Verified Commit b088db9c authored by Luc Didry's avatar Luc Didry
Browse files

[i18n] Update translations

parent 47b38daa
......@@ -20,13 +20,13 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=6; plural=(n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5);\n"
"n%100<=10 ? 3: n%100>=11 ? 4 : 5);\n"
"X-Generator: Zanata 4.3.3\n"
"X-Generator: Zanata 4.5.0\n"
#. (7)
#. (30)
#. ($delay)
#. (config('max_delay')
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:149 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:150 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:163 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:164 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:180 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:181 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:14 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:4 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:140 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:150 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:23 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:24 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:6 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:7 themes/default/templates/raw.html.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:9
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:147 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:148 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:161 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:162 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:178 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:179 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:14 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:4 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:140 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:150 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:23 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:24 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:6 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:7 themes/default/templates/raw.html.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:9
msgid "%1 days"
msgstr "%1 أيام"
......@@ -39,23 +39,23 @@ msgstr "تم إرسال %1 صورة على مثيل الخادوم هذا منذ
msgid "-or-"
msgstr "-أو-"
#: lib/Lutim.pm:219 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:151 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:165 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:182 themes/default/templates/index.html.ep:5 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:25 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:10
#: lib/Lutim.pm:221 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:149 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:163 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:180 themes/default/templates/index.html.ep:5 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:25 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:10
msgid "1 year"
msgstr "سنة واحدة"
#: lib/Lutim.pm:218 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:148 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:162 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:179 themes/default/templates/index.html.ep:4 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:22 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:5 themes/default/templates/raw.html.ep:7
#: lib/Lutim.pm:220 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:146 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:160 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:177 themes/default/templates/index.html.ep:4 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:22 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:5 themes/default/templates/raw.html.ep:7
msgid "24 hours"
msgstr "24 ساعة"
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:62
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:120
msgid ": Error while trying to get the counter."
msgstr ": طرأ هناك خطأ أثناء محاولة إستعادة العداد."
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:79
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:69
msgid "About"
msgstr "عن البرنامج"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:144 themes/default/templates/raw.html.ep:3
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:142 themes/default/templates/raw.html.ep:3
msgid "Active images"
msgstr "الصور النشطة"
......@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr "طرأ هناك خطأ أثناء عملية تنزيل الصورة."
msgid "Archives download"
msgstr "تنزيل الأرشيف"
#: themes/default/templates/about.html.ep:44 themes/default/templates/myfiles.html.ep:64 themes/default/templates/stats.html.ep:25
#: themes/default/templates/about.html.ep:44 themes/default/templates/myfiles.html.ep:69 themes/default/templates/stats.html.ep:25
msgid "Back to homepage"
msgstr "العودة إلى الصفحة الرئيسية"
......@@ -91,11 +91,11 @@ msgstr ""
msgid "Copy all view links to clipboard"
msgstr "أنسخ كافة روابط العرض إلى الحافظة"
#: themes/default/templates/index.html.ep:18 themes/default/templates/index.html.ep:36 themes/default/templates/index.html.ep:69 themes/default/templates/index.html.ep:77 themes/default/templates/index.html.ep:85 themes/default/templates/index.html.ep:93 themes/default/templates/myfiles.html.ep:20 themes/default/templates/myfiles.html.ep:38 themes/default/templates/partial/common.js.ep:168 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:106 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:121 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:80 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:92 themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:30
#: themes/default/templates/index.html.ep:18 themes/default/templates/index.html.ep:36 themes/default/templates/index.html.ep:69 themes/default/templates/index.html.ep:77 themes/default/templates/index.html.ep:85 themes/default/templates/index.html.ep:93 themes/default/templates/myfiles.html.ep:20 themes/default/templates/myfiles.html.ep:38 themes/default/templates/partial/common.js.ep:168 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:106 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:121 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:80 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:92 themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:88
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "أنسخ إلى الحافظة"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:52
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:57
msgid "Counter"
msgstr "العداد"
......@@ -107,19 +107,19 @@ msgstr ""
msgid "Delay repartition chart for enabled images"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:115 themes/default/templates/index.html.ep:147 themes/default/templates/index.html.ep:178 themes/default/templates/myfiles.html.ep:53 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:161
#: themes/default/templates/index.html.ep:115 themes/default/templates/index.html.ep:147 themes/default/templates/index.html.ep:178 themes/default/templates/myfiles.html.ep:58 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:161
msgid "Delete at first view?"
msgstr "هل تود حذف الصورة مباشرة بعد أول عرض ؟"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:145 themes/default/templates/raw.html.ep:4
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:143 themes/default/templates/raw.html.ep:4
msgid "Deleted images"
msgstr "الصور المحذوفة"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:146 themes/default/templates/raw.html.ep:5
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:144 themes/default/templates/raw.html.ep:5
msgid "Deleted images in 30 days"
msgstr "الصور المحذوفة منذ 30 يوما"
#: themes/default/templates/index.html.ep:98 themes/default/templates/myfiles.html.ep:56 themes/default/templates/partial/common.js.ep:160 themes/default/templates/partial/common.js.ep:163
#: themes/default/templates/index.html.ep:98 themes/default/templates/myfiles.html.ep:61 themes/default/templates/partial/common.js.ep:160 themes/default/templates/partial/common.js.ep:163
msgid "Deletion link"
msgstr "رابط الحذف"
......@@ -163,11 +163,15 @@ msgstr "طرأ هناك خطأ أثناء عملية تعديل الصورة."
msgid "Evolution of total files"
msgstr "تطور العدد الإجمالي للملفات"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:55
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:60
msgid "Expires at"
msgstr "تنتهي مدة صلاحيتها في"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:50
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:46
msgid "Export localStorage data"
msgstr ""
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:55
msgid "File name"
msgstr "إسم الملف"
......@@ -179,7 +183,7 @@ msgstr ""
"للمزيد من التفاصيل، قم بزيارة <a href=\"https://framagit.org/luc/"
"lutim\">الصفحة الرئيسة للمشروع</a>."
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:82
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:72
msgid "Fork me!"
msgstr "قم بتشعيبي !"
......@@ -219,7 +223,7 @@ msgstr ""
msgid "Image URL"
msgstr "رابط الصورة"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:143 themes/default/templates/raw.html.ep:2
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:141 themes/default/templates/raw.html.ep:2
msgid "Image delay"
msgstr "تأجيل الصورة"
......@@ -231,15 +235,19 @@ msgstr ""
msgid "Image not found."
msgstr "الصورة غير موجودة."
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:71
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:47
msgid "Import localStorage data"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:61
msgid "Informations"
msgstr "معلومات"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:35
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:25
msgid "Install webapp"
msgstr "نتصيب برنامج الويب"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:31
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:21
msgid "Instance's statistics"
msgstr "إحصائيات مثيل الخادوم"
......@@ -263,7 +271,7 @@ msgstr ""
msgid "Keep EXIF tags"
msgstr "الإبقاء على بيانات EXIF"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:42
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:32
msgid "Language"
msgstr "اللغة"
......@@ -271,7 +279,7 @@ msgstr "اللغة"
msgid "Let's go!"
msgstr "هيا بنا !"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:76
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:66
msgid "License:"
msgstr "الرخصة :"
......@@ -302,7 +310,7 @@ msgstr "المطورون الرئيسيون"
msgid "Markdown syntax"
msgstr ""
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:2 themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:28
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:2 themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:18
msgid "My images"
msgstr "صوري"
......@@ -310,7 +318,7 @@ msgstr "صوري"
msgid "Next (arrow right)"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:20
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:78
msgid "No limit"
msgstr "غير محدود"
......@@ -363,19 +371,19 @@ msgid ""
"the administrator (%1)."
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:54
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:44
msgid "Support the author"
msgstr "ساند مؤلف البرنامج"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:62
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:52
msgid "Support the author on Liberapay"
msgstr "ساند المؤلف عبر ليبراباي"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:59
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:49
msgid "Support the author on Tipeee"
msgstr "ساند المؤلف عبر تيبي"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:65
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:55
msgid "Support the author with bitcoins"
msgstr "ساند المؤلف بالبيتكوين"
......@@ -404,6 +412,10 @@ msgid ""
" You need to allow popups for Lutim."
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:32
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr ""
#: lib/Lutim/Controller.pm:158 lib/Lutim/Controller.pm:226
msgid "The delete token is invalid."
msgstr ""
......@@ -461,11 +473,11 @@ msgstr ""
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:18
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:8
msgid "Toggle navigation"
msgstr ""
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:152 themes/default/templates/raw.html.ep:11
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:150 themes/default/templates/raw.html.ep:11
msgid "Total"
msgstr "العدد الإجمالي"
......@@ -482,7 +494,7 @@ msgstr ""
msgid "Unable to find the image %1."
msgstr "تعذر العثور على الصورة %1."
#: lib/Lutim/Controller.pm:572 lib/Lutim/Controller.pm:617 lib/Lutim/Controller.pm:656 lib/Lutim/Controller.pm:699 lib/Lutim/Controller.pm:711 lib/Lutim/Controller.pm:722 lib/Lutim/Controller.pm:749 lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:84
#: lib/Lutim/Controller.pm:572 lib/Lutim/Controller.pm:617 lib/Lutim/Controller.pm:656 lib/Lutim/Controller.pm:699 lib/Lutim/Controller.pm:711 lib/Lutim/Controller.pm:722 lib/Lutim/Controller.pm:749 lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:88
msgid "Unable to find the image: it has been deleted."
msgstr "تعذر العثور على الصورة : لقد تم حذفها."
......@@ -500,7 +512,7 @@ msgstr ""
msgid "Upload an image with its URL"
msgstr "القيام برفع صورة بواسطة رابطها"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:54
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:59
msgid "Uploaded at"
msgstr "تم رفعها على"
......@@ -509,13 +521,13 @@ msgid "Uploaded files by days"
msgstr "الملفات المستضافة بحسب الأيام"
#. ($c->app->config('contact')
#: lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:217
#: lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:221
msgid ""
"Uploading is currently disabled, please try later or contact the "
"administrator (%1)."
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:65 themes/default/templates/index.html.ep:67 themes/default/templates/myfiles.html.ep:51 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:72 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:76
#: themes/default/templates/index.html.ep:65 themes/default/templates/index.html.ep:67 themes/default/templates/myfiles.html.ep:56 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:72 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:76
msgid "View link"
msgstr "عرض الرابط"
......@@ -571,7 +583,7 @@ msgstr "الترجمة إلى العربية"
msgid "core developer"
msgstr "المطور الرئيسي"
#: lib/Lutim.pm:217 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:147 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:161 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:178 themes/default/templates/index.html.ep:3 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:21 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:4 themes/default/templates/raw.html.ep:6
#: lib/Lutim.pm:219 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:145 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:159 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:176 themes/default/templates/index.html.ep:3 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:21 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:4 themes/default/templates/raw.html.ep:6
msgid "no time limit"
msgstr ""
......
......@@ -18,13 +18,13 @@ msgstr ""
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/fiat-tux/lutim/language/de/)\n"
"Language: de\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Zanata 4.3.3\n"
"X-Generator: Zanata 4.5.0\n"
#. (7)
#. (30)
#. ($delay)
#. (config('max_delay')
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:149 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:150 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:163 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:164 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:180 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:181 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:14 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:4 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:140 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:150 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:23 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:24 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:6 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:7 themes/default/templates/raw.html.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:9
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:147 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:148 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:161 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:162 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:178 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:179 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:14 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:4 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:140 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:150 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:23 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:24 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:6 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:7 themes/default/templates/raw.html.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:9
msgid "%1 days"
msgstr "%1 Tage"
......@@ -37,23 +37,23 @@ msgstr "%1 Bilder wurden bisher über diese Instanz versendet."
msgid "-or-"
msgstr "-oder-"
#: lib/Lutim.pm:219 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:151 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:165 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:182 themes/default/templates/index.html.ep:5 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:25 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:10
#: lib/Lutim.pm:221 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:149 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:163 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:180 themes/default/templates/index.html.ep:5 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:25 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:10
msgid "1 year"
msgstr "1 Jahr"
#: lib/Lutim.pm:218 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:148 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:162 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:179 themes/default/templates/index.html.ep:4 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:22 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:5 themes/default/templates/raw.html.ep:7
#: lib/Lutim.pm:220 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:146 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:160 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:177 themes/default/templates/index.html.ep:4 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:22 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:5 themes/default/templates/raw.html.ep:7
msgid "24 hours"
msgstr "24 Stunden"
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:62
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:120
msgid ": Error while trying to get the counter."
msgstr ":Fehler beim Abrufen des Zählers."
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:79
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:69
msgid "About"
msgstr ""
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:144 themes/default/templates/raw.html.ep:3
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:142 themes/default/templates/raw.html.ep:3
msgid "Active images"
msgstr ""
......@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Beim Herunterladen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten."
msgid "Archives download"
msgstr ""
#: themes/default/templates/about.html.ep:44 themes/default/templates/myfiles.html.ep:64 themes/default/templates/stats.html.ep:25
#: themes/default/templates/about.html.ep:44 themes/default/templates/myfiles.html.ep:69 themes/default/templates/stats.html.ep:25
msgid "Back to homepage"
msgstr "Zurück zur Hauptseite"
......@@ -89,11 +89,11 @@ msgstr ""
msgid "Copy all view links to clipboard"
msgstr "Alle Links zum Anschauen in die Zwischenablage kopieren"
#: themes/default/templates/index.html.ep:18 themes/default/templates/index.html.ep:36 themes/default/templates/index.html.ep:69 themes/default/templates/index.html.ep:77 themes/default/templates/index.html.ep:85 themes/default/templates/index.html.ep:93 themes/default/templates/myfiles.html.ep:20 themes/default/templates/myfiles.html.ep:38 themes/default/templates/partial/common.js.ep:168 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:106 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:121 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:80 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:92 themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:30
#: themes/default/templates/index.html.ep:18 themes/default/templates/index.html.ep:36 themes/default/templates/index.html.ep:69 themes/default/templates/index.html.ep:77 themes/default/templates/index.html.ep:85 themes/default/templates/index.html.ep:93 themes/default/templates/myfiles.html.ep:20 themes/default/templates/myfiles.html.ep:38 themes/default/templates/partial/common.js.ep:168 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:106 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:121 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:80 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:92 themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:88
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "In die Zwischenablage kopieren"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:52
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:57
msgid "Counter"
msgstr "Zähler"
......@@ -105,19 +105,19 @@ msgstr ""
msgid "Delay repartition chart for enabled images"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:115 themes/default/templates/index.html.ep:147 themes/default/templates/index.html.ep:178 themes/default/templates/myfiles.html.ep:53 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:161
#: themes/default/templates/index.html.ep:115 themes/default/templates/index.html.ep:147 themes/default/templates/index.html.ep:178 themes/default/templates/myfiles.html.ep:58 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:161
msgid "Delete at first view?"
msgstr "Nach erstem Aufruf löschen?"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:145 themes/default/templates/raw.html.ep:4
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:143 themes/default/templates/raw.html.ep:4
msgid "Deleted images"
msgstr ""
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:146 themes/default/templates/raw.html.ep:5
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:144 themes/default/templates/raw.html.ep:5
msgid "Deleted images in 30 days"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:98 themes/default/templates/myfiles.html.ep:56 themes/default/templates/partial/common.js.ep:160 themes/default/templates/partial/common.js.ep:163
#: themes/default/templates/index.html.ep:98 themes/default/templates/myfiles.html.ep:61 themes/default/templates/partial/common.js.ep:160 themes/default/templates/partial/common.js.ep:163
msgid "Deletion link"
msgstr "Link zum Löschen"
......@@ -160,11 +160,15 @@ msgstr "Beim bearbeiten des Bildes ist ein Fehler aufgetreten."
msgid "Evolution of total files"
msgstr "Entwicklung der Anzahl an Dateien"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:55
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:60
msgid "Expires at"
msgstr "Läuft ab am"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:50
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:46
msgid "Export localStorage data"
msgstr ""
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:55
msgid "File name"
msgstr "Dateiname"
......@@ -176,7 +180,7 @@ msgstr ""
"Besuche für mehr Details die <a href=\"https://framagit.org/luc/"
"lutim\">Homepage des Projekts</a>."
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:82
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:72
msgid "Fork me!"
msgstr "Fork me!"
......@@ -216,7 +220,7 @@ msgstr ""
msgid "Image URL"
msgstr "Bild-URL"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:143 themes/default/templates/raw.html.ep:2
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:141 themes/default/templates/raw.html.ep:2
msgid "Image delay"
msgstr ""
......@@ -228,15 +232,19 @@ msgstr ""
msgid "Image not found."
msgstr "Bild nicht gefunden"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:71
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:47
msgid "Import localStorage data"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:61
msgid "Informations"
msgstr "Informationen"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:35
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:25
msgid "Install webapp"
msgstr "Installiere die Webapp"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:31
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:21
msgid "Instance's statistics"
msgstr ""
......@@ -260,7 +268,7 @@ msgstr ""
msgid "Keep EXIF tags"
msgstr "Behalte EXIF-Daten"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:42
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:32
msgid "Language"
msgstr ""
......@@ -268,7 +276,7 @@ msgstr ""
msgid "Let's go!"
msgstr "Los gehts!"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:76
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:66
msgid "License:"
msgstr "Lizenz:"
......@@ -299,7 +307,7 @@ msgstr "Haupt-Entwickler"
msgid "Markdown syntax"
msgstr "Markdown Syntax"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:2 themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:28
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:2 themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:18
msgid "My images"
msgstr "Meine Bilder"
......@@ -307,7 +315,7 @@ msgstr "Meine Bilder"
msgid "Next (arrow right)"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:20
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:78
msgid "No limit"
msgstr "Keine Begrenzung"
......@@ -367,19 +375,19 @@ msgstr ""
"Es ist ein Fehler aufgetreten. Versuche es erneut oder kontaktiere den "
"Administrator (%1)."
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:54
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:44
msgid "Support the author"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:62
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:52
msgid "Support the author on Liberapay"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:59
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:49
msgid "Support the author on Tipeee"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:65
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:55
msgid "Support the author with bitcoins"
msgstr ""
......@@ -415,6 +423,10 @@ msgid ""
" You need to allow popups for Lutim."
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:32
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr ""
#: lib/Lutim/Controller.pm:158 lib/Lutim/Controller.pm:226
msgid "The delete token is invalid."
msgstr "Das Token zum Löschen ist ungültig."
......@@ -477,11 +489,11 @@ msgstr ""
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:18
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:8
msgid "Toggle navigation"
msgstr ""
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:152 themes/default/templates/raw.html.ep:11
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:150 themes/default/templates/raw.html.ep:11
msgid "Total"
msgstr ""
......@@ -498,7 +510,7 @@ msgstr ""
msgid "Unable to find the image %1."
msgstr "Konnte das Bild %1 nicht finden."
#: lib/Lutim/Controller.pm:572 lib/Lutim/Controller.pm:617 lib/Lutim/Controller.pm:656 lib/Lutim/Controller.pm:699 lib/Lutim/Controller.pm:711 lib/Lutim/Controller.pm:722 lib/Lutim/Controller.pm:749 lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:84
#: lib/Lutim/Controller.pm:572 lib/Lutim/Controller.pm:617 lib/Lutim/Controller.pm:656 lib/Lutim/Controller.pm:699 lib/Lutim/Controller.pm:711 lib/Lutim/Controller.pm:722 lib/Lutim/Controller.pm:749 lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:88
msgid "Unable to find the image: it has been deleted."
msgstr "Dieses Bild wurde gelöscht."
......@@ -518,7 +530,7 @@ msgstr ""
msgid "Upload an image with its URL"
msgstr "Lade ein Bild über seine URL hoch"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:54
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:59
msgid "Uploaded at"
msgstr "Hochgeladen am"
......@@ -527,7 +539,7 @@ msgid "Uploaded files by days"
msgstr "Hochgeladene Bilder pro Tag"
#. ($c->app->config('contact')
#: lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:217
#: lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:221
msgid ""
"Uploading is currently disabled, please try later or contact the "
"administrator (%1)."
......@@ -535,7 +547,7 @@ msgstr ""
"Hochladen ist momentan deaktiviert. Versuche es später erneut oder "
"kontaktiere den Administrator (%1)."
#: themes/default/templates/index.html.ep:65 themes/default/templates/index.html.ep:67 themes/default/templates/myfiles.html.ep:51 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:72 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:76
#: themes/default/templates/index.html.ep:65 themes/default/templates/index.html.ep:67 themes/default/templates/myfiles.html.ep:56 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:72 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:76
msgid "View link"
msgstr "Link ansehen"
......@@ -600,7 +612,7 @@ msgstr ""
msgid "core developer"
msgstr "Haupt-Entwickler"
#: lib/Lutim.pm:217 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:147 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:161 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:178 themes/default/templates/index.html.ep:3 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:21 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:4 themes/default/templates/raw.html.ep:6
#: lib/Lutim.pm:219 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:145 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:159 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:176 themes/default/templates/index.html.ep:3 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:21 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:4 themes/default/templates/raw.html.ep:6
msgid "no time limit"
msgstr "keine Zeit-Begrenzung"
......
......@@ -6,18 +6,18 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-21 03:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-29 10:01+0000\n"
"Last-Translator: Luc Didry <luc@framasoft.org>\n"
"Language-Team: English\n"
"Language: en\n"
"X-Generator: Zanata 4.3.3\n"
"X-Generator: Zanata 4.5.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#. (7)
#. (30)
#. ($delay)
#. (config('max_delay')
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:149 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:150 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:163 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:164 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:180 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:181 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:14 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:4 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:140 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:150 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:23 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:24 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:6 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:7 themes/default/templates/raw.html.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:9
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:147 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:148 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:161 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:162 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:178 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:179 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:14 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:4 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:140 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:150 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:23 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:24 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:6 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:7 themes/default/templates/raw.html.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:9
msgid "%1 days"
msgstr "%1 days"
......@@ -30,23 +30,23 @@ msgstr "%1 sent images on this instance from beginning."
msgid "-or-"
msgstr "-or-"
#: lib/Lutim.pm:219 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:151 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:165 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:182 themes/default/templates/index.html.ep:5 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:25 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:10
#: lib/Lutim.pm:221 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:149 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:163 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:180 themes/default/templates/index.html.ep:5 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:25 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:8 themes/default/templates/raw.html.ep:10
msgid "1 year"
msgstr "1 year"
#: lib/Lutim.pm:218 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:148 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:162 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:179 themes/default/templates/index.html.ep:4 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:22 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:5 themes/default/templates/raw.html.ep:7
#: lib/Lutim.pm:220 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:146 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:160 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:177 themes/default/templates/index.html.ep:4 themes/default/templates/partial/for_my_delay.html.ep:13 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:149 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:22 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:5 themes/default/templates/raw.html.ep:7
msgid "24 hours"
msgstr "24 hours"
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:62
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:120
msgid ": Error while trying to get the counter."
msgstr ": Error while trying to get the counter."
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:79
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:69
msgid "About"
msgstr "About"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:144 themes/default/templates/raw.html.ep:3
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:142 themes/default/templates/raw.html.ep:3
msgid "Active images"
msgstr "Active images"
......@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "An error occured while downloading the image."
msgid "Archives download"
msgstr "Archives download"
#: themes/default/templates/about.html.ep:44 themes/default/templates/myfiles.html.ep:64 themes/default/templates/stats.html.ep:25
#: themes/default/templates/about.html.ep:44 themes/default/templates/myfiles.html.ep:69 themes/default/templates/stats.html.ep:25
msgid "Back to homepage"
msgstr "Back to homepage"
......@@ -82,11 +82,11 @@ msgstr "Copied to clipboard"
msgid "Copy all view links to clipboard"
msgstr "Copy all view links to clipboard"
#: themes/default/templates/index.html.ep:18 themes/default/templates/index.html.ep:36 themes/default/templates/index.html.ep:69 themes/default/templates/index.html.ep:77 themes/default/templates/index.html.ep:85 themes/default/templates/index.html.ep:93 themes/default/templates/myfiles.html.ep:20 themes/default/templates/myfiles.html.ep:38 themes/default/templates/partial/common.js.ep:168 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:106 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:121 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:80 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:92 themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:30
#: themes/default/templates/index.html.ep:18 themes/default/templates/index.html.ep:36 themes/default/templates/index.html.ep:69 themes/default/templates/index.html.ep:77 themes/default/templates/index.html.ep:85 themes/default/templates/index.html.ep:93 themes/default/templates/myfiles.html.ep:20 themes/default/templates/myfiles.html.ep:38 themes/default/templates/partial/common.js.ep:168 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:106 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:121 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:80 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:92 themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:88
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Copy to clipboard"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:52
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:57
msgid "Counter"
msgstr "Counter"
......@@ -98,19 +98,19 @@ msgstr "Delay repartition chart for disabled images"
msgid "Delay repartition chart for enabled images"
msgstr "Delay repartition chart for enabled images"
#: themes/default/templates/index.html.ep:115 themes/default/templates/index.html.ep:147 themes/default/templates/index.html.ep:178 themes/default/templates/myfiles.html.ep:53 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:161
#: themes/default/templates/index.html.ep:115 themes/default/templates/index.html.ep:147 themes/default/templates/index.html.ep:178 themes/default/templates/myfiles.html.ep:58 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:161
msgid "Delete at first view?"
msgstr "Delete at first view?"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:145 themes/default/templates/raw.html.ep:4
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:143 themes/default/templates/raw.html.ep:4
msgid "Deleted images"
msgstr "Deleted images"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:146 themes/default/templates/raw.html.ep:5
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:144 themes/default/templates/raw.html.ep:5
msgid "Deleted images in 30 days"
msgstr "Deleted images in 30 days"
#: themes/default/templates/index.html.ep:98 themes/default/templates/myfiles.html.ep:56 themes/default/templates/partial/common.js.ep:160 themes/default/templates/partial/common.js.ep:163
#: themes/default/templates/index.html.ep:98 themes/default/templates/myfiles.html.ep:61 themes/default/templates/partial/common.js.ep:160 themes/default/templates/partial/common.js.ep:163
msgid "Deletion link"
msgstr "Deletion link"
......@@ -154,11 +154,15 @@ msgstr "Error while trying to modify the image."
msgid "Evolution of total files"
msgstr "Evolution of total files"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:55
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:60
msgid "Expires at"
msgstr "Expires at"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:50
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:46