Commit 7aae44f6 authored by Luc Didry's avatar Luc Didry

Fix #64

parent 5754ac21
......@@ -6,10 +6,11 @@ use Mojo::JSON qw(decode_json);
sub render_mail {
my $c = shift;
my $links = (defined($c->param('links'))) ? decode_json($c->param('links')) : [];
$c->render(
template => 'mail',
links => decode_json($c->param('links'))
links => $links
);
}
......
......@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Demanem la part XX1 de %1 del fitxer"
msgid "Back to homepage"
msgstr "Retorna a la pàgina d'inici"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:20
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:21
msgid "Bad CSRF token!"
msgstr "Mal testimoni CSRF!"
......@@ -363,11 +363,11 @@ msgstr ""
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "La importació de les dades ha reeixit."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:43
msgid "The email body can't be empty."
msgstr "El cos del correu no pot estar buit."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
msgid "The email subject can't be empty."
msgstr "L'assumpte dle correu no pot estar buit."
......@@ -380,7 +380,7 @@ msgid "The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to
msgstr "Els fitxers que es pugen a una instaŀlació de Lufi són xifrats abans de pujar-los al servidor i l'administrador del servidor no pot veure el contingut del fitxer."
#. (join(', ', @bad)
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:37
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:38
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Les següents adreces de correu electrònic no són vàlides: %1"
......@@ -388,7 +388,7 @@ msgstr "Les següents adreces de correu electrònic no són vàlides: %1"
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "L'enllaç/ els enllaços ja estan copiats al portaretalls"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:65
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:66
msgid "The mail has been sent."
msgstr "El correu ja està enviat."
......@@ -471,7 +471,7 @@ msgstr "Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la pujada. N'esteu
msgid "You have been successfully logged out."
msgstr "Heu sortit correctament."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:40
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
msgid "You must give email addresses."
msgstr "Heu de donar l'adreça de correu electrònic."
......
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr ""
msgid "Back to homepage"
msgstr ""
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:20
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:21
msgid "Bad CSRF token!"
msgstr ""
......@@ -357,11 +357,11 @@ msgstr ""
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr ""
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:43
msgid "The email body can't be empty."
msgstr ""
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
msgid "The email subject can't be empty."
msgstr ""
......@@ -374,7 +374,7 @@ msgid "The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to
msgstr ""
#. (join(', ', @bad)
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:37
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:38
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr ""
......@@ -382,7 +382,7 @@ msgstr ""
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr ""
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:65
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:66
msgid "The mail has been sent."
msgstr ""
......@@ -465,7 +465,7 @@ msgstr ""
msgid "You have been successfully logged out."
msgstr ""
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:40
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
msgid "You must give email addresses."
msgstr ""
......
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Demande de récupération du fragment de fichier XX1 sur %1"
msgid "Back to homepage"
msgstr "Retour à la page d’accueil"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:20
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:21
msgid "Bad CSRF token!"
msgstr "Mauvais jeton CSRF !"
......@@ -359,11 +359,11 @@ msgstr "L’administrateur ne peut voir que le nom du fichier, sa taille et son
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "Les données ont été importées avec succès."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:43
msgid "The email body can't be empty."
msgstr "Le corps du mail ne peut être vide."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
msgid "The email subject can't be empty."
msgstr "Le sujet du mail ne peut être vide."
......@@ -376,7 +376,7 @@ msgid "The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to
msgstr "Les fichiers envoyés sur une instance de Lufi sont chiffrés avant l’envoi au serveur : l’administrateur du serveur ne peut pas voir le contenu de vos fichiers."
#. (join(', ', @bad)
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:37
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:38
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Les adresses mail suivantes ne sont pas valides : %1"
......@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr "Les adresses mail suivantes ne sont pas valides : %1"
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "Le(s) lien(s) a/ont été copié dans votre presse-papier"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:65
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:66
msgid "The mail has been sent."
msgstr "Le mail a été envoyé."
......@@ -467,7 +467,7 @@ msgstr "Vous essayez de quitter la page. L’envoi sera annulé. Êtes-vous sûr
msgid "You have been successfully logged out."
msgstr "Vous avez été déconnecté·e avec succès."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:40
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
msgid "You must give email addresses."
msgstr "Vous devez envoyer des adresses mail."
......
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Recupero della porzione del file XX1 su %1"
msgid "Back to homepage"
msgstr "Ritorna all'homepage"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:20
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:21
msgid "Bad CSRF token!"
msgstr "Token CSRF errato!"
......@@ -367,11 +367,11 @@ msgstr ""
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "I dati sono stati importati correttamente."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:43
msgid "The email body can't be empty."
msgstr "Il corpo dell'email non può essere vuoto."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
msgid "The email subject can't be empty."
msgstr "Il soggetto dell'email non può essere vuoto."
......@@ -384,7 +384,7 @@ msgid "The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to
msgstr "I file inviati su un istanza di Lufi sono cifrati prima dell'invio al server: l'amministratore del server non può vedere il contenuto dei vostri file."
#. (join(', ', @bad)
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:37
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:38
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "I seguenti indirizzi email non sono validi: %1"
......@@ -392,7 +392,7 @@ msgstr "I seguenti indirizzi email non sono validi: %1"
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "I link sono stati copiati negli appunti"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:65
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:66
msgid "The mail has been sent."
msgstr "Email inviata."
......@@ -475,7 +475,7 @@ msgstr "Hai cercato di uscire da questa pagina. L'invio sarà cancellato. Sei si
msgid "You have been successfully logged out."
msgstr "Logout avvenuto con successo."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:40
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
msgid "You must give email addresses."
msgstr "Devi fornire gli indirizzi email."
......
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Deel XX1 van %1 wordt opgehaald"
msgid "Back to homepage"
msgstr "Terug naar home"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:20
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:21
msgid "Bad CSRF token!"
msgstr "Verkeerde CSRF token!"
......@@ -350,11 +350,11 @@ msgstr "Beheerders zien alleen bestandsnamen, grootte en mimetype (wat voor soor
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "Data is succesvol geimporteerd."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:43
msgid "The email body can't be empty."
msgstr "Mail inhoud kan niet leeg zijn."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
msgid "The email subject can't be empty."
msgstr "Onderwerp kan niet leeg zijn."
......@@ -367,7 +367,7 @@ msgid "The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to
msgstr "Bestanden die geupload zijn naar Lufi worden voor de upload versleuteld: beheerders van de server kunnen de inhoud van het bestand niet zien."
#. (join(', ', @bad)
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:37
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:38
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Volgende email adressen zijn niet geldig: %1"
......@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Volgende email adressen zijn niet geldig: %1"
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "De link is gekopieerd naar je klembord"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:65
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:66
msgid "The mail has been sent."
msgstr "Email is verzonden."
......@@ -458,7 +458,7 @@ msgstr "Je verlaat deze pagina. Upload zal geannuleerd worden. Weet je het zeker
msgid "You have been successfully logged out."
msgstr "Je bent succesvol uitgelogd."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:40
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
msgid "You must give email addresses."
msgstr "Je moet een mail adres opgeven."
......
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Demanda del tròç XX1 sus %1 del fichièr"
msgid "Back to homepage"
msgstr "Retorn a la pagina d’acuèlh"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:20
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:21
msgid "Bad CSRF token!"
msgstr "Marrit geton CSRF !"
......@@ -359,11 +359,11 @@ msgstr "L’administrator pòt pas que veire lo nom del fichièr, sa talha e son
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "Las donadas son ben estadas importadas."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:43
msgid "The email body can't be empty."
msgstr "Lo contengut del corrièl pòt pas èsser void."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
msgid "The email subject can't be empty."
msgstr "Lo sujècte del corrièl pòt pas èsser void."
......@@ -376,7 +376,7 @@ msgid "The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to
msgstr "Los fichièrs mandats amb una instància Lufi son chifrats abans la mandadís al servidor : l’administrator del servidor pòt pas veire lo contengut dels fichièrs."
#. (join(', ', @bad)
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:37
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:38
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Las adreças de corrièl seguentas son pas validas : %1"
......@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr "Las adreças de corrièl seguentas son pas validas : %1"
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "Lo(s) ligam(s) es/son estat(s) copiat(s) dins vòstre quichapapièrs"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:65
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:66
msgid "The mail has been sent."
msgstr "Lo corrièl es estat mandat."
......@@ -467,7 +467,7 @@ msgstr "Ensajatz de partir de la pagina. Lo mandadís serà anullat. Sètz segur
msgid "You have been successfully logged out."
msgstr "Sètz ben estat desconnectat."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:40
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
msgid "You must give email addresses."
msgstr "Vos cal donar d’adreças."
......
......@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Pedido de recuperação de um fragmento do ficheiro XX1 de %1"
msgid "Back to homepage"
msgstr "Voltar à página inicial"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:20
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:21
msgid "Bad CSRF token!"
msgstr "Símbolo errado CSRF !"
......@@ -368,11 +368,11 @@ msgstr "O administrador pode apenas ver o nome do ficheiro, o seu tamanho e o ti
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "Os dados foram importados com sucesso."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:43
msgid "The email body can't be empty."
msgstr "A mensagem do e-mail não pode estar vazia."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:42
msgid "The email subject can't be empty."
msgstr "O assunto do e-mail não pode estar vazio."
......@@ -385,7 +385,7 @@ msgid "The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to
msgstr "Os ficheiros enviados no Lufi são codificados antes de serem enviados ao servidor: o administrador do servidor não pode ver o conteúdo dos ficheiros."
#. (join(', ', @bad)
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:37
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:38
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Os e-mails seguintes não são válidos: %1"
......@@ -393,7 +393,7 @@ msgstr "Os e-mails seguintes não são válidos: %1"
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "O(s) link(s) foi/foram copiados para a área de transferência"
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:65
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:66
msgid "The mail has been sent."
msgstr "O e-mail foi enviado."
......@@ -480,7 +480,7 @@ msgstr "Está a tentar sair da página. O envio será anulado. Tem a certeza?"
msgid "You have been successfully logged out."
msgstr "Foi desconectado com sucesso."
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:40
#: lib/Lufi/Controller/Mail.pm:41
msgid "You must give email addresses."
msgstr "Deve escrever os e-mails."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment