Commit 2559f5fb authored by arpinux's avatar arpinux

mise à jour config firefox

parent f02ffddd
self-repair.mozilla.org:HPKP 0 17334 1497787496519,1,0,WoiWRyIOVNa9ihaBciRSC7XHjliYS9VwUGOIud4PB18=r/mIkG3eEpVdm+u/ko/cwxzOMo1bk4TyHIlByibiA5E=YLh1dUR9y6Kja30RrAn7JKnbQG/uEtLMkBgFF2Fuihg=sRHdihwgkaib1P1gxX8HFszlD+7/gTfNvuAybgLPNis=
aus5.mozilla.org:HSTS 0 17334 1529237147010,1,0
discovery.addons.mozilla.org:HPKP 0 17334 1502885119476,1,1,WoiWRyIOVNa9ihaBciRSC7XHjliYS9VwUGOIud4PB18=r/mIkG3eEpVdm+u/ko/cwxzOMo1bk4TyHIlByibiA5E=
services.addons.mozilla.org:HSTS 0 17334 1529237073501,1,0
services.addons.mozilla.org:HPKP 0 17334 1502885073508,1,1,WoiWRyIOVNa9ihaBciRSC7XHjliYS9VwUGOIud4PB18=r/mIkG3eEpVdm+u/ko/cwxzOMo1bk4TyHIlByibiA5E=
shavar.services.mozilla.com:HSTS 0 17334 1529237102946,1,1
self-repair.mozilla.org:HSTS 0 17334 1529237096517,1,1
normandy-cloudfront.cdn.mozilla.net:HPKP 0 17334 1497787495419,1,0,WoiWRyIOVNa9ihaBciRSC7XHjliYS9VwUGOIud4PB18=r/mIkG3eEpVdm+u/ko/cwxzOMo1bk4TyHIlByibiA5E=YLh1dUR9y6Kja30RrAn7JKnbQG/uEtLMkBgFF2Fuihg=sRHdihwgkaib1P1gxX8HFszlD+7/gTfNvuAybgLPNis=
discovery.addons.mozilla.org:HSTS 0 17334 1529237119473,1,0
normandy-cloudfront.cdn.mozilla.net:HSTS 0 17334 1529237095417,1,1
www.google-analytics.com:HSTS 0 17334 1508587519688,1,1
[Compatibility]
LastVersion=45.9.0_20170419042421/20170419042421
LastVersion=52.2.0_20170613225334/20170613225334
LastOSABI=Linux_x86_64-gcc3
LastPlatformDir=/usr/lib/firefox-esr
LastAppDir=/usr/lib/firefox-esr/browser
......
{"version":2,"lastUserContextId":5,"identities":[{"userContextId":1,"public":true,"icon":"fingerprint","color":"blue","l10nID":"userContextPersonal.label","accessKey":"userContextPersonal.accesskey","telemetryId":1},{"userContextId":2,"public":true,"icon":"briefcase","color":"orange","l10nID":"userContextWork.label","accessKey":"userContextWork.accesskey","telemetryId":2},{"userContextId":3,"public":true,"icon":"dollar","color":"green","l10nID":"userContextBanking.label","accessKey":"userContextBanking.accesskey","telemetryId":3},{"userContextId":4,"public":true,"icon":"cart","color":"pink","l10nID":"userContextShopping.label","accessKey":"userContextShopping.accesskey","telemetryId":4},{"userContextId":5,"public":false,"icon":"","color":"","name":"userContextIdInternal.thumbnail","accessKey":""}]}
\ No newline at end of file
{"sessionId":"4c9b4872-91cf-4f06-a4a7-1fe42433fb00","subsessionId":"671fcd86-47e7-4ddc-86ff-78bfaa34264e","profileSubsessionCounter":9}
\ No newline at end of file
{"sessionId":"74857d77-9186-4b80-861c-d2701eb4e5c6","subsessionId":"17a6203a-84a1-49b5-88f2-7a93e5c2b00a","profileSubsessionCounter":10}
\ No newline at end of file
[ExtensionDirs]
Extension0=/home/humain/.mozilla/firefox/dflinux.default/extensions/https-everywhere@eff.org.xpi
Extension0=/home/arp/.mozilla/firefox/dflinux.default/extensions/https-everywhere@eff.org.xpi
[ThemeDirs]
Extension0=/usr/lib/firefox-esr/browser/extensions/{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi
......
Generated File. Do not edit.
[HEADER]
Version:0.17:$
Version:0.18f:$
Arch:x86_64-gcc3:$
[PLUGINS]
......
{"version":["sessionrestore",1],"windows":[{"tabs":[{"entries":[{"url":"https://dflinux.frama.io/home/start.html","title":"Rechercher sur internet","charset":"UTF-8","ID":15,"docshellID":7,"referrer":"https://dflinux.frama.io/home/index.html","referrerPolicy":0,"originalURI":"https://dflinux.frama.io/home/start.html","docIdentifier":15,"persist":true}],"lastAccessed":1497682315680,"hidden":false,"attributes":{},"index":1,"image":null}],"selected":1,"_closedTabs":[],"width":"768","height":"552","screenX":"0","screenY":"0","sizemode":"maximized","title":"Rechercher sur internet","_shouldRestore":true,"closedAt":1497682315685}],"selectedWindow":0,"_closedWindows":[],"session":{"lastUpdate":1497682315779,"startTime":1497682061262,"recentCrashes":0},"global":{}}
\ No newline at end of file
{"version":["sessionrestore",1],"windows":[{"tabs":[{"entries":[{"url":"https://dflinux.frama.io/home/start.html","title":"Rechercher sur internet","charset":"UTF-8","ID":15,"docshellID":7,"referrer":"https://dflinux.frama.io/home/index.html","referrerPolicy":0,"originalURI":"https://dflinux.frama.io/home/start.html","docIdentifier":15,"persist":true}],"lastAccessed":1497682315680,"hidden":false,"attributes":{},"index":1,"image":null}],"selected":1,"_closedTabs":[],"width":"768","height":"552","screenX":"0","screenY":"0","sizemode":"maximized","title":"Rechercher sur internet","_shouldRestore":true,"closedAt":1497682315685}],"selectedWindow":0,"_closedWindows":[],"session":{"lastUpdate":1497682315779,"startTime":1497682061262,"recentCrashes":0},"global":{}}
\ No newline at end of file
{"version":["sessionrestore",1],"windows":[{"tabs":[{"entries":[{"url":"https://dflinux.frama.io/home/start.html","title":"Rechercher sur internet","charset":"UTF-8","ID":15,"docshellID":7,"referrer":"https://dflinux.frama.io/home/index.html","referrerPolicy":0,"originalURI":"https://dflinux.frama.io/home/start.html","docIdentifier":15,"persist":true}],"lastAccessed":1497682315680,"hidden":false,"attributes":{},"index":1,"image":null}],"selected":1,"_closedTabs":[],"width":"768","height":"552","screenX":"0","screenY":"0","sizemode":"maximized","title":"Rechercher sur internet","_shouldRestore":true,"closedAt":1497682315685}],"selectedWindow":0,"_closedWindows":[],"session":{"lastUpdate":1497682315779,"startTime":1497682061262,"recentCrashes":0},"global":{}}
\ No newline at end of file
{"version":["sessionrestore",1],"windows":[{"tabs":[{"entries":[{"url":"https://dflinux.frama.io/home/start.html","title":"Rechercher sur internet","charset":"UTF-8","ID":0,"docshellID":1,"originalURI":"https://dflinux.frama.io/home/start.html","triggeringPrincipal_base64":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY=","docIdentifier":0,"persist":true}],"lastAccessed":1497701151149,"hidden":false,"attributes":{},"userContextId":0,"index":1,"image":"https://dflinux.frama.io/home/favicon.png","iconLoadingPrincipal":"ZT4OTT7kRfqycpfCC8AeuAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEYB3pRy0IA0EdOTmQAQS6D9QJIHOlRteE8wkTq4cYEyCMYAAAAC/////wAAAbsBAAAAKGh0dHBzOi8vZGZsaW51eC5mcmFtYS5pby9ob21lL3N0YXJ0Lmh0bWwAAAAAAAAABQAAAAgAAAAQAAAACP////8AAAAI/////wAAAAgAAAAQAAAAGAAAABAAAAAYAAAAEAAAABgAAAAGAAAAHgAAAAUAAAAkAAAABAAAAAD/////AAAAGP////8AAAAY/////wEAAAAAAAAAAAABAAAAAAAA"}],"selected":1,"_closedTabs":[{"state":{"entries":[{"url":"about:addons","title":"Gestionnaire de modules complémentaires","charset":"","ID":1,"docshellID":13,"originalURI":"about:addons","triggeringPrincipal_base64":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY=","docIdentifier":1,"structuredCloneState":"AgAAAAAA8f8AAAAACAD//wQAAIAEAP//dmlldwAAAAAUAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGwAaQBzAHQALwBwAGwAdQBnAGkAbgAMAACABAD//3ByZXZpb3VzVmlldwAAAAAAAAAAAAD//wAAAAATAP//","structuredCloneVersion":8,"persist":true},{"url":"about:addons","title":"Gestionnaire de modules complémentaires","charset":"","ID":4,"docshellID":13,"triggeringPrincipal_base64":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY=","docIdentifier":1,"structuredCloneState":"AgAAAAAA8f8AAAAACAD//wQAAIAEAP//dmlldwAAAAASAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGQAaQBzAGMAbwB2AGUAcgAvAAAAAAAMAACABAD//3ByZXZpb3VzVmlldwAAAAAUAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGwAaQBzAHQALwBwAGwAdQBnAGkAbgAAAAAAEwD//w==","structuredCloneVersion":8,"persist":true},{"url":"about:addons","title":"Gestionnaire de modules complémentaires","charset":"","ID":5,"docshellID":13,"triggeringPrincipal_base64":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY=","docIdentifier":1,"structuredCloneState":"AgAAAAAA8f8AAAAACAD//wQAAIAEAP//dmlldwAAAAAXAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGwAaQBzAHQALwBlAHgAdABlAG4AcwBpAG8AbgAAAAwAAIAEAP//cHJldmlvdXNWaWV3AAAAABIAAAAEAP//YQBkAGQAbwBuAHMAOgAvAC8AZABpAHMAYwBvAHYAZQByAC8AAAAAAAAAAAATAP//","structuredCloneVersion":8,"persist":true},{"url":"about:addons","title":"Gestionnaire de modules complémentaires","charset":"","ID":6,"docshellID":13,"triggeringPrincipal_base64":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY=","docIdentifier":1,"structuredCloneState":"AgAAAAAA8f8AAAAACAD//wQAAIAEAP//dmlldwAAAAAUAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGwAaQBzAHQALwBwAGwAdQBnAGkAbgAMAACABAD//3ByZXZpb3VzVmlldwAAAAAXAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGwAaQBzAHQALwBlAHgAdABlAG4AcwBpAG8AbgAAAAAAAAATAP//","structuredCloneVersion":8,"persist":true},{"url":"about:addons","title":"Gestionnaire de modules complémentaires","charset":"","ID":7,"docshellID":13,"triggeringPrincipal_base64":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY=","docIdentifier":1,"structuredCloneState":"AgAAAAAA8f8AAAAACAD//wQAAIAEAP//dmlldwAAAAAUAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGwAaQBzAHQALwBsAG8AYwBhAGwAZQAMAACABAD//3ByZXZpb3VzVmlldwAAAAAUAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGwAaQBzAHQALwBwAGwAdQBnAGkAbgAAAAAAEwD//w==","structuredCloneVersion":8,"persist":true},{"url":"about:addons","title":"Gestionnaire de modules complémentaires","charset":"","ID":8,"docshellID":13,"triggeringPrincipal_base64":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY=","docIdentifier":1,"structuredCloneState":"AgAAAAAA8f8AAAAACAD//wQAAIAEAP//dmlldwAAAAASAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGQAaQBzAGMAbwB2AGUAcgAvAAAAAAAMAACABAD//3ByZXZpb3VzVmlldwAAAAAUAAAABAD//2EAZABkAG8AbgBzADoALwAvAGwAaQBzAHQALwBsAG8AYwBhAGwAZQAAAAAAEwD//w==","structuredCloneVersion":8,"persist":true}],"lastAccessed":1497701138553,"hidden":false,"attributes":{},"userContextId":0,"index":6,"image":"chrome://mozapps/skin/extensions/extensionGeneric-16.png","iconLoadingPrincipal":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY="},"title":"Gestionnaire de modules complémentaires","image":"chrome://mozapps/skin/extensions/extensionGeneric-16.png","iconLoadingPrincipal":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY=","pos":1,"closedAt":1497701138556,"closedId":0}],"width":"768","height":"552","screenX":"0","screenY":"0","sizemode":"maximized","title":"Rechercher sur internet","_shouldRestore":true,"closedAt":1497701151162,"closedId":1}],"selectedWindow":0,"_closedWindows":[],"session":{"lastUpdate":1497701151441,"startTime":1497701076705,"recentCrashes":0},"global":{}}
\ No newline at end of file
{"chrome://browser/content/browser.xul":{"navigator-toolbox":{"iconsize":"small"},"main-window":{"screenX":"0","screenY":"0","width":"768","height":"552","sizemode":"maximized"},"nav-bar":{"currentset":"history-panelmenu,urlbar-container,bookmarks-menu-button,social-share-button,search-container,downloads-button,home-button,loop-button,privatebrowsing-button,ublock0-button,https-everywhere-button"},"toolbar-menubar":{"currentset":"menubar-items","autohide":"true"},"TabsToolbar":{"currentset":"tabbrowser-tabs,new-tab-button,alltabs-button"},"PersonalToolbar":{"currentset":"personal-bookmarks","collapsed":"false"},"addon-bar":{"currentset":"addonbar-closebutton,status-bar"},"sidebar-box":{"sidebarcommand":"","width":"","src":""},"sidebar-title":{"value":""}},"chrome://browser/content/places/places.xul":{"placesContentTags":{"ordinal":"3"},"placesContentUrl":{"ordinal":"5"},"placesContentDate":{"ordinal":"7","sortDirection":"descending"},"placesContentVisitCount":{"ordinal":"9"},"placesContentDescription":{"ordinal":"11"},"placesContentDateAdded":{"ordinal":"13"},"placesContentLastModified":{"ordinal":"15"},"places":{"screenX":"0","screenY":"0","width":"730","height":"500","sizemode":"normal"}},"chrome://browser/content/sanitize.xul":{"SanitizeDialog":{"screenX":"287","screenY":"288"},"detailsExpander":{"class":"expander-up"},"itemList":{"collapsed":"false"}},"about:preferences#applications":{"handlersView":{"lastSelectedType":"application/futuresplash"}},"chrome://browser/content/places/bookmarkProperties.xul":{"bookmarkproperties":{"screenX":"314","screenY":"197","width":"396"}}}
\ No newline at end of file
{"chrome://browser/content/browser.xul":{"navigator-toolbox":{"iconsize":"small"},"main-window":{"screenX":"0","screenY":"0","width":"768","height":"552","sizemode":"maximized"},"nav-bar":{"currentset":"history-panelmenu,urlbar-container,bookmarks-menu-button,social-share-button,search-container,downloads-button,home-button,loop-button,privatebrowsing-button,ublock0-button,https-everywhere-button"},"toolbar-menubar":{"currentset":"menubar-items","autohide":"true"},"TabsToolbar":{"currentset":"tabbrowser-tabs,new-tab-button,alltabs-button"},"PersonalToolbar":{"currentset":"personal-bookmarks","collapsed":"false"},"addon-bar":{"currentset":"addonbar-closebutton,status-bar"},"sidebar-title":{"value":""}},"chrome://browser/content/places/places.xul":{"placesContentTags":{"ordinal":"3"},"placesContentUrl":{"ordinal":"5"},"placesContentDate":{"ordinal":"7","sortDirection":"descending"},"placesContentVisitCount":{"ordinal":"9"},"placesContentDescription":{"ordinal":"11"},"placesContentDateAdded":{"ordinal":"13"},"placesContentLastModified":{"ordinal":"15"},"places":{"screenX":"0","screenY":"0","width":"730","height":"500","sizemode":"normal"}},"chrome://browser/content/sanitize.xul":{"SanitizeDialog":{"screenX":"287","screenY":"288"},"detailsExpander":{"class":"expander-up"},"itemList":{"collapsed":"false"}},"about:preferences#applications":{"handlersView":{"lastSelectedType":"application/futuresplash"}},"chrome://browser/content/places/bookmarkProperties.xul":{"bookmarkproperties":{"screenX":"314","screenY":"197","width":"396"}}}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment