Commit 17f0beb7 authored by Luc Didry's avatar Luc Didry
Browse files

Merge branch 'weblate-lutim-default-theme' into 'development'

Translations update from Weblate

See merge request !69
parents e5740c82 c12977b0
Pipeline #231674 passed with stages
in 6 minutes and 55 seconds
......@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-01 07:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-01 13:09+0000\n"
"Last-Translator: Balázs Meskó <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://weblate.framasoft.org/projects/lutim/"
"default-theme/hu/>\n"
......@@ -352,11 +352,11 @@ msgstr ""
#. (config('contact')
#: themes/default/templates/about.html.ep:19
msgid "Please contact the administrator: %1"
msgstr "Vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral: %1"
msgstr "Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával: %1"
#: lib/Lutim/Controller/Authent.pm:36
msgid "Please, check your credentials: unable to authenticate."
msgstr ""
msgstr "Ellenőrizze a hitelesítő adatait: a hitelesítés sikertelen."
#: themes/default/templates/gallery.html.ep:43
msgid "Previous (arrow left)"
......@@ -364,7 +364,7 @@ msgstr "Előző (balra nyíl)"
#: themes/default/templates/index.html.ep:46 themes/default/templates/index.html.ep:49 themes/default/templates/myfiles.html.ep:96 themes/default/templates/myfiles.html.ep:99
msgid "Random image link"
msgstr ""
msgstr "Előző képhivatkozás"
#: themes/default/templates/stats.html.ep:22
msgid "Raw stats"
......@@ -372,7 +372,7 @@ msgstr "Nyers statisztikák"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:52
msgid "Save changes"
msgstr ""
msgstr "Változtatások mentése"
#: themes/default/templates/index.html.ep:176
msgid "Send an image"
......@@ -380,11 +380,11 @@ msgstr "Kép küldése"
#: themes/default/templates/login.html.ep:16 themes/default/templates/logout.html.ep:5 themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:37
msgid "Signin"
msgstr ""
msgstr "Bejelentkezés"
#: themes/default/templates/index.html.ep:151 themes/default/templates/partial/gallery.js.ep:211 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:176
msgid "Something bad happened"
msgstr "Valami rossz történt"
msgstr "Valami elromlott"
#. ($c->config('contact')
#: lib/Lutim/Controller/Image.pm:760
......@@ -392,6 +392,8 @@ msgid ""
"Something went wrong when creating the zip file. Try again later or contact "
"the administrator (%1)."
msgstr ""
"Valami elromlott a ZIP-fájl létrehozásakor. Próbálja újra később, vagy "
"lépjen kapcsolatba a rendszergazdával (%1)."
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:55
msgid "Support the author"
......@@ -411,6 +413,9 @@ msgid ""
"of the administrator's choice (for the official instance, which is located "
"in France, it's one year)."
msgstr ""
"A képküldő IP-címének tárolási ideje a rendszergazda által megadott "
"beállítástól függ (a Franciaországban található hivatalos példánynál ez egy "
"év)."
#: themes/default/templates/about.html.ep:23
msgid ""
......@@ -433,10 +438,12 @@ msgid ""
"The automatic download process will open a tab in your browser for each link."
" You need to allow popups for Lutim."
msgstr ""
"Az automatikus letöltési folyamat új böngészőlapot fog megnyitni minden "
"hivatkozáshoz. Engedélyeznie kell a felugró ablakokat a Lutim számára."
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:32
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr ""
msgstr "Az adatok sikeresen importálva lettek."
#: lib/Lutim/Controller/Image.pm:159 lib/Lutim/Controller/Image.pm:227
msgid "The delete token is invalid."
......@@ -474,73 +481,79 @@ msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:63
msgid "The images are encrypted on the server (Lutim does not keep the key)."
msgstr ""
msgstr "A képek a kiszolgálón titkosítottak (a Lutim nem tárolja a kulcsot)."
#: themes/default/templates/about.html.ep:5
msgid ""
"The images you post on Lutim can be stored indefinitely or be deleted at "
"first view or after a delay selected from those proposed."
msgstr ""
"A Lutimra feltöltött képek korlátlan ideig tárolhatók, illetve első "
"megtekintés vagy bizonyos késleltetés után törölhetők."
#: themes/default/templates/partial/gallery.js.ep:257
msgid "There is XXXX image(s) in the gallery"
msgstr ""
msgstr "XXXX kép szerepel a galériában"
#. ($c->config->{contact})
#: lib/Lutim/Controller/Image.pm:484
msgid "There is no more available URL. Retry or contact the administrator. %1"
msgstr ""
"Nincs több elérhető URL. Próbálja újra, vagy lépjen kapcsolatba a "
"rendszergazdával. %1"
#: themes/default/templates/gallery.html.ep:30
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr ""
msgstr "Teljes képernyő be/ki"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:8
msgid "Toggle navigation"
msgstr ""
msgstr "Navigációs panel be/ki"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:150 themes/default/templates/raw.html.ep:11
msgid "Total"
msgstr ""
msgstr "Összesen"
#: themes/default/templates/index.html.ep:78 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:17
msgid "Tweet it!"
msgstr ""
msgstr "Tweet közzététele!"
#: themes/default/templates/partial/common.js.ep:110 themes/default/templates/partial/common.js.ep:90
msgid "Unable to copy to clipboard"
msgstr ""
msgstr "Nem másolható a vágólapra"
#. ($short)
#: lib/Lutim/Controller/Image.pm:107 lib/Lutim/Controller/Image.pm:201 lib/Lutim/Controller/Image.pm:272
msgid "Unable to find the image %1."
msgstr ""
msgstr "A(z) %1 kép nem található."
#: lib/Lutim/Controller/Image.pm:573 lib/Lutim/Controller/Image.pm:618 lib/Lutim/Controller/Image.pm:657 lib/Lutim/Controller/Image.pm:700 lib/Lutim/Controller/Image.pm:712 lib/Lutim/Controller/Image.pm:723 lib/Lutim/Controller/Image.pm:750 lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:88
msgid "Unable to find the image: it has been deleted."
msgstr ""
msgstr "A kép nem található: törölték."
#: lib/Lutim/Controller/Image.pm:144
msgid "Unable to get counter"
msgstr ""
msgstr "A számláló nem kérhető le"
#: themes/default/templates/about.html.ep:17
msgid ""
"Unlike many image sharing services, you don't give us rights on uploaded "
"images."
msgstr ""
"Számos más képmegosztó-szolgáltatással ellentétben, Ön nem ad nekünk jogokat "
"a feltöltött képekhez."
#: themes/default/templates/index.html.ep:180 themes/default/templates/index.html.ep:219
msgid "Upload an image with its URL"
msgstr ""
msgstr "Képek feltöltése URL alapján"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:125
msgid "Uploaded at"
msgstr ""
msgstr "Feltöltés ideje:"
#: themes/default/templates/stats.html.ep:6
msgid "Uploaded files by days"
msgstr ""
msgstr "Feltöltött fájlok napok szerint"
#. ($c->app->config('contact')
#: lib/Lutim/Plugin/Helpers.pm:221
......@@ -548,22 +561,24 @@ msgid ""
"Uploading is currently disabled, please try later or contact the "
"administrator (%1)."
msgstr ""
"A feltöltés jelenleg ki van kapcsolva, próbálja újra később, vagy lépjen "
"kapcsolatba a rendszergazdával (%1)."
#: themes/default/templates/index.html.ep:83 themes/default/templates/index.html.ep:85 themes/default/templates/myfiles.html.ep:122 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:72 themes/default/templates/partial/lutim.js.ep:76
msgid "View link"
msgstr ""
msgstr "Hivatkozás megtekintése"
#: themes/default/templates/about.html.ep:22
msgid "What about the software which provides the service?"
msgstr ""
msgstr "Mi a helyzet a szolgáltatást biztosító szoftverrel?"
#: themes/default/templates/about.html.ep:3
msgid "What is Lutim?"
msgstr ""
msgstr "Mi a Lutim?"
#: themes/default/templates/about.html.ep:15
msgid "Who owns rights on images uploaded on Lutim?"
msgstr ""
msgstr "Ki a feltöltött képek jogtulajdonosa a Lutimon?"
#: themes/default/templates/about.html.ep:12
msgid ""
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment