid "view an example?"
msgstr "" msgstr "prohlédnout si příklad?"
#: .2nd+section.CeCILL-B+license #: .2nd+section.CeCILL-B+license
msgid "CeCILL-B license" msgid "CeCILL-B license"
msgstr "" msgstr "licence CeCILL-B"
#: .2nd+section.Framadate+is+licensed+under+the #: .2nd+section.Framadate+is+licensed+under+the
msgid "Framadate is licensed under the" msgid "Framadate is licensed under the"
...@@ -72,6 +76,8 @@ msgid "" ...@@ -72,6 +76,8 @@ msgid ""
"This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with " "This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with "
"the following web browsers:" "the following web browsers:"
msgstr "" msgstr ""
"Tento software vyžaduje aktivní javascript a cookies. Je kompatibilní s "
"následujícími prohlížeči:"
#: .2nd+section.software+developed+by+the+University+of+Strasbourg.+These+days,+it+is+developed+by+the+Framasoft+association. #: .2nd+section.software+developed+by+the+University+of+Strasbourg.+These+days,+it+is+developed+by+the+Framasoft+association.
msgid "" msgid ""
...@@ -94,6 +100,8 @@ msgid "" ...@@ -94,6 +100,8 @@ msgid ""
"To participate in the software development, suggest improvements or simply " "To participate in the software development, suggest improvements or simply "
"download it, please visit" "download it, please visit"
msgstr "" msgstr ""
"Pro účast na softwarovém vývoji, návrhy vylepšení nebo jen pro stažení "
"navštivte"
#: .3rd+section.the+development+site #: .3rd+section.the+development+site
msgid "the development site" msgid "the development site"
...@@ -105,24 +113,24 @@ msgstr "" ...@@ -105,24 +113,24 @@ msgstr ""
#: .Admin.Administration #: .Admin.Administration
msgid "Administration" msgid "Administration"
msgstr "" msgstr "Správa"
#: .Admin.Author #: .Admin.Author
msgid "Author" msgid "Author"
msgstr "" msgstr "Autor"
#: .Admin.Back+to+administration #: .Admin.Back+to+administration
msgid "Back to administration" msgid "Back to administration"
msgstr "" msgstr "Zpět ke správě"
#: .Admin.Change+the+poll #: .Admin.Change+the+poll
msgid "Change the poll" msgid "Change the poll"
msgstr "" msgstr "Změna hlasování"
#: .Admin.Email #: .Admin.Email
#: .PollInfo.Email #: .PollInfo.Email
msgid "Email" msgid "Email"
msgstr "" msgstr "Email"
#: .Admin.Executed #: .Admin.Executed
msgid "Executed" msgid "Executed"
...@@ -131,15 +139,15 @@ msgstr "" ...@@ -131,15 +139,15 @@ msgstr ""
#: .Admin.Expiry+date #: .Admin.Expiry+date
#: .Generic.Expiry+date #: .Generic.Expiry+date
msgid "Expiry date" msgid "Expiry date"
msgstr "" msgstr "Datum vypršení"
#: .Admin.Fail #: .Admin.Fail
msgid "Fail" msgid "Fail"
msgstr "" msgstr "Chyba"
#: .Admin.Failed: #: .Admin.Failed:
msgid "Failed:" msgid "Failed:"
msgstr "" msgstr "Selhalo:"
#: .Admin.Format #: .Admin.Format
msgid "Format" msgid "Format"
...@@ -147,7 +155,7 @@ msgstr "" ...@@ -147,7 +155,7 @@ msgstr ""
#: .Admin.Installation #: .Admin.Installation
msgid "Installation" msgid "Installation"
msgstr "" msgstr "Instalace"
#: .Admin.Logs #: .Admin.Logs
msgid "Logs" msgid "Logs"
...@@ -155,27 +163,27 @@ msgstr "" ...@@ -155,27 +163,27 @@ msgstr ""
#: .Admin.Migration #: .Admin.Migration
msgid "Migration" msgid "Migration"
msgstr "" msgstr "Migrace"
#: .Admin.Nothing #: .Admin.Nothing
msgid "Nothing" msgid "Nothing"
msgstr "" msgstr "Nic"
#: .Admin.Pages: #: .Admin.Pages:
msgid "Pages:" msgid "Pages:"
msgstr "" msgstr "Stránky:"
#: .Admin.Poll+ID #: .Admin.Poll+ID
msgid "Poll ID" msgid "Poll ID"
msgstr "" msgstr "ID hlasování"
#: .Admin.Poll+deleted #: .Admin.Poll+deleted
msgid "Poll deleted" msgid "Poll deleted"
msgstr "" msgstr "Smazané hlasování"
#: .Admin.Polls #: .Admin.Polls
msgid "Polls" msgid "Polls"
msgstr "" msgstr "Hlasování"
#: .Admin.Purge #: .Admin.Purge
msgid "Purge" msgid "Purge"
...@@ -183,65 +191,65 @@ msgstr "" ...@@ -183,65 +191,65 @@ msgstr ""
#: .Admin.Purge+the+polls #: .Admin.Purge+the+polls
msgid "Purge the polls" msgid "Purge the polls"
msgstr "" msgstr "Smazat hlasování"
#: .Admin.Purged: #: .Admin.Purged:
msgid "Purged:" msgid "Purged:"
msgstr "" msgstr "Smazáno:"
#: .Admin.See+the+poll #: .Admin.See+the+poll
msgid "See the poll" msgid "See the poll"
msgstr "" msgstr "Prohlédnout hlasování"
#: .Admin.Skipped: #: .Admin.Skipped:
msgid "Skipped:" msgid "Skipped:"
msgstr "" msgstr "Přeskočeno:"
#: .Admin.Status #: .Admin.Status
msgid "Status" msgid "Status"
msgstr "" msgstr "Stav"
#: .Admin.Succeeded: #: .Admin.Succeeded:
msgid "Succeeded:" msgid "Succeeded:"
msgstr "" msgstr "Uspělo:"
#: .Admin.Success #: .Admin.Success
msgid "Success" msgid "Success"
msgstr "" msgstr "Úspěch"
#: .Admin.Summary #: .Admin.Summary
msgid "Summary" msgid "Summary"
msgstr "" msgstr "Shrnutí"
#: .Admin.Title #: .Admin.Title
#: .FindPolls.Title #: .FindPolls.Title
msgid "Title" msgid "Title"
msgstr "" msgstr "Název"
#: .Admin.Votes #: .Admin.Votes
#: .Poll+results.Votes #: .Poll+results.Votes
msgid "Votes" msgid "Votes"
msgstr "" msgstr "Hlasy"
#: .Admin.Waiting #: .Admin.Waiting
msgid "Waiting" msgid "Waiting"
msgstr "" msgstr "Čekání"
#: .Admin.polls+in+the+database+at+this+time #: .Admin.polls+in+the+database+at+this+time
msgid "polls in the database at this time" msgid "polls in the database at this time"
msgstr "" msgstr "hlasování toho času v databázi"
#: .Check.Check+again #: .Check.Check+again
msgid "Check again" msgid "Check again"
msgstr "" msgstr "Znovu ověřit"
#: .Check.Consider+enabling+the+PHP+extension+OpenSSL+for+increased+security. #: .Check.Consider+enabling+the+PHP+extension+OpenSSL+for+increased+security.
msgid "Consider enabling the PHP extension OpenSSL for increased security." msgid "Consider enabling the PHP extension OpenSSL for increased security."
msgstr "" msgstr "Pro zvýšení bezpečnosti zvažte zapnutí rozšíření PHP zvané OpenSSL."
#: .Check.Consider+setting+the+date.timezone+in+php.ini. #: .Check.Consider+setting+the+date.timezone+in+php.ini.
msgid "Consider setting the date.timezone in php.ini." msgid "Consider setting the date.timezone in php.ini."
msgstr "" msgstr "Zvažte nastavení data.timezone v php.ini."
#: .Check.Consider+setting+%C2%AB+session.cookie_httponly+%3D+1+%C2%BB+inside+your+php.ini+or+add+%C2%AB+php_value+session.cookie_httponly+1+%C2%BB+to+your+.htaccess+so+that+cookies+can%27t+be+accessed+through+Javascript. #: .Check.Consider+setting+%C2%AB+session.cookie_httponly+%3D+1+%C2%BB+inside+your+php.ini+or+add+%C2%AB+php_value+session.cookie_httponly+1+%C2%BB+to+your+.htaccess+so+that+cookies+can%27t+be+accessed+through+Javascript.
msgid "" msgid ""
...@@ -252,7 +260,7 @@ msgstr "" ...@@ -252,7 +260,7 @@ msgstr ""
#: .Check.Continue+the+installation #: .Check.Continue+the+installation
msgid "Continue the installation" msgid "Continue the installation"
msgstr "" msgstr "Pokračovat s instalací"
#: .Check.Cookies+are+served+from+HTTP+only. #: .Check.Cookies+are+served+from+HTTP+only.
msgid "Cookies are served from HTTP only." msgid "Cookies are served from HTTP only."
...@@ -260,33 +268,35 @@ msgstr "" ...@@ -260,33 +268,35 @@ msgstr ""
#: .Check.Installation+checking #: .Check.Installation+checking
msgid "Installation checking" msgid "Installation checking"
msgstr "" msgstr "Zkouška instalace"
#: .Check.OpenSSL+extension+loaded. #: .Check.OpenSSL+extension+loaded.
msgid "OpenSSL extension loaded." msgid "OpenSSL extension loaded."
msgstr "" msgstr "Nahráno rozšíření OpenSSL."
#: .Check.PHP+Intl+extension+is+enabled. #: .Check.PHP+Intl+extension+is+enabled.
msgid "PHP Intl extension is enabled." msgid "PHP Intl extension is enabled."
msgstr "" msgstr "Aktivováno rozšíření PHP Intl."
#: .Check.PHP+version+%25s+is+enough+(needed+at+least+PHP+%25s). #: .Check.PHP+version+%25s+is+enough+(needed+at+least+PHP+%25s).
msgid "PHP version %s is enough (needed at least PHP %s)." msgid "PHP version %s is enough (needed at least PHP %s)."
msgstr "" msgstr "Verze PHP %s je dostatečná (zapotřebí PHP nejméně %s)."
#: .Check.The+config+file+directory+(%25s)+is+not+writable+and+the+config+file+(%25s)+does+not+exists. #: .Check.The+config+file+directory+(%25s)+is+not+writable+and+the+config+file+(%25s)+does+not+exists.
msgid "" msgid ""
"The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does " "The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does "
"not exists." "not exists."
msgstr "" msgstr ""
"Konfigurační adresář (%s) není zapisovatelný and konfigurační soubor (%s) "
"neexistuje."
#: .Check.The+config+file+directory+(%25s)+is+writable. #: .Check.The+config+file+directory+(%25s)+is+writable.
msgid "The config file directory (%s) is writable." msgid "The config file directory (%s) is writable."
msgstr "" msgstr "Konfigurační adresář (%s) je zapisovatelný."
#: .Check.The+config+file+exists. #: .Check.The+config+file+exists.
msgid "The config file exists." msgid "The config file exists."
msgstr "" msgstr "Konfigurační soubor existuje."
#: .Check.The+template+compile+directory+(%25s)+doesn%27t+exist+in+%22%25s%22.+Retry+the+installation+process. #: .Check.The+template+compile+directory+(%25s)+doesn%27t+exist+in+%22%25s%22.+Retry+the+installation+process.
msgid "" msgid ""
...@@ -317,31 +327,31 @@ msgstr "" ...@@ -317,31 +327,31 @@ msgstr ""
#: .Comments.Add+a+comment+to+the+poll #: .Comments.Add+a+comment+to+the+poll
msgid "Add a comment to the poll" msgid "Add a comment to the poll"
msgstr "" msgstr "Okomentovat hlasování"
#: .Comments.Comment #: .Comments.Comment
msgid "Comment" msgid "Comment"
msgstr "" msgstr "Komentář"
#: .Comments.Comment+saved #: .Comments.Comment+saved
msgid "Comment saved" msgid "Comment saved"
msgstr "" msgstr "Komentář uložen"
#: .Comments.Comments #: .Comments.Comments
msgid "Comments" msgid "Comments"
msgstr "" msgstr "Komentáře"
#: .Comments.Enter+your+name+and+comment+prior+to+submitting+the+form #: .Comments.Enter+your+name+and+comment+prior+to+submitting+the+form
msgid "Enter your name and comment prior to submitting the form" msgid "Enter your name and comment prior to submitting the form"
msgstr "" msgstr "Před odesláním formuláře zadejte své jméno a komentář"
#: .Comments.Remove+comment #: .Comments.Remove+comment
msgid "Remove comment" msgid "Remove comment"
msgstr "" msgstr "Odstranit komentář"
#: .Comments.Submit+comment #: .Comments.Submit+comment
msgid "Submit comment" msgid "Submit comment"
msgstr "" msgstr "Odeslat komentář"
#: .Date.%25A+%25e+%25B+%25Y #: .Date.%25A+%25e+%25B+%25Y
msgid "%A %e %B %Y" msgid "%A %e %B %Y"
...@@ -369,74 +379,78 @@ msgstr "" ...@@ -369,74 +379,78 @@ msgstr ""
#: .Date.Add+range+dates #: .Date.Add+range+dates
msgid "Add range dates" msgid "Add range dates"
msgstr "" msgstr "Přidat posloupnost datumů"
#: .Date.End+date #: .Date.End+date
msgid "End date" msgid "End date"
msgstr "" msgstr "Koncové datum"
#: .Date.Start+date #: .Date.Start+date
msgid "Start date" msgid "Start date"
msgstr "" msgstr "Počáteční datum"
#: .Date.Y-m-d #: .Date.Y-m-d
msgid "Y-m-d" msgid "Y-m-d"
msgstr "" msgstr "d-m-Y"
#: .Date.You+can+select+at+most+4+months #: .Date.You+can+select+at+most+4+months
msgid "You can select at most 4 months" msgid "You can select at most 4 months"
msgstr "" msgstr "Můžete zvolit nejvýše čtyři měsíce"
#: .Date.yyyy-mm-dd #: .Date.yyyy-mm-dd
msgid "yyyy-mm-dd" msgid "yyyy-mm-dd"
msgstr "" msgstr "dd-mm-yyyy"
#: .Date.yyyy-mm-dd-for-humans #: .Date.yyyy-mm-dd-for-humans
msgid "yyyy-mm-dd-for-humans" msgid "yyyy-mm-dd-for-humans"
msgstr "" msgstr "den-měsíc-rok"
#: .EditLink.Edit+link+for+poll+%22%25s%22 #: .EditLink.Edit+link+for+poll+%22%25s%22
msgid "Edit link for poll \"%s\"" msgid "Edit link for poll \"%s\""
msgstr "" msgstr "Editovat odkaz pro hlasování \"%s\""
#: .EditLink.Here+is+the+link+for+editing+your+vote: #: .EditLink.Here+is+the+link+for+editing+your+vote:
msgid "Here is the link for editing your vote:" msgid "Here is the link for editing your vote:"
msgstr "" msgstr "Odkaz pro změnu vašeho hlasu:"
#: .EditLink.If+you+don%27t+want+to+lose+your+personalized+link,+we+can+send+it+to+you+by+email. #: .EditLink.If+you+don%27t+want+to+lose+your+personalized+link,+we+can+send+it+to+you+by+email.
msgid "" msgid ""
"If you don't want to lose your personalized link, we can send it to you by " "If you don't want to lose your personalized link, we can send it to you by "
"email." "email."
msgstr "" msgstr ""
"Pokud nechcete riskovat ztrátu svého osobního odkazu, můžeme vám ho poslat "
"emailem."
#: .EditLink.Please+wait+%25d+seconds+before+we+can+send+an+email+to+you+then+try+again. #: .EditLink.Please+wait+%25d+seconds+before+we+can+send+an+email+to+you+then+try+again.
msgid "" msgid ""
"Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again." "Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again."
msgstr "" msgstr ""
"Prosím, vyčkejte %d sekund, než vám budeme moci znovu poslat email, a pak to "
"zkuste znovu."
#: .EditLink.REMINDER #: .EditLink.REMINDER
msgid "REMINDER" msgid "REMINDER"
msgstr "" msgstr "PŘIPOMÍNKA"
#: .EditLink.Send #: .EditLink.Send
msgid "Send" msgid "Send"
msgstr "" msgstr "Odeslat"
#: .EditLink.The+email+address+is+not+correct. #: .EditLink.The+email+address+is+not+correct.
msgid "The email address is not correct." msgid "The email address is not correct."
msgstr "" msgstr "E-mailová adresa je chybná."
#: .EditLink.Your+reminder+has+been+successfully+sent%21 #: .EditLink.Your+reminder+has+been+successfully+sent%21
msgid "Your reminder has been successfully sent!" msgid "Your reminder has been successfully sent!"
msgstr "" msgstr "Vaše připomínka byla v pořádku odeslána!"
#: .Error.Adding+vote+failed #: .Error.Adding+vote+failed
msgid "Adding vote failed" msgid "Adding vote failed"
msgstr "" msgstr "Přidání hlasu selhalo"
#: .Error.Can%27t+create+an+empty+column. #: .Error.Can%27t+create+an+empty+column.
msgid "Can't create an empty column." msgid "Can't create an empty column."
msgstr "" msgstr "Nelze vytvořit prázdný sloupec."
#: .Error.Can%27t+create+the+config.php+file+in+%27%25s%27. #: .Error.Can%27t+create+the+config.php+file+in+%27%25s%27.
msgid "Can't create the config.php file in '%s'." msgid "Can't create the config.php file in '%s'."
...@@ -444,38 +458,39 @@ msgstr "" ...@@ -444,38 +458,39 @@ msgstr ""
#: .Error.Comment+failed #: .Error.Comment+failed
msgid "Comment failed" msgid "Comment failed"
msgstr "" msgstr "Komentování selhalo"
#: .Error.Cookies+are+disabled+on+your+browser.+They+are+required+to+be+able+to+create+a+poll. #: .Error.Cookies+are+disabled+on+your+browser.+They+are+required+to+be+able+to+create+a+poll.
msgid "" msgid ""
"Cookies are disabled on your browser. They are required to be able to create " "Cookies are disabled on your browser. They are required to be able to create "
"a poll." "a poll."
msgstr "" msgstr ""
"Váš prohlížeč má zakázané cookies. Pro vytváření hlasování jsou vyžadovány."
#: .Error.Enter+a+name #: .Error.Enter+a+name
msgid "Enter a name" msgid "Enter a name"
msgstr ""