Commit 2ee0d9d9 authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (139 of 139 strings)

Translation: Lutim/Default theme
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/lutim/default-theme/hu/
parent 90fd6ee3
......@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-04 10:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-10 17:08+0000\n"
"Last-Translator: Balázs Meskó <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://weblate.framasoft.org/projects/lutim/"
"default-theme/hu/>\n"
......@@ -97,11 +97,11 @@ msgstr "Számláló"
#: themes/default/templates/stats.html.ep:18
msgid "Delay repartition chart for disabled images"
msgstr ""
msgstr "Lejárat felosztási diagramja a letiltott képekhez"
#: themes/default/templates/stats.html.ep:15
msgid "Delay repartition chart for enabled images"
msgstr ""
msgstr "Lejárat felosztási diagramja az engedélyezett képekhez"
#: themes/default/templates/index.html.ep:133 themes/default/templates/index.html.ep:165 themes/default/templates/index.html.ep:196 themes/default/templates/myfiles.html.ep:124 themes/default/templates/myfiles.html.ep:45 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:161
msgid "Delete at first view?"
......@@ -142,6 +142,10 @@ msgid ""
"other to directly download it, one you can use on social networks and a last "
"to delete the image when you want."
msgstr ""
"Húzza és ejtse a képet a megfelelő területre, vagy küldje el a fájlokat a "
"hagyományos módon, és a Lutim négy URL-t fog biztosítani. Egyet a kép "
"megtekintéséhez, egyet a közvetlen letöltéséhez, egyet amelyet a közösségi "
"hálózatokon használhat, illetve egyet, amellyel ha akarja, törölheti a képet."
#: themes/default/templates/index.html.ep:168 themes/default/templates/index.html.ep:199
msgid "Encrypt the image (Lutim does not keep the key)."
......@@ -217,7 +221,7 @@ msgstr "Kép URL"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:141 themes/default/templates/raw.html.ep:2
msgid "Image delay"
msgstr "Kép késleltetése"
msgstr "Kép lejárata"
#: themes/default/templates/partial/common.js.ep:157
msgid "Image deleted"
......@@ -314,7 +318,7 @@ msgstr "Markdown szintaxis"
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:149
msgid "Modify expiration delay"
msgstr "Lejárait dátum módosítása"
msgstr "Lejárati dátum módosítása"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:7 themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:18
msgid "My images"
......@@ -595,6 +599,8 @@ msgid ""
"stored when you send an image. Don't panic, it is normally the case of all "
"sites on which you send files!"
msgstr ""
"Igen, tényleg. Viszont jogi okokból az IP-címét tároljuk, ha képet küld. Ne "
"aggódjon, általában ez a helyzet az oldalakon, ahová képeket küld."
#: themes/default/templates/about.html.ep:10
msgid ""
......@@ -602,6 +608,9 @@ msgid ""
"do it via <a href=\"https://www.tipeee.com/fiat-tux\">Tipeee</a> or via <a "
"href=\"https://liberapay.com/sky/\">Liberapay</a>."
msgstr ""
"Igen, tényleg. Viszont ha szeretné támogatni a fejlesztőt, akkor megteheti a "
"<a href=\"https://www.tipeee.com/fiat-tux\">Tipeee</a> vagy a <a href=\""
"https://liberapay.com/sky/\">Liberapay</a> segítségével."
#: themes/default/templates/zip.html.ep:6
msgid "You asked to download a zip archive for too much files."
......@@ -612,6 +621,9 @@ msgid ""
"You can, optionally, request that the image(s) posted on Lutim to be deleted "
"at first view (or download) or after the delay selected from those proposed."
msgstr ""
"Azt is kérheti, hogy a közzétett képek az első megtekintéskor (vagy "
"letöltéskor) vagy a felajánlottak közül kiválasztott idő múlva törölve "
"legyenek."
#: lib/Lutim/Controller/Authent.pm:27
msgid "You have been successfully logged in."
......@@ -627,7 +639,7 @@ msgstr "Nagyítás/kicsinyítés"
#: themes/default/templates/about.html.ep:27
msgid "and on"
msgstr ""
msgstr "és"
#: themes/default/templates/about.html.ep:40
msgid "arabic translation"
......@@ -651,7 +663,7 @@ msgstr "be"
#: themes/default/templates/about.html.ep:39
msgid "paste image to upload ability"
msgstr ""
msgstr "kép beillesztése a feltöltéshez"
#: themes/default/templates/about.html.ep:41
msgid "russian translation"
......@@ -670,3 +682,19 @@ msgid "For more details, see the <a href=\"https://framagit.org/fiat-tux/hat-sof
msgstr ""
"További részletekért lásd a <a href=\"https://framagit.org/fiat-tux/"
"hat-softwares/lutim\">projekt weboldalát</a>."
#: themes/default/templates/index.html.ep:171 themes/default/templates/index.html.ep:215
msgid "Tiling watermark"
msgstr "Mozaikos vízjel"
#: lib/Lutim/Controller/Image.pm:168
msgid "The image’s delay has been successfully modified"
msgstr "A kép lejárata sikeresen módosítva"
#: themes/default/templates/index.html.ep:174 themes/default/templates/index.html.ep:218
msgid "Single watermark"
msgstr "Egy vízjel"
#: themes/default/templates/index.html.ep:177 themes/default/templates/index.html.ep:221
msgid "No watermark"
msgstr "Nincs vízjel"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment