Commit 6eb317a9 authored by Thomas Citharel's avatar Thomas Citharel 🏃🏻
Browse files

Merge branch 'weblate-framacalc-main' into 'master'

Translations update from Weblate

See merge request !11
parents 48c54ea8 4a39ab75
Pipeline #410459 passed with stages
in 1 minute and 17 seconds
meta:
lead: Kollaborative Tabellenkalkulation online
lead: Kollaborative Online-Tabellenkalkulation
what:
title: Was ist es?
title: Was ist das?
md: |-
Ein "Calc" ist eine kollaborative Tabelle, die online im Browser genutzt
werden kann. Die eingegebenen Daten werden automatisch im Internet
gespeichert und mehrere Personen können einfach gleichzeitig am selben
Dokument arbeiten. Seht alle Änderungen in Echtzeit!
gespeichert und deine Freunde können am selben Dokument zur
selben Zeit arbeiten. Ihr seht alle Änderungen in Echtzeit!
Arbeitet zusammen an euren Bestandslisten, Umfragen, Inhalten, Meetings
und mehr!
Arbeitet zusammen an euren Bestandslisten, Umfragen, Inhalten, Besprechungen
und vielem Weiteren!
how: |-
## Eigenschaften
......@@ -31,19 +31,18 @@ how: |-
Noch nicht überzeugt? Einfach [ausprobieren]({link})!
public:
title: Möglichkeiten
name: Name von dem Calc
name: Name der Tabelle
help: |-
Euer Calc wird **nach 335 Tagen ohne Aktivität gelöscht** (kein Zugriff,
keine Veränderung) um zu verhindern, dass unsere Datenbank endlos wächst.
create: Calc erstellen
keine Veränderung) um zu verhindern, dass unsere Datenbank
endlos wächst.
create: Eine Tabelle erstellen
help:
title: Los geht's!
md: |-
Die Benutzeroberfläche unterscheidet sich etwas von anderen
Tabellenkalkulationsprogrammen. Das kann etwas verwirrend sein.
Wenn ihr etwas Hilfe braucht könntet ihr hier fündig [werden]({link}).
Sonst zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
title: Erste Schritte
md: "Die Benutzeroberfläche unterscheidet sich etwas von anderen\nTabellenkalkulationsprogrammen.\
\ Das kann etwas verwirrend sein.\n\nWenn Sie etwas Hilfe brauchen, könnten Sie\
\ in [unserem <abbr title=\"Frequently Asked Questions\">FAQ</abbr>]({link}) fündig\
\ werden.\nAndernfalls zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren."
software:
title: Software
md: |-
......
software:
title: نرم‌افزار
public:
title: گزینه‌ها
what:
title: این چی هست؟
meta:
lead: صفحه گسترده مشارکت آنلاین
help:
md: "A felület némileg eltér más táblázatkezelőktől. Ez zavaró lehet.\n\nHa segítségre\
\ van szüksége, akkor a kérdésére a válasz lehet, hogy\nmegtalálható a [<abbr\
\ title=\"Gyakran Ismételt Kérdések\">GyIK</abbr>]({link})-ban.\nEllenkező esetben\
\ ne habozzon, lépjen velünk kapcsolatba."
title: Kezdő lépések
what:
md: "A „calc” egy online táblázatkezelő csoportmunkához. Az adatai\nautomatikusan\
\ mentésre kerülnek az interneten, és a barátai is\negyszerre dolgozhatnak a dokumentumon.\
\ Nézze meg a változtatásokat\nvalós időben!\n\nDolgozzon együtt leltárakon, kérdőíveken,\
\ tartalmakon, megbeszéléseken\nés sok minden máson!"
title: Mi ez?
software:
title: Szoftver
md: "A @:color.calc a [@:soft.calc](@:src.calc) szabad szoftveren alapul.\n\nA @:soft.calc\
\ a [<abbr title=\"Common Public Attribution License\">\nCPAL</abbr> licenc](https://github.com/audreyt/ethercalc#licensing)\n\
alatt került közreadása, és számos szabad programkönyvtárat használ."
garden:
title: Gondozza a kertjét
md: "A szoftver fejlesztésében való részvételhez, fejlesztések javaslatához,\nvagy\
\ egyszerűen a letöltéshez, keresse fel a [fejlesztési oldalt](@:src.calc)"
public:
create: Táblázat létrehozása
help: "A táblázata **355 nap tétlenség után törölve lesz** (nincs hozzáférés,\n\
nincs módosítás), hogy az adatbázisunk ne nőjön a végtelenségig."
name: Táblázat neve
title: Beállítások
how: "## Funkciók\n\n- Közös szerkesztés (egyszerre számos felhasználó szerkesztheti\n\
\ a táblázat celláit)\n- Számos elérhető funkció (statisztika, pénzügy, matematika,\
\ szöveg, stb.)\n- Megjegyzések fűzése a cellákhoz\n- Állandó és automatikus biztonsági\
\ mentés\n- Alapvető grafikonok (hisztogram, vonal- és pontdiagram)\n- Exportálás\
\ HTML-be, CSV-be\n- Dokumentumméret: legfeljebb 100 000 sor\n\nA @:color.calc dokumentumok\
\ könnyen megoszthatók (csak adja meg a címet),\nexportálhatók, automatikusan mentettek,\
\ és mindig elérhetők az Interneten\n\nSzeretne egy [bemutatót]({link})?"
meta:
lead: Online táblázatkezelő csoportmunkához
......@@ -14,17 +14,15 @@ how: |-
- Modifiche collaborative (più utenti collegati allo stesso foglio di calcolo
possono modificare simultaneamente le celle)
- Molte funzioni disponibili (statistiche, finanziarie, matematiche, di testo,
ecc)
- Molte funzioni disponibili (statistiche, finanziarie, matematiche, di testo, ecc)
- Possibilità di commentare le celle
- Backup automatico e permanente
- Grafici di base (istogrammi, linee, punti)
- Esportazione in HTML, CSV
- Dimensioni del document: fino a 100,000 righe
I documenti @:color.calc sono facili da condividere (basta fornire
l’indirizzo), da esportare, sono salvati automaticamente, e rimangono sempre
accessibili in Internet
I documenti @:color.calc sono facili da condividere (basta fornire l’indirizzo),
da esportare, sono salvati automaticamente, e rimangono sempre accessibili in Internet
Vuoi una [dimostrazione]({link})?
public:
......
......@@ -4,10 +4,8 @@ what:
title: Qu’es aquò ?
md: |-
Un « calc » es un tabulari collaboratiu en linha. Vòstras donadas son
automaticament
salvagardas sus Internet, e vòstres amics pòdon collaborar sul meteis
document al meteis
temps. Vejatz totes los cambiaments immediatament !
automaticament salvagardas sus Internet, e vòstres amics pòdon collaborar
sul meteis document al meteis temps. Vejatz totes los cambiaments immediatament !
Trabalhatz ensem sus vòstres inventaris, sondatges, contenguts, vòstras
reünions e encara mai !
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment