Commit e96f64c7 authored by Etalab's avatar Etalab

Change _url field to _source field

In each key, we add a _source object with various field inside.
In each property of the canonical object, we have two fields:
one "value" field which contain the value and one "source" field
which contains just the key of the source below in the
yaml file.
parent 10fe0a22
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -3,19 +3,22 @@ canonical:
longDescription:
da:
value: " Bareos er et sæt af programmer til at håndtere sikkerhedskopier,\n gendannelse og verifikation af computerdata tværs af forskellige\n computernetværk.\n .\n Det er effektivt og relativt nemt at bruge, mens det samtidig tilbyder\n mange avancerede lagerfunktioner, som gør det nemt at finde og gendanne\n mistede eller ødelagte filer. grund af sit modulære design kan Bareos\n skaleres fra små enlige computere til netværk med hundredvis af maskiner.\n .\n Denne metapakke installerer hele programpakken i Bareos: Jobplanlægning,\n lagerkontrol, knudeforbinder og den administrative konsol.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " Bareos is a set of programs to manage backup, recovery and verification\n of computer data across a network of computers of different kinds.\n .\n It is efficient and relatively easy to use, while offering many advanced\n storage management features that make it easy to find and recover lost or\n damaged files. Due to its modular design, Bareos is scalable from small\n single computer systems to networks of hundreds of machines.\n .\n This metapackage installs the entire suite of Bareos applications: job\n scheduling, storage control, node connector, and administrative console.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " Bareos è un insieme di programmi per gestire backup, ripristino e verifica\n di dati attraverso una rete di computer di tipo diverso.\n .\n È efficiente e relativamente facile da usare ma offre molte funzionalità\n avanzate di gestione dell'archiviazione che rendono facile trovare e\n ripristinare file perduti o danneggiati. Grazie alla sua progettazione\n modulare Bareos è scalabile da piccoli sistemi con computer singolo fino a\n reti di centinaia di macchine.\n .\n Questo metapacchetto installa l'intero insieme di applicazioni Bareos:\n pianificazione di compiti, controllo dell'archiviazione, connettore dei\n nodi e console di amministrazione.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
screenshot:
value: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/b/bareos/14333_large.png'
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: bareos
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Backup Archiving Recovery Open Sourced - metapakke
......
......@@ -2,38 +2,41 @@ name: chromium
canonical:
canonicalName:
value: Chromium Web Browser
source: 'https://wiki.debian.org/AppStream'
source: debian_appstream
longDescription:
da:
value: " Internetbrowser som forsøger at udvikle en mere sikker, hurtigere og mere\n stabil måde at opleve internettet på.\n .\n Denne pakke indeholder komponenten for internetbrowseren.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
de:
value: " Dieser Webbrowser soll ein sichereres, schnelleres\n und stabileres Browsen im Internet ermöglichen.\n .\n Dieses Paket enthält die Webbrowser-Komponente.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " Web browser that aims to build a safer, faster, and more stable internet\n browsing experience.\n .\n This package contains the web browser component.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " Browser web che mira a generare un'esperienza di navigazione in internet\n più sicura, più veloce e più stabile.\n .\n Questo pacchetto contiene il componente per browser web.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
pl:
value: " Przeglądarka internetowa stworzona do bezpieczniejszego, szybszego i stabilniejszego przeglądania Internetu.\n .\n Pakiet zawiera komponent przeglądarki internetowej.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
pt_BR:
value: " Navegador web com o objetivo de proporcionar uma experiência de navegação na\n Internet mais segura, rápida e estável.\n .\n Este pacote contém o componente navegador web.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
sk:
value: " Webový prehliadač, ktorý za cieľ vybudovať bezpečnejší, rýchlejší a\n stabilnejší spôsob prehliadania webu.\n .\n Tento balík obsahuje komponent webového prehliadača.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
uk:
value: " Оглядач, метою якого є надання усім інтернет-користувачам інструменту для\n більш безпечної, швидкої та стабільної роботи з глобальною мережею.\n .\n Цей пакунок містить компоненти веб-оглядача.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
screenshot:
value: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/c/chromium/10393_large.png'
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: chromium
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Internetbrowser
......@@ -64,18 +67,17 @@ debian:
screenshot_url: 'http://screenshots.debian.net/package/chromium'
small_image_url: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/c/chromium/10393_small.png'
debian_appstream:
_url: 'https://wiki.debian.org/AppStream'
Categories:
- Network
- WebBrowser
Description:
C: '<p>web browser</p>'
ID: chromium.desktop
Icon:
cached: chromium_chromium.png
ID: chromium.desktop
Name:
C: Chromium Web Browser
it: Browser web Chromium
C: Chromium Web Browser
ca: Navegador web Chromium
de: Chromium-Webbrowser
es: Navegador web Chromium
......@@ -106,11 +108,11 @@ debian_appstream:
- x-scheme-handler/http
- x-scheme-handler/https
Summary:
ast: Accesu a Internet
lt: Interneto prieiga
C: Access the Internet
ast: Accesu a Internet
bg: Достъп до интернет
bn: ইন্টারনেটটি অ্যাক্সেস করুন
C: Access the Internet
ca: Accediu a Internet
cs: Přístup k internetu
da: Få adgang til internettet
......@@ -159,3 +161,7 @@ debian_appstream:
zh_hk: 連線到網際網路
zh_tw: 連線到網際網路
Type: desktop-app
_source:
name: Debian Appstream
description: 'https://wiki.debian.org/AppStream'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/appstream-debian-yaml'
This diff is collapsed.
......@@ -3,16 +3,19 @@ canonical:
longDescription:
da:
value: " Clonezilla er en OpenSource-klonsystemløsning (OCS) med unicasting og\n multicasting.\n .\n Clonezilla, baseret drbl partclone og udpcast, giver dig mulighed for\n at udføre rene metalsikkerhedskopier og gendannelse. Denne pakke tilbyder\n Clonezilla SE (server-udgaven) som er for omfattende udrulninger; den kan\n klone mange (over 40!) computere samme tid.\n .\n Clonezilla gemmer og gendanner kun brugte blokke harddisken. Dette øger\n kloneffektiviteten. Hos NCHC's Classroom C blev Clonezilla SE brugt til at\n klone 41 computere samme tid. Det tog kun omkring 10 minutter at klone\n et 5,6 GByte systemaftryk til alle 41 computere via multicasting.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " Clonezilla is an OpenSource clone system (OCS) solution with\n unicasting and multicasting.\n .\n Clonezilla, based on drbl, partclone and udpcast, allows you to do\n bare metal backup and recovery. This package provides Clonezilla SE\n (server edition) which is for massive deployment: it can clone many\n (40 plus!) computers simultaneously.\n .\n Clonezilla saves and restores only used blocks in the harddisk. This\n increases the clone efficiency. At the NCHC's Classroom C, Clonezilla\n SE was used to clone 41 computers simultaneously. It took only about\n 10 minutes to clone a 5.6 GBytes system image to all 41 computers via\n multicasting.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
screenshot:
value: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/c/clonezilla/13953_large.png'
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: clonezilla
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Ren metalsikkerhedskopiering og gendannelse af diskdrev
......
......@@ -3,22 +3,25 @@ canonical:
longDescription:
da:
value: " Værktøj som måler testdækningen ved at instrumentere en Java-kodebase og\n overvåge hvilke kodelinjer der afvikles, og hvilke der ikke gør, når test-\n programpakken kører. I tillæg til at identificere kode som ikke testes og\n lokalisering af fejl, kan Cobertura optimere kode med statusflag for død,\n utilgængelig kode, samt give indblik i hvordan et API fungerer i praksis.\n Værktøjet er baseret jcoverage.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
de:
value: " Dieses Werkzeug misst den Testumfang, indem eine Java-Codebasis\n instrumentalisiert und danach beobachtet wird, welche Code-Zeilen während\n des Tests aufgerufen werden und welche nicht. Cobertura kann, zusätzlich\n zur Identifizierung ungetesteten Codes und Auffinden von Fehlern, den Code\n optimieren, indem »toter«, unerreichbarer Code markiert wird und kann\n Einblicke geben, wie eine API arbeitet. Cobertura basiert auf jcoverage.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " Tool that measures test coverage by instrumenting a Java code base and watching\n which lines of code are and are not executed as the test suite runs. In\n addition to identifying untested code and locating bugs, Cobertura can\n optimize code by flagging dead, unreachable code and can provide insights\n into how an API operates in practice. It is based on jcoverage.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " Strumento che misura la copertura di test utilizzando una base di codice\n Java e osservando quali righe di codice vengano o non vengano eseguite\n mentre viene effettuata la suite di test. In aggiunta ad identificare il\n codice non testato e a localizzare i bug, Cobertura può ottimizzare il\n codice marcando il codice morto, non raggiungibile e può fornire\n informazioni su come un'API funzioni in pratica. È basata su jcoverage.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
pt_BR:
value: " Ferramenta que mede a cobertura de testes instrumentando uma base de código\n Java e observando quais linhas do código são ou não executadas durante a\n execução da suíte de testes. Além de identificar código não testado e\n localizar bugs, Cobertura pode otimizar código marcando código morto e\n inalcançável e pode fornecer critérios sobre sobre uma API opera na prática.\n Ele é baseado no jcoverage.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: cobertura
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Java-værktøj som beregner procentvise andel af kode med testdækning
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -3,28 +3,31 @@ canonical:
longDescription:
da:
value: " Eclipseplatformen er en åben og omfattende platform for alt og dog intet\n specielt. Den giver fundamentet for konstruktion og kørsel af integrerede\n programudviklingsværktøjer. Eclipseplatformen gør at værktøjsbyggere\n uafhængigt kan udvikle værktøjer, som kan integreres med andres\n værktøjer, nemt at du ikke kan se hvor et værktøj slutter og et andet\n starter.\n .\n Denne pakke indeholder hele Eclipse SDK, som indeholder\n Javaudviklingsværktøjerne for Eclipseplatformen og udviklingsmiljøet for\n udvidelsesmoduler, inklusiv kilde og dokumentationen for brugere og\n programmører.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
de:
value: " Die Eclipse-Plattform ist eine offene und erweiterbare Plattform für alles\n und doch nichts Besonderes. Sie bietet eine Grundlage für die Entwicklung\n und den Betrieb integrierter Softwareentwicklungs-Werkzeuge. Eclipse\n ermöglicht Entwicklern das unabhängige Schreiben von Werkzeugen, die mit\n von anderen Menschen erstellten Werkzeugen so nahtlos zusammenarbeiten,\n dass man nicht sagen kann, wo ein Werkzeug seine Aufgabe abschließt und ein\n anderes seine Arbeit aufnimmt.\n .\n Dieses Paket enthält das gesamte Eclipse-SDK, das die Eclipse-Plattform,\n die Java-Entwicklungswerkzeuge und das Plugin Development Environment (PDE)\n umfasst. Enthalten ist außerdem Quellcode sowie Benutzer- und\n Entwicklerdokumentation.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " The Eclipse Platform is an open and extensible platform for anything and yet\n nothing in particular. It provides a foundation for constructing and running\n integrated software-development tools. The Eclipse Platform allows tool\n builders to independently develop tools that integrate with other people's\n tools so seamlessly you can't tell where one tool ends and another starts.\n .\n This package provides the whole Eclipse SDK that contains Eclipse Platform,\n Java development tools and Plug-in Development Environment, including source\n and both user and programmer documentation.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " La Eclipse Platform è una piattaforma aperta ed estensibile per qualsiasi\n cosa ma niente in particolare. Fornisce le fondamenta per costruire ed\n eseguire strumenti integrati per lo sviluppo di software. La Eclipse\n Platform permette ai costruttori di strumenti di sviluppare\n indipendentemente strumenti che si integrano con quelli di altre persone\n in modo così perfetto che non si riconosce dove termina uno strumento e\n ne inizia un altro.\n .\n Questo pacchetto fornisce l'intero SDK di Eclipse che contiene la\n piattaforma Eclipse, gli strumenti di sviluppo per Java e l'ambiente di\n sviluppo di plugin, con inclusi i sorgenti e la documentazione per l'utente\n e per il programmatore.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
pt_BR:
value: " A Plataforma Eclipse é uma plataforma aberta e extensível para qualquer\n coisa e nada em particular. Ela fornece uma base para construção e execução\n de ferramentas de desenvolvimento de software integradas. A plataforma do\n eclipse possibilita aos construtores de ferramentas desenvolverem\n independentemente suas ferramentas que irão se integrar de forma tão suave\n com as de outros construtores que você não irá perceber quando uma\n ferramenta termina e a outra começa.\n .\n Este pacote fornece um SDK Eclipse completo que contém a plataforma\n Eclipse, as ferramentas de desenvolvimento Java e o ambiente de\n desenvolvimento de Plug-ins, incluindo os fontes e as documentações de\n usuário e de programador.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
sk:
value: " Platforma Eclipse je otvorená a rozšíriteľná platforma pre čokoľvek a nič\n konkrétne. Poskytuje základ na tvorbu a prevádzku integrovaných\n programovacích nástrojov. Platforma Eclipse umožňuje vývojárom nezávisle\n tvoriť nástroje, ktoré sa integrujú s nástrojmi iných ľudí tak, že\n nedokážete rozoznať, kde jeden končí a druhý začína.\n .\n Balík poskytujúci celé SDK Eclipse obsahujúce platformu Eclipse, vývojové\n nástroje Javy (JDT) a zásuvné moduly (PDT), vrátane zdrojových kódov,\n používateľskej a programátorskej dokumentácie.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
screenshot:
value: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/e/eclipse/9130_large.png'
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: eclipse
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Omfattende værktøjsplatform og Java IDE
......
......@@ -3,19 +3,22 @@ canonical:
longDescription:
da:
value: " Elasticsearch er en distribueret RESTful-søgemotor bygget for skyen.\n .\n Egenskaber inkluderer:\n .\n + Distribueret og meget tilgængelig søgemotor\n - Hvert indeks deles fuldt ud med et antal shard'er, der kan\n konfigureres.\n - Hver shard kan have en eller flere replika.\n - Læs/søg-operationer udført en af replika-shard'erne.\n + Flertenant med flere typer\n - Understøttelse for mere end et indeks.\n - Understøttelse for mere end en type per indeks.\n - Konfiguration indeksniveau (antallet af shard'er, indekslager ...).\n + Diverse sæt af API'er\n - HTTP RESTful-API.\n - Standard-API for Java.\n - Alle API'er udfører automatisk ny rute for knudeoperationer.\n + Dokumentorienteret\n - Intet behov for allerede udarbejdet skemadefinition.\n - Skema kan defineres per type for tilpasning af indeksprocessen.\n + Troværdig, asynkron skriv bag for langtids persistens\n + (Tæt på) realtids søgning\n + Bygget oven Lucene\n - Hver shard er et fuldt funktionel Lucene-indeks.\n - Al kraften i Lucene vises nemt via en simpel konfiguration/\n udvidelsesmoduler.\n + Per operation-konsistens\n - Niveauoperationer for enkelte dokumenter er atomar, konsistent,\n isoleret og holdbar.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " Elasticsearch is a distributed RESTful search engine built for the cloud.\n .\n Features include:\n .\n + Distributed and Highly Available Search Engine.\n - Each index is fully sharded with a configurable number of shards.\n - Each shard can have one or more replicas.\n - Read / Search operations performed on either one of the replica shard.\n + Multi Tenant with Multi Types.\n - Support for more than one index.\n - Support for more than one type per index.\n - Index level configuration (number of shards, index storage, ...).\n + Various set of APIs\n - HTTP RESTful API\n - Native Java API.\n - All APIs perform automatic node operation rerouting.\n + Document oriented\n - No need for upfront schema definition.\n - Schema can be defined per type for customization of the indexing process.\n + Reliable, Asynchronous Write Behind for long term persistency.\n + (Near) Real Time Search.\n + Built on top of Lucene\n - Each shard is a fully functional Lucene index\n - All the power of Lucene easily exposed through simple\n configuration/plugins.\n + Per operation consistency\n - Single document level operations are atomic, consistent, isolated and\n durable.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " Elasticsearch è un motore di ricerca RESTful distribuito costruito per il\n cloud.\n .\n Le funzionalità includono:\n .\n + Motore di ricerca distribuito e ad alta disponibilità:\n - ogni indice è completamente condiviso con un numero configurabile di\n parti;\n - ogni parte può avere una o più repliche;\n - le operazioni di ricerca e lettura sono effettuate su una delle\n parti replicate.\n + Più utilizzatori con più tipi:\n - gestione di più di un indice;\n - gestione di più di un tipo per indice;\n - configurazione al livello degli indici (numero di parti, archiviazione\n di indici, ...).\n + Insiemi diversificato di API:\n - API RESTful HTTP;\n - API Java nativa;\n - tutte le API effettuano reinstradamenti automatici sulle operazioni\n dei nodi.\n + Orientato ai documenti:\n - non necessita di definizioni di schemi in anticipo;\n - gli schemi possono essere definiti per tipo per la personalizzazione\n del processo di indicizzazione.\n + Write Behind asincrono e affidabile per persistenza di lungo periodo.\n + Ricerca (quasi) in tempo reale.\n + Costruito su Lucene:\n - ogni parte è un indice Lucene completamente funzionante;\n - tutta la potenza di Lucene è esposta facilmente tramite semplici\n configurazioni/plugin.\n + Consistenza per ogni operazione:\n - le singole operazioni di livello di documento sono atomiche,\n consistenti, isolate e durature.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
sk:
value: " Elasticsearch je distribuovaný vyhľadávač pre cloud s REST rozhraním.\n .\n Medzi jeho vlastnosti patria:\n .\n * distribuovaný vyhľadávač s vysokou dostupnosťou\n - každý index je plne shardovaný s konfigurovateľným počtom shardov\n - každý shard môže mať jednu alebo viacero replík\n - operácie čítania/hľadania sa vykonávajú na ľubovoľnej z replík shardov\n * multi-tenant s multi typmi\n - podpora viac ako jedného indexu\n - podpora viac ako jedného typu na index\n - konfigurácia úrovne indexu (počet shardov, úložisko indexu, ...)\n * rozličné sady API\n - HTTP RESTful API\n - natívne Java API\n - všetky API sa starajú o automatické smerovanie operácií na uzly\n * dokumentovo orientovaný\n - nie je potrebná definícia schémy dopredu\n - schému je možné definovať pre jednotlivé typy, čo umožňuje\n prispôsobenie procesu indexovania\n * spoľahlivý asynchrónny write behind na dlhodobú perzistenciu\n * vyhľadávanie takmer v reálnom čase\n * postavený nad Lucene\n - každý shard je plnohodnotný index Lucene\n - možnosti Lucene jednoducho vystavené prostredníctvom jednoduchej\n konfigurácie a zásuvných modulov\n * konzistencia na úrovni jednotlivých operácií\n - operácie na úrovni jedného dokumentu atomické, konzistentné,\n izolované a pretrvávajúce (ACID)\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: elasticsearch
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Distribueret RESTful-søgemotor
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -2,23 +2,26 @@ name: freeplane
canonical:
canonicalName:
value: Freeplane
source: 'https://wiki.debian.org/AppStream'
source: debian_appstream
longDescription:
de:
value: " Freeplane ist eine freie und quelloffene Anwendung. Sie unterstützt das\n Denken, den Austausch von Informationen und die Erledigung der Aufgaben bei\n der Arbeit, in der Schule und zu Hause. Der Kern der Software sind Werkzeuge\n zum Mind-Mapping (auch bekannt als Concept-Mapping oder Information-Mapping)\n und zur Verwendung der enthaltenen Informationen.\n .\n Freeplane beansprucht die Mitte zwischen einem Editor und einem\n Diagrammwerkzeug für sich. Das Programm ermöglicht dem Benutzer, Inhalte so\n schnell und natürlich wie mit einem Texteditor einzufügen und trotzdem\n strukturierte Inhalte zu erstellen, die ebenso leicht wie ein Diagramm\n manipuliert werden können.\n .\n Zu den Eigenschaften gehören die Anordnung von Gedanken in Knoten und frei\n positionierbaren Knoten, das Verbinden von Knoten, automatische/bedingte\n Stile, Scripting, Add-ons, LaTeX, Suchen/Filtern, verschiedene\n Exportfunktionen, Drucken, Passwortschutz von Knoten/Maps und mehr.\n .\n Siehe http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page für eine\n vollständige Liste von Anwendungen und Funktionen.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " Freeplane is a free and open source software application that supports\n thinking, sharing information and getting things done at work, in school\n and at home. The core of the software is tools for mind mapping (also\n known as concept mapping or information mapping) and using mapped\n information.\n .\n Occupying the middle ground between an editor and a diagramming tool,\n Freeplane allows the user to add content as quickly and naturally as they\n would in a text editor, yet producing structured content that can be\n manipulated as easily as a diagram.\n .\n Features include ordering ideas in nodes and freely positionable\n nodes, connecting nodes, automatic/conditional styles, scripting,\n add-ons, LaTeX, search/filtering, different export features, printing,\n password protection of nodes/maps and more.\n .\n See http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page for a full\n list of applications and features.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " Freeplane è un'applicazione software libera e open source che aiuta a\n pensare, condividere informazioni e portare a termine compiti sul lavoro, a\n scuola e a casa. Il nucleo centrale del software è formato da strumenti per\n la creazione di mappe mentali (nota anche come mappatura dei contenuti o\n mappatura delle informazioni) e per usare le informazioni mappate.\n .\n Essendo una via di mezzo tra un editor e uno strumento per diagrammi,\n Freeplane permette anche di aggiungere contenuti in modo tanto veloce e\n naturale quanto in un editor di testi, producendo però contenuti\n strutturati che possono essere manipolati tanto facilmente quanto un diagramma.\n .\n Le funzionalità includono l'ordinamento delle idee in nodi e nodi\n liberamente posizionabili, connessione di nodi, stili\n automatici/condizionali, script, moduli aggiuntivi, LaTeX, ricerca e\n filtri, diverse funzionalità di esportazione, stampa, protezione tramite\n password di nodi o mappe e altro ancora.\n .\n Per un elenco completo delle applicazioni e delle caratteristiche vedere\n http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
screenshot:
value: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/f/freeplane/9195_large.png'
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: freeplane
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
de:
description: Java-Programm für die Arbeit mit Mind Maps
......@@ -34,8 +37,13 @@ debian:
screenshot_url: 'http://screenshots.debian.net/package/freeplane'
small_image_url: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/f/freeplane/9195_small.png'
debian_appstream:
Name:
C: Freeplane
Categories:
- Office
ID: freeplane.desktop
Icon:
cached: freeplane_freeplane.png
Keywords:
C:
- Mindmaps
......@@ -45,12 +53,6 @@ debian_appstream:
- ' ...'
Description:
C: '<p>Java program for working with Mind Maps</p>'
Icon:
cached: freeplane_freeplane.png
ID: freeplane.desktop
_url: 'https://wiki.debian.org/AppStream'
Name:
C: Freeplane
Package: freeplane
Provides:
mimetypes:
......@@ -58,3 +60,7 @@ debian_appstream:
Summary:
C: A free tool to structure and organise your information with mind mapping
Type: desktop-app
_source:
name: Debian Appstream
description: 'https://wiki.debian.org/AppStream'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/appstream-debian-yaml'
This diff is collapsed.
......@@ -3,22 +3,25 @@ canonical:
longDescription:
da:
value: " GLPI står for »Gestionnaire libre de parc informatique«, GLPI er en\n informationshåndtering for ressourcer med en yderligere\n administrationsgrænseflade.\n .\n Du kan bruge den til at opbygge en lagerdatabase for dit firma (computer,\n programmer, printere ...). Programmet har udvidede funktioner til at gøre\n det daglige liv for administratorerne nemmere, såsom et jobsporingssystem\n med postpåmindelse og metoder til at bygge en database med grundlæggende\n information om din netværkstopologi.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " GLPI stands for \"Gestionnaire libre de parc informatique\",\n GLPI is the Information Resource-Manager with an additional Administration\n Interface.\n .\n You can use it to build up a database with an inventory for your company\n (computer, software, printers, ...). It has enhanced functions to make the\n daily life for the administrators easier, like a job tracking system with\n mail-notification and methods to build a database with basic information\n about your network-topology.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
fr:
value: " GLPI est l’acronyme de «\_Gestionnaire libre de parc informatique\_». Il\n permet de gérer le patrimoine informatique et comporte également une\n interface d'administration.\n .\n Il peut être utilisé pour construire une base de données d'inventaire pour\n une entreprise (ordinateurs, logiciels, imprimantes, etc.). Il possède\n des fonctions élaborées pour simplifier les tâches d'administration,\n comme un système de suivi de tâches avec des notifications par courriel et\n des méthodes pour construire une base de données avec des informations\n basiques sur la topologie du réseau.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " GLPI sta per \"Gestionnaire libre de parc informatique\" (gestionale libero\n del parco informatico); GLPI è un gestore di risorse informatiche con in\n più un'interfaccia di amministrazione.\n .\n Lo si può usare per creare un database con un inventario per la propria\n azienda (computer, software, stampanti, ...). Ha funzioni migliorate per\n rendere più facile la vita di tutti i giorni dell'amministratore, come un\n sistema che tiene traccia dei compiti con notifiche via posta e metodi per\n costruire un database con informazioni di base sulla topologia di rete.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
screenshot:
value: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/g/glpi/5892_large.png'
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: glpi
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Håndteringsprogrammer for IT og aktiver
......@@ -37,31 +40,6 @@ debian:
screenshot_url: 'http://screenshots.debian.net/package/glpi'
small_image_url: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/g/glpi/5892_small.png'
security_issues:
CVE-2007-3215:
bug: 429179
description: 'PHPMailer 1.7, when configured to use sendmail, allows remote attackers to execute arbitrary shell commands via shell metacharacters in the SendmailSend function in class.phpmailer.php.'
releases:
jessie:
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: 'medium**'
sid:
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: 'medium**'
squeeze:
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: 'medium**'
stretch:
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: 'medium**'
wheezy:
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: 'medium**'
scope: remote
CVE-2012-4002:
description: Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in GLPI-PROJECT GLPI before 0.83.3 allows remote attackers to hijack the authentication of unspecified victims via unknown vectors.
releases:
......@@ -85,6 +63,31 @@ debian:
status: resolved
urgency: unimportant
scope: remote
CVE-2007-2383:
bug: 555217
description: 'The Prototype (prototypejs) framework before 1.5.1 RC3 exchanges data using JavaScript Object Notation (JSON) without an associated protection scheme, which allows remote attackers to obtain the data via a web page that retrieves the data through a URL in the SRC attribute of a SCRIPT element and captures the data using other JavaScript code, aka "JavaScript Hijacking."'
releases:
jessie:
fixed_version: 0.72.3-1
status: resolved
urgency: low
sid:
fixed_version: 0.72.3-1
status: resolved
urgency: low
squeeze:
fixed_version: 0.72.3-1
status: resolved
urgency: low
stretch:
fixed_version: 0.72.3-1
status: resolved
urgency: low
wheezy:
fixed_version: 0.72.3-1
status: resolved
urgency: low
scope: remote
CVE-2008-7220:
bug: 555217
description: 'Unspecified vulnerability in Prototype JavaScript framework (prototypejs) before 1.6.0.2 allows attackers to make "cross-site ajax requests" via unknown vectors.'
......@@ -323,30 +326,30 @@ debian:
fixed_version: 0.80.7-2
status: resolved
urgency: unimportant
CVE-2007-2383:
bug: 555217
description: 'The Prototype (prototypejs) framework before 1.5.1 RC3 exchanges data using JavaScript Object Notation (JSON) without an associated protection scheme, which allows remote attackers to obtain the data via a web page that retrieves the data through a URL in the SRC attribute of a SCRIPT element and captures the data using other JavaScript code, aka "JavaScript Hijacking."'
CVE-2007-3215:
bug: 429179
description: 'PHPMailer 1.7, when configured to use sendmail, allows remote attackers to execute arbitrary shell commands via shell metacharacters in the SendmailSend function in class.phpmailer.php.'
releases:
jessie:
fixed_version: 0.72.3-1
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: low
urgency: 'medium**'
sid:
fixed_version: 0.72.3-1
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: low
urgency: 'medium**'
squeeze:
fixed_version: 0.72.3-1
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: low
urgency: 'medium**'
stretch:
fixed_version: 0.72.3-1
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: low
urgency: 'medium**'
wheezy:
fixed_version: 0.72.3-1
fixed_version: 0.68.3.2-1
status: resolved
urgency: low
urgency: 'medium**'
scope: remote
CVE-2012-4003:
description: Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in GLPI-PROJECT GLPI before 0.83.3 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unknown vectors.
......
......@@ -3,19 +3,22 @@ canonical:
longDescription:
da:
value: " HAProxy er en TCP/HTTP omvendt proxy, som er specifik egnet for miljøer med\n høj tilgængelighed. Den har forbindelsesbevarelse via HTTP-cookier,\n belastningsudjævning, tilføjelse af teksthoved, ændring, slet begge veje.\n Den har funktioner for blokering af forespørgsler og tilbyder en\n grænseflade til visning af serverstatus.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " HAProxy is a TCP/HTTP reverse proxy which is particularly suited for high\n availability environments. It features connection persistence through HTTP\n cookies, load balancing, header addition, modification, deletion both ways. It\n has request blocking capabilities and provides interface to display server\n status.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " HAProxy è un proxy inverso TCP/HTTP particolarmente adatto agli ambienti ad\n alta affidabilità. Permette la persistenza delle connessioni grazie ai\n cookie HTTP, il bilanciamento del carico, l'aggiunta, modifica e\n cancellazione di intestazioni in entrambe le direzioni. Possiede la\n capacità di bloccare richieste e fornisce un'interfaccia per visualizzare\n lo stato del\n server.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
screenshot:
value: 'http://screenshots.debian.net/screenshots/h/haproxy/7768_large.png'
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: haproxy
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Hurtig og troværdig omvendt proxy for belastningsudjævning
......
This diff is collapsed.
......@@ -3,22 +3,25 @@ canonical:
longDescription:
cs:
value: " Jailer je jednoduchý skript, který pomáhá správcům systému při\n vytváření a správě prostředí chroot (vězení). Používá jednoduchý\n konfigurační soubor, který je možné použít pro popis umístění\n konfiguračních souborů, balíčků Debianu a souborů a adresářů\n používaných pro sestavení prostředí chroot.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
da:
value: " Jailer er et simpelt skript til at hjælpe systemadministratorer med at\n oprette og vedligeholde chrootede (det vil sige jailed/fængslede) miljøer.\n Programmet bruger en simpel konfigurationsfil, som kan bruges til at\n beskrive placeringen af konfigurationsfiler, Debianpakker og filer eller\n mapper brugt til at bygge chroot-miljøet.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
de:
value: " Jailer ist ein einfaches Skript um Systemadministratoren dabei zu helfen\n chroot-Umgebungen (das ist ein jail) aufzubauen und instandzuhalten. Es\n verwendet eine einfache Konfigurationsdatei, die genutzt werden kann, um\n den Ort der Konfigurationsdateien, Debian-Pakete und Dateien oder\n Verzeichnisse, die dazu verwendet wurden die chroot-Umgebung aufzubauen,\n zu bestimmen.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " Jailer is a simple script to help system administrators\n to create and maintain chrooted (that is, jailed) environments.\n It uses a simple configuration file which can be used to\n describe the location of configuration files, Debian packages\n and files or directories used to build the chroot environment.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " Jailer è un semplice script che aiuta gli amministratori di sistema a\n creare e mantenere ambienti chroot (cioè imprigionati). Usa un semplice\n file di configurazione che può essere usato per descrivere la posizione\n dei file di configurazione, i pacchetti Debian, i file e le directory\n usate per creare l'ambiente chroot.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: jailer
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
cs:
description: Vytvoří a bude spravovat prostředí chroot
......
......@@ -3,19 +3,22 @@ canonical:
longDescription:
da:
value: " Jenkins overvåger kørsel af gentagne job, såsom bygning af et software-\n projekt eller jobkørsler fra cron. Blandt disse ting, fokuserer Jenkins \n følgende to job:\n .\n * Kontinuerlig bygning/test af software-projekter, præcis som\n CruiseControl eller DamageControl. I en nøddeskal tilbyder Jenkins et\n letanvendeligt, såkaldt kontinuerligt integrationssystem, der gør det\n lettere for udviklere at integrere ændringer til projektet, samt gør\n det lettere at indhente en frisk bygning. Den automatiserede,\n kontinuerlige byggeproces øger produktiviteten.\n * Overvågning af kørsler fra job som køres fra eksternt hold, såsom cron-\n job, selv de der køres en fjern maskine. Med cron som eksempel, er\n alt du modtager regulær e-post, der opfanger uddataene, og det er op\n til dig, at gennemgå dem flittigt og bemærke hvornår den gik i stykker.\n Jenkins opbevarer disse uddata, og gør det nemt for dig, at bemærke når\n noget er forkert.\n .\n Denne pakke understøtter brug af Jenkins i en selvstændig tilstand, med\n brug af det indlejrede servlet-omslag, winstone.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
de:
value: " Jenkins überwacht die Ausführung sich wiederholender Jobs, wie den\n Bauvorgang eines Softwareprojekts oder Cronjobs. Jenkins\n konzentriert sich dabei vorwiegend auf die folgenden beiden Jobs:\n .\n * Das fortlaufende Bauen/Testen von Softwareprojekten, wie z.B.\n CruiseControl oder DamageControl. Kurz gesagt, bietet Jenkins ein\n einfach zu benutzendes sogenanntes Continuous Integration System,\n mit dem Entwickler einfacher Änderungen in ein Projekt einbringen\n und Benutzer einfacher ein aktuelles Produkt erhalten können. Der\n automatisierte, kontinuierliche Bauvergang erhöht die Produktivität.\n * Die Überwachung extern gestarteter Jobs, etwa Cronjobs oder\n procmail-Jobs, selbst dann, wenn diese auf anderen Maschinen\n ausgeführt werden. Von Cron erhält man beispielsweise normale\n E-Mails, die die Ausgabe des Programms enthalten. Der Benutzer\n selbst ist dafür verantwortlich, diese sorgfältig zu lesen und\n einen Fehler festzustellen. Jenkins sammelt diese Ausgaben und\n erleichtert damit dem Anwender das Feststellen von Fehlern.\n .\n Dieses Paket unterstützt den Einsatz von Jenkins als eigenständige\n Anwendung, indem es den Embedded Winstone Servlet Container nutzt.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
en:
value: " Jenkins monitors executions of repeated jobs, such as building a software\n project or jobs run by cron. Among those things, current Jenkins focuses\n on the following two jobs:\n .\n * Building/testing software projects continuously, just like CruiseControl\n or DamageControl. In a nutshell, Jenkins provides an easy-to-use\n so-called continuous integration system, making it easier for developers\n to integrate changes to the project, and making it easier for users to\n obtain a fresh build. The automated, continuous build increases\n productivity.\n * Monitoring executions of externally-run jobs, such as cron jobs and\n procmail jobs, even those that are run on a remote machine. For example,\n with cron, all you receive is regular e-mails that capture the output,\n and it is up to you to look at them diligently and notice when it broke.\n Jenkins keeps those outputs and makes it easy for you to notice when\n something is wrong.\n .\n This package supports using Jenkins in standalone mode utilising the\n embedded winstone servlet container.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
it:
value: " Jenkins monitora l'esecuzione di compiti ripetitivi, come la compilazione\n di progetti software o compiti eseguiti da cron. Tra queste cose,\n attualmente Jenkins si focalizza sui due compiti seguenti.\n .\n * Compilazione e test di progetti software in modo continuo, come\n CruiseControl o DamageControl. In poche parole, Jenkins fornisce un\n cosiddetto sistema di integrazione continua facile da usare, rendendo\n più facile per gli sviluppatori l'integrazione di modifiche nei\n progetti e rendendo più semplice per gli utenti ottenere una nuova\n compilazione. La compilazione continua automatizzata aumenta la\n produttività.\n * Monitoraggio dell'esecuzione di compiti eseguiti esternamente, come\n compiti di cron e procmail, anche quelli in esecuzione su una macchina\n remota. Con cron, per esempio, tutto quello che si riceve sono email\n regolari che catturano l'output e sta all'utente leggerle attentamente\n e notare quando qualcosa non funziona. Jenkins gestisce questi output e\n rende facile notare quando qualcosa va storto.\n .\n Questo pacchetto permette l'uso di Jenkins in modalità autonoma,\n utilizzando il Winstone Servlet Container incorporato.\n"
source: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
source: debian
debian:
name: jenkins
_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
_source:
name: Universal Debian Database
description_url: 'https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase'
url: 'https://git.framasoft.org/codegouv/udd-yaml'
description:
da:
description: Server til kontinuerlig integration og planlægning af job
......@@ -30,20 +33,20 @@ debian:
description: server per integrazione continua ed esecuzione pianificata di compiti
long_description: " Jenkins monitora l'esecuzione di compiti ripetitivi, come la compilazione\n di progetti software o compiti eseguiti da cron. Tra queste cose,\n attualmente Jenkins si focalizza sui due compiti seguenti.\n .\n * Compilazione e test di progetti software in modo continuo, come\n CruiseControl o DamageControl. In poche parole, Jenkins fornisce un\n cosiddetto sistema di integrazione continua facile da usare, rendendo\n più facile per gli sviluppatori l'integrazione di modifiche nei\n progetti e rendendo più semplice per gli utenti ottenere una nuova\n compilazione. La compilazione continua automatizzata aumenta la\n produttività.\n * Monitoraggio dell'esecuzione di compiti eseguiti esternamente, come\n compiti di cron e procmail, anche quelli in esecuzione su una macchina\n remota. Con cron, per esempio, tutto quello che si riceve sono email\n regolari che catturano l'output e sta all'utente leggerle attentamente\n e notare quando qualcosa non funziona. Jenkins gestisce questi output e\n rende facile notare quando qualcosa va storto.\n .\n Questo pacchetto permette l'uso di Jenkins in modalità autonoma,\n utilizzando il Winstone Servlet Container incorporato.\n"